Λουίζα Μάγκου

Internet of Things (IoT): Εφαρμογή στον τομέα των επιχειρήσεων ασφαλείας και φύλαξης

Home // Article Writings // Internet of Things (IoT): Εφαρμογή στον τομέα των επιχειρήσεων ασφαλείας και φύλαξης

Το Internet of Things (IoT) – διαδίκτυο των πραγμάτων- αναφέρεται σε «πράγματα», δηλαδή συσκευές με αισθητήρες, οι οποίες μέσω του διαδικτύου συνδέονται και αλληλεπιδρούν, ανταλλάσσοντας δεδομένα δημιουργώντας ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο. Μαζί με άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη – Artificial Intelligence (AI) και η μηχανική μάθηση – Machine Learning (ML), το IoT αποτελεί τμήμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Gravina and G. Fortino, 2021).
Πρόκειται για μια τεχνολογία αιχμής, που ενσωματώνει τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, βιο-υλικών και κοινωνικών επιστημών (Gravina & Fortino, 2021;Ramson et al., 2020).


Η τεxνολογία IoT δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους διαφορετικές συσκευές καθημερινής χρήσης, οι οποίες διαθέτουν διαφορετικά λογισμικά (Cirani et al., 2018) μεταφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπου συνυπάρχουν εργασίες εντοπισμού, ανίχνευσης, επικοινωνίας, μεταφοράς και ανάλυσης δεδομένων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας (Guilbeault-Sauve et al., 2021).


Δισεκατομμύρια δικτυωμένα «έξυπνα» φυσικά αντικείμενα σε όλο τον κόσμο, σε δρόμους της πόλης, σε σπίτια και νοσοκομεία, συλλέγουν και μοιράζονται συνεχώς δεδομένα μέσω του Διαδικτύου, δίνοντάς τους ένα επίπεδο ψηφιακής νοημοσύνης και αυτονομίας. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας IoT από άτομα και επιχειρήσεις με τη χρήση έξυπνων αντικειμένων προβλέπεται ότι μέχρι το 2025 πάνω από 50 δισεκατομμύρια συσκευές θα συλλέγουν δεδομένα που θα αναφέρονται στη χρήση IoT στο σπίτι, στις επιχειρήσεις, στις μεταφορές, στις πόλεις (Elazhary, 2017).


Υιοθετώντας τις εξελίξεις αυτές, οι εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης περιουσίας δημιουργούν μέσω του ΙοΤ μοτίβα σχεδιασμού και παρακολούθησης περιπολίας, χρησιμοποιώντας:

  • web και mobile εφαρμογές,
  • smartphones,
  • nfc, (Near Field Communication) τεχνολογία επικοινωνίας κοντινού πεδίου, μεταξύ έξυπνων συσκευών για ανταλλαγή πληροφοριών (μέσω ραδιοκυμάτων μικρής εμβέλειας),
  • beacons (φάροι), νέας τεχνολογίας μικρού μεγέθους, οικονομικές, ασύρματες συσκευές χαμηλής ισχύος, που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ραδιοσημάτων σε κοντινά tablet και smartphone, μέσω Bluetooth.


Στο χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης η ανάγκη που έρχεται να καλύψει το ΙοΤ αφορά στην προστασία τόσο της περιουσίας των πελατών όσο και της υγείας των φυλάκων, καθώς υπάρχει ανάγκη για την φυσική ασφάλεια των εργαζόμενων και τη μείωση του άγχους στο χώρο εργασίας, αλλά και τη μείωση του κόστους σχετικά με τραυματισμούς και ατυχήματα που προκύπτουν κατά την εργασία (Misra et al., 2021).


Οι λύσεις που προτείνονται στην αγορά προσφέρουν εφαρμογή διαχείρισης των περιπολιών από το Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ). Ο φρουρός κατά την περιπολία σκανάρει με το κινητό από μικρή απόσταση τα σημεία στα οποία έχουν προσαρμοστεί οι έξυπνες συσκευές (Guard, 2023). Μέσω της εφαρμογής για κινητά είναι εφικτός ο γεωεντοπισμός κάθε σημείου όπου λαμβάνει χώρα η περιπολία, μέσω κατάλληλων ακουστικο-οπτικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η παροχή βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος (Mosca et al., 2021).


Τέλος, οι σχετικές εφαρμογές διαθέτουν πλήκτρο συναγερμού (panic Button) καθώς, σύμφωνα με το γραφείο εργασίας των ΗΠΑ, οι φύλακες διατρέχουν κινδύνους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, όπως επιθέσεις βίας που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στην εργασία, αλλά και μη θανατηφόρα ατυχήματα όπως πέσιμο από ύψος ή γλίστρημα (US BLE, 2022).


