Μάρκος Πλυτάς

Ακαδημαικός Διευθυντής του Epsilon College

Η Εκπαίδευση όπως τη θέλουν οι σπουδαστές και όπως τη χρειάζονται οι επιχειρήσεις

Home // Article Writings // Η Εκπαίδευση όπως τη θέλουν οι σπουδαστές και όπως τη χρειάζονται οι επιχειρήσεις

O Νέλσον Μαντέλα, έλεγε ότι, «η Εκπαίδευση είναι το δυνατότερο όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις το κόσμο». Σήμερα, υπάρχουν πολλαπλά μηνύματα και ενδείξεις ότι η εκπαίδευση χρειάζεται να ενεργοποιήσει πρόσθετα αντανακλαστικά για να ανταποκριθεί με πληρότητα στις νέες, αυξημένες ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων που αναζητούν καινούρια εφόδια σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το ρόλο της οικονομίας και των επιχειρήσεων, (είτε κρατικών, είτε ιδιωτικών, είτε συνεταιριστικών, είτε κοινοπρακτικών), στην ευημερία μιας κοινωνίας. Στον σημερινό κόσμο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και του ραγδαίου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, αλλά και της καθημερινότητας μας, (αν σκεφτούμε πόσες ώρες την ημέρα αφιερώνουμε για ψηφιακή κοινωνική αλληλεπίδραση), οι απαιτήσεις από μια εκπαιδευτική διαδικασία είναι σύνθετες και αναβαθμισμένες.

Ωστόσο, σε ολόκληρο τον κόσμο η Εκπαίδευση δεν έχει πάρει “καλό βαθμό” μέχρι τώρα στην προσπάθεια επικαιροποίησης των σπουδών και των διαδικασιών της. Στη χώρα μας, το 2017 η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου και της Ernest Young προσδιόρισε ότι μόνο των 47% των ειδικοτήτων των ελληνικών πανεπιστημίων έχουν σχέση με δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας. Φυσιολογική συνέπεια αυτής της παρατήρησης, ήταν το συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2019 που ανέδειξε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ως πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές εγκατάλειψης σπουδών, με σημαντική διαφορά από τη 2η Τουρκία και τη 3η Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat o αριθμός των εργαζομένων στην Ελλάδα στον τομέα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών το 2021 ανήλθε στις 110,7 χιλιάδες από 80,4 χιλιάδες που ήταν το τέλος του 2020. Μια απλή σύγκριση της κατά 30 χιλιάδες ετήσιας αύξησης με τον αριθμό των θέσεων στο μηχανογραφικό των ΑΕΙ, όπου οι σχετικές θέσεις σε σχολές συναφείς με νέες τεχνολογίες μετά βίας ξεπερνούν τις 6-7 χιλιάδες, αναδεικνύει με ηχηρό τρόπο την απειλή για την οικονομία αλλά και την πρόκληση που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση. Εκτός από την νέες τεχνολογίες, υπάρχει σοβαρή έλλειψη στην αγορά και για πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων, (π.χ. διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ, ειδικότητες που απουσίαζαν μέχρι πριν λίγα χρόνια από τα μηχανογραφικά μας δελτία). Ειδικότητες σημαντικές, αν σκεφτεί κανείς ότι κατά βάση ο πληθωρισμός της τρέχουσας χρονιάς, οφείλεται σε πολλαπλές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ψηφιοποίηση της καθημερινής μας ζωής και η εκθετική αύξηση των ετερόκλητων ερεθισμάτων που λαμβάνουμε, δημιουργούν και άλλες απαιτήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι, για παράδειγμα, πολύ πιο δύσκολο στη σημερινή εποχή να κλείσεις ένα παιδί, ένα νέο, έναν εργαζόμενο επαγγελματία σε μια αίθουσα και να παρακολουθεί έναν «δάσκαλο» για 50 λεπτά, όσο χαρισματικός και να είναι. Οι απαιτήσεις από τους εκπαιδευομένους έχουν διαφοροποιηθεί ποιοτικά όπου ορισμένες ακαδημαϊκές ειδικότητες απαιτούν επικαιροποίηση των γνώσεων, ίσως όχι καθολικά σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι επιλογές στις οποίες συγκλίνουν, α) οι ανάγκες των εργαζομένων για εκπαίδευση-επιμόρφωση, β) η ανάγκη των επιχειρήσεων κάθε μορφής ιδιοκτησίας, (κρατικών, ιδιωτικών κλπ), για επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, γ) η προσπάθεια των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

  • Ανασχεδιασμός προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με νέους τίτλους, ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, με εμπλουτισμό των προγραμμάτων των υπαρχόντων τίτλων με επίκαιρη θεματολογία με σαφείς αναφορές είτε στις νέες τεχνολογίες, είτε στην αλλαγή που αυτές επιφέρουν
  • Αύξηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλαγής κατεύθυνσης, ώστε να γίνει ταχύτερα αλλαγή ειδικότητας εργαζομένων σε παραγωγικές ηλικίες, (reskilling)
  • Ένταξη στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, βραχύβιων προγραμμάτων, (diploma), έτσι ώστε να γίνεται με επιστημονικό τρόπο η εξοικείωση του παραγωγικού δυναμικού με νέες τεχνολογίες ή/και τον μετασχηματισμό παραδοσιακών δραστηριοτήτων
  • Ενίσχυση των παρεχόμενων προγραμμάτων με καταξιωμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια απόκλιση μεταξύ αναγκών αγοράς και εκπαίδευσης, η οποία είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται και μια σημαντική ευκαιρία για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν τη βούληση και τις δυνατότητες να μετασχηματίσουν το portfolio των προγραμμάτων τους, διατηρώντας τις κοινωνικές τους ευαισθησίες και προτεραιότητες.

Ο Όμιλος Epsilon Net έχει εγγεγραμμένο στο επιχειρηματικό του DNA το στοιχείο της Εκπαίδευσης. Το Epsilon College, με την καινοτόμο προσέγγιση που είναι σύμφυτη με όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες του Ομίλου, δίνει μία ακαδημαϊκά τεκμηριωμένη απάντηση στις σύγχρονες ανάγκες των σπουδαστών και της αγοράς εργασίας. Μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ότι «ανοίγει» στους σπουδαστές σοβαρές προοπτικές απασχόλησης, λόγω της συνεχούς αλληλεπίδρασης του Ομίλου με χιλιάδες επιχειρήσεις, πελάτες και συνεργάτες του, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Πολύτιμος αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια είναι το βρετανικό, βραβευμένο πανεπιστήμιο του Northampton και τα ακαδημαϊκά προγράμματα του οποίου προσφέρει.

M Masters D Diplomas B Bachelors