Μάρκος Πλυτάς

Ακαδημαϊκος Διευθυντή Epsilon College

Πανεπιστημιακές Σπουδές και Αγορά Εργασίας

Home // Article Writings // Πανεπιστημιακές Σπουδές και Αγορά Εργασίας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολλών δραστηριοτήτων περιορίζει ακόμα περισσότερο τη διαχρονική αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και μοχλεύει την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση του στελέχους που βρίσκεται ήδη στην αγορά εργασίας

Το πρόβλημα

To 2017 η μελέτη σε συνεργασία Ernst & Young, Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Endeavor Greece, με τίτλο «Εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και απασχόληση: Ζητείται προσέγγιση», παρουσίασε ανάμεσα στα πολλά άλλα ενδιαφέροντα, ένα συγκλονιστικό εύρημα: «Το 47% των αποφοίτων που ‘παράγουν’ τα ελληνικά πανεπιστήμια αφορά στους κλάδους και σε αντικείμενα σχετικά με τις ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς». Σε απλά ελληνικά δηλαδή, το ένα στα δύο πτυχία δεν έχει σχέση με την αγορά εργασίας. Εκτός από την ποσοτική διάσταση του ζητήματος, υπάρχει και εκτεταμένος προβληματισμός στη διεθνή βιβλιογραφία για την ποιοτική αναντιστοιχία, μεταξύ αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς εργασίας. Ο Josh Berskin στο περιοδικό Forbes , είναι ένας από τους πολλούς που συνοπτικά και εύληπτα, προσδιόρισε το πρόβλημα στο άρθρο του “Growing Gap Between What Business Needs and What Education Provides”, μιλώντας για το παράδοξο να υπάρχει ταυτόχρονα υψηλή ανεργία και εντεινόμενος πόλεμος για τα ταλέντα της αγοράς. Ισχυρίζεται δηλαδή ότι υπάρχει κρίση δεξιοτήτων και όχι εργασίας.

Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2019, αναφέρεται ότι η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα με το χειρότερο ποσοστό αποφοίτων επί του συνόλου των φοιτητών, με 9,17%, πολύ πιο κάτω από τους δύο προηγούμενους ουραγούς, την Τουρκία, (11,19%) και τη Βόρεια Μακεδονία, (16,35%) και πολύ μακριά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 24,05%. Οι Έλληνες φοιτητές δηλαδή, είναι πρωταθλητές στην εγκατάλειψη των σπουδών τους. Παραιτούνται δηλαδή ενός δικαιώματος που οι περισσότεροι κατέκτησαν με κόπο και μεγάλα οικογενειακά έξοδα. Είναι εμφανές ότι υφίσταται ένας προβληματισμός, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, για την σχέση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγορά εργασίας.

Οι προσεγγίσεις

Οι Lauder & Mathew , συνοψίζουν πολύ επιτυχημένα το θέμα, λέγοντας ότι το να είναι κανείς εξαιρετικός φοιτητής, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι και το «ταλέντο» που επιζητεί η αγορά εργασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης, έχει μια αμεσότερη σχέση με την εργασιακή επιτυχία, (ιατρική, νομική, μηχανική). Υπάρχουν όμως αρκετά πανεπιστημιακά πτυχία στα οποία η σχέση αυτή δεν είναι κατ’ ανάγκη άμεση. Σε ειδικότητες με έντονη ανάγκη πρακτικών δεξιοτήτων, η επαγγελματική κατάρτιση είναι διαχρονικά μια αξιοπρεπής εναλλακτική λύση. Η απουσία όμως θεωρητικής και εμπεριστατωμένης γνώσης αλλά και αναλυτικής σκέψης, θέτει μια σύντομη ημερομηνία λήξης στην δυναμική αυτής της προσέγγισης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολλών δραστηριοτήτων περιορίζει ακόμα περισσότερο την διαχρονική αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και μοχλεύει την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση του στελέχους που βρίσκεται ήδη στην αγορά εργασίας. Τα ακαδημαϊκά προγράμματα περιορισμένης διάρκειας, έρχονται να προσφέρουν δώσουν μια απάντηση σε αυτή την ανάγκη. Το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου , περιγράφει εύστοχα και συνοπτικά το ρόλο τους: «συμβάλλουν στην διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη, στην επικαιροποίηση της γνώσης και στην εξερεύνηση ενός νέου πεδίου ενδιαφέροντος». Αναφορικά δε με τον φορέα εκτέλεσης ακαδημαϊκών προγραμμάτων, τo Ινστιτούτο Brookings με έδρα την Ουάσιγκτον, κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, αναφέροντας ανάμεσα στις 6 κυρίαρχες τάσεις στην Ανώτατη εκπαίδευση, εκτός από την online εκπαίδευση και την εμπλοκή εκπαιδευτικών εταιριών στην προσπάθεια κάλυψης του κενού δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας.