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για τη Μεγάλη Βρετανία, το ετήσιο κόστος για μη θανατηφόρους τραυματισμούς των εργαζομένων για την διετία 2019-2020 υπολογίστηκε ότι ανέρχεται στα 7,6 δις € (HSE, 2022).


Στην έρευνα αναφέρεται επίσης ότι την περίοδο 2021-2022, 600.000 εργαζόμενοι υπέστησαν μη θανατηφόρους τραυματισμούς, με τις αντίστοιχες απώλειες εργάσιμων ημερών να φτάνουν τα 6 εκατομμύρια. Για την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ατυχημάτων από πτώσεις στο σύνολο των εργαζομένων φαίνετια να φτάνει το 30%, ενώ παράλληλα καταγράφει 1,7 εκατομμύρια απώλειες εργάσιμων ημερών, λόγω του στρες και της κατάθλιψης που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος (HSE, 2022).


Το γραφείο εργασίας των ΗΠΑ αναφέρει ότι το ποσοστό των ατυχημάτων από πτώσεις στο σύνολο των εργαζομένων φαίνεται να φτάνει το 30-40% (US BLE, 2022), γεγονός που αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να προστατευθούν από τέτοιου είδους ατυχήματα οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους και οι μοναχικοί εργαζόμενοι.


Για το σκοπό αυτό, μέσω της τεχνολογίας ΙοΤ δημιουργήθηκαν λύσεις προστασίας και άμεσου συναγερμού από ατυχήματα και πτώσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Αυτό επιτυγχάνεται με wareable sensors, σε γιλέκα, κράνη, ακουστικά, γάντια ή μέσω έξυπνων ρολογιών και τηλεφώνων, όπου μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του εργαζόμενου αλλά και να ελέγχουν βιομετρικά του στοιχεία (Tayeh et L., 2020). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το σύστημα κινητικής ανίχνευσης mandown, το οποίο εστιάζει σε τρεις καταστάσεις: ακινησίας, πτώσης και καθοδικής θέσης (Guilbeault-Sauve et al., 2021;Gravina and G. Fortino, 2021).


H λειτουργικότητα mandown χρησιμοποιείται ήδη για τον γεωεντοπισμό και την επικοινωνία σε περιπτώσεις πτώσεων ή ατυχημάτων, ιδιαίτερα στους τομείς στρατιωτικών επιχειρήσεων – Internet of Military Things (IoMT) ή Internet of Battlefield Things (IoBT). Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα για λήψη δυναμικών και στατιστικών βιομετρικών δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και συνεχούς παρακολούθησης της ψυχοσωματικής κατάστασης στρατιωτών, εργαζόμενων σε εξωτερικούς χώρους, μοναχικών εργαζόμενων, καθώς και υπερήλικων, μοναχικών ή ασθενών ατόμων (Castiglione et al., 2017).


Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα mandown για την παρακολούθηση εργαζόμενων σε επικίνδυνα περιβάλλοντα εμφανίζεται με διάφορες παραλλαγές, καθώς εμπίπτει και σε θέματα σεβασμού και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (Battistoni et al., 2021).


Η γενική χρήση του για περιπτώσεις εφαρμογών για υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης υποστηρίζεται από τα δεδομένα που διαβιβάζονται από τους αισθητήρες με έξυπνα σήματα (Tayeh et L., 2020). Τα δεδομένα και οι ειδοποιήσεις διαβιβάζονται άμεσα στην αίθουσα ελέγχου, ώστε να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες για κάθε περίπτωση (Castiglione et al., 2017). Η λειτουργικότητα ελέγχει αν για συγκεκριμένο ή/και προγραμματισμένο χρονικό διάστημα δεν ανιχνεύεται κίνηση, αν υπάρξει κλίση του σώματος πέραν ενός προκαθορισμένου βαθμού, εάν ο φύλακας δεν κάνει check out εντός προκαθορισμένου χρόνου, ή αν ο χρήστης καλέσει με το πάτημα panic button σε βοήθεια, ώστε να ενημερώνονται οι ορισμένοι ως παραλήπτες του μηνύματος για τη θέση του, προκειμένου να υπάρξει άμεση ανταπόκριση και διάσωση (Mosca et al., 2021;Battistoni et al., 2021).


Η λύση αυτή υιοθετείται ανά τον κόσμο για την προστασία των στρατιωτών, πυροσβεστών, εργαζόμενων σε επιχειρήσεις κατασκευών, καθαρισμών, καθώς και εργαζόμενων στον τομέα ασφαλείας και φύλαξης.


Πλεονεκτήματα


Η προστιθέμενη αξία που θα δώσει μια τέτοια επένδυση σε επιχειρήσεις του κλάδου προστασίας και φύλαξης προκύπτει από το γεγονός ότι αναβαθμίζεται η οργανωτική και διαχειριστική λειτουργία της επιχείρησης, καθώς παρέχεται άμεση πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη των περιπολιών, τόσο στην ίδια την εταιρία όσο και προς τους πελάτες.
Παράλληλα, η επιχείρηση βρίσκεται συνεχώς σε επαφή και επικοινωνία με τους εργαζόμενους ελέγχοντας τόσο το αποτέλεσμα της εργασίας τους αλλά και τη φυσική τους ασφάλεια, γεγονός που θα μειώσει τα επίπεδα εργασιακού άγχους τους και θα αυξήσει το αίσθημα ικανοποίησης και ασφάλειας ως προς την εργασία τους (Brown et al., 2022), προσφέροντας στην επιχείρηση-εργοδότη έναν υψηλό δείκτη ενδιαφέροντος για το προσωπικό της.


Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω εξοπλισμού, διαδικασιών και λειτουργιών που υποστηρίζονται από υπάρχοντα πρωτόκολλα μεταφοράς και ασφάλειας των δεδομένών (Battistoni et al., 2021).


Γενικότερα η επένδυση στην τεχνολογία IoT θα οδηγήσει σε μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου με μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς τόσο οι εφαρμογές όσο και τα έξυπνα αντικείμενα αποτελούν χαμηλού ύψους επένδυση (Mosca et al., 2021).

Αδύνατα σημεία

Υπάρχουν όμως σημεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως αρνητικά για την επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς οι συσκευές IoT και ειδικά τα beacon είναι περιορισμένες σε πόρους, σε ισχύ μπαταρίας και χώρο αποθήκευσης (Misra et al., 2021).


Παράλληλα, οι εφαρμογές IoT αυξάνουν την κατανάλωση πόρων και προκαλούν συμφόρηση στο δίκτυο (Sahmim & Gharsellaoui, 2017). Επίσης, είναι πιθανό να υπάρξουν ψευδείς συναγερμοί (Gravina and G. Fortino, 2021) καθώς και περιορισμοί στους ρυθμούς δεδομένων από τις διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνίας δεδομένων που ενσωματώνονται στο IoT (Guilbeault-Sauve et al., 2021).


Απειλές


Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη γενικότεροι κίνδυνοι και απειλές από κακόβουλες επιθέσεις μέσω διαδικτύου καθώς και θέματα ασφάλειας (Guilbeault-Sauve et al., 2021;Misra, 2021), εμπιστευτικότητας και ηθικής της επιστήμης που προκύπτουν για παράδειγμα από τη διαχείριση βιομετρικών δεδομένων των εργαζόμενων, από την πληθώρα των δεδομένων που συγκεντρώνονται μέσω των έξυπνων συσκευών και την ασφάλεια ως προς την τήρηση και την διαχείρισή τους (Castiglione et al., 2017).
Ευκαιρίες


Παρόλα αυτά, νέες ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν για επιχειρήσεις του κλάδου ασφάλειας, με την υιοθέτηση μιας τεχνολογίας αιχμής, όπως το ΙοΤ, καθώς στρέφεται πλέον στην αξιοποίηση πράσινων υπολογιστικών συστημάτων για μείωση της σπατάλης ενέργειας (Gravina & Fortino, 2021) και μπορεί να δώσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις που την υιοθετούν να ανοίξουν τον κύκλο εργασιών τους και να δημιουργήσουν νέα έσοδα μέσω του Internet of Services (IoS) (Misra et al., 2021).


Οι εξελίξεις στους διάφορους τομείς του IoT που αφορούν στην διασύνδεση ανθρώπων και πραγμάτων Internet of People (IoP), στο πεδίο της μάχης Internet of Battlefield Things (IoBT) (Iyer & Patil, 2018) και η άνοδος του Internet of Drones (IoD) που θα βοηθήσει στην παροχή επικοινωνιακής κάλυψης (Misra et al., 2021) πρόκειται να διαμορφώσουν τον νέο ψηφιακό κόσμο που θα ενσωματώνει τις νέες εξελίξεις με σκοπό την δημιουργία ενός σύγχρονου, δυναμικού και τεχνολογικά προηγμένου προφίλ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας.

M Masters D Diplomas B Bachelors