Ο Edwin van Rest, CEO της StudyPortal, αναφέρει ότι παρόλο που τα πλήρη ακαδημαϊκά προγράμματα, (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), εξακολουθούν ακόμα να αποτελούν τον κύριο κορμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντούτοις υπάρχει αισθητή αύξηση της ζήτησης για βραχυχρόνια προγράμματα σπουδών. Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης για βραχυχρόνια προγράμματα σπουδών, είναι κατά 2.1 φορές μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης της ζήτησης για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά.

Στο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο, εργασιακό τοπίο, ο εργαζόμενος που θέλει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να διακριθεί και να εξελιχθεί σε ένα επιτυχημένο στέλεχος, καλό θα είναι να διαθέτει:
• Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών με υψηλή συσχέτιση με τις ανάγκες της αγοράς
• Βραχυχρόνιους τίτλους σπουδών εξοικείωσης, είτε με αναδυόμενες τεχνολογίες, είτε με διαφορετικά επιστημονικά πεδία της βασικής εξειδίκευσης.
• Επαγγελματικές πιστοποιήσεις άμεσα σχετιζόμενες με την εργασιακή δραστηριότητα.

Το δε καταξιωμένο στέλεχος της αγοράς, καλό θα ήταν αν επικαιροποιούσε, (όσο ο πολύτιμος χρόνος του το επιτρέπει), γνώσεις του και τις δεξιότητες του, με βραχυχρόνιους τίτλους σπουδών.

Η λύση της EpsilonNet

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες δραστηριότητες της οικονομίας, είναι οι πρώτες που αντιλαμβάνονται τους παραπάνω προβληματισμούς. Η Epsilon Net, ίσως επειδή έχει την εκπαίδευση στο DNA της, επιχειρεί να προσφέρει μια απάντηση στον διογκούμενο προβληματισμό αυτό, με το Epsilon College. To Epsilon College, είναι μια επιχειρηματική μονάδα της Epsilon Net, η οποία παρέχει πανεπιστημιακές σπουδές με το σύστημα της δικαιόχρησης. Εχει συνεργασία με το αγγλικό University of Northampton και παρέχει στην Ελλάδα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του στις Σχολές της Διοίκησης & Οικονομίας και της Πληροφορικής. Φιλοδοξία του Epsilon College είναι οι φοιτητές του να απολαμβάνουν τα οφέλη και τα προνόμια της αγγλικής εκπαιδευτικής παράδοσης, οργάνωσης και ποιότητας, αλλά και να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες  της εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης σε ένα απαιτητικό και καινοτόμο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Αυτή τη στιγμή το Epsilon College κινείται σε τρείς κατευθύνσεις:

  1. Παρέχει τα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα του University of Northampton. Αυτά απευθύνονται είτε σε νέους που θέλουν να αποκτήσουν θεμελιώδη ακαδημαϊκά προσόντα, είτε σε στελέχη της αγοράς, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το ακαδημαϊκό τους portfolio με έναν τίτλο εξειδίκευσης ή αλλαγής κατεύθυνσης. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, θα αναφέρουμε τα γνωστικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομικά και Λογιστική, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Ασφάλεια.
  2. Παρέχει μια σειρά από ταχύρρυθμα προγράμματα, (short courses), υπό την αιγίδα και την έγκριση του University of Northampton. Αυτά απευθύνονται σε στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να εξοικειωθούν και να αποκτήσουν μια επαρκή γνώση για ένα θέμα χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν το χρόνο που απαιτείται για ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό τίτλο. Έμφαση δίνεται στα προγράμματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό παραδοσιακών δραστηριοτήτων.
  3. Διοργανώνει ανοικτές ημερίδες στις οποίες καταξιωμένα στελέχη της αγοράς προσφέρουν την πολύτιμη οπτική της εφαρμογής επιστημονικών και ακαδημαϊκών θεμάτων στην πραγματική οικονομία και την αγορά.

Συμπέρασμα

H Epsilon Net επιχειρεί με δικές της δυνάμεις να προσφέρει μια λύση σε ένα θέμα με παγκόσμια διάσταση. Τα μέλη του δικτύου της Epsilon Net και οι συγγενείς τους, έχουν προνομιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες του Epsilon College, με στόχο την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν από καλύτερη θέση, τις τωρινές και μελλοντικές επιχειρηματικές ή/και ατομικές προκλήσεις.

Reference 

1 https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/el_gr/topics/workforce/re-skilling/pdf/reskilling-survey-lowres.pdf?download
2 https://www.forbes.com/sites/joshbersin/2012/12/10/growinggap-between-what-business-needs-and-what-educationprovides/?sh=22ec480
3 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0_2019.pdf
4 Oxford Review of Education, Vol 46, issue 1, 2020, “ Highereducation and the labour market: an introduction”, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03054985.2019.1699714,(προσπέλαση 22/11/2021)
5 University of London. https://london.ac.uk/applications/howapply/entry-routes/short-courses, (προσπέλαση 30/11/2021)
6 Brookings, “Top 6 trends in higher education”, 10/01/2019, https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2019/01/10/top-6-trends-in-higher-education/, (προσπέλαση 8/12/2021)
7 https://thepienews.com/news/short-courses-growing-popularity-studyportals/
M Masters D Diplomas B Bachelors