BSc in Web Development and Cyber Security *

*Subject to approval

Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου και Κυβερνοασφάλεια

Έναρξη

Οκτώβριος

Διάρκεια

3 Έτη

Πανεπιστήμιο

University of Northampton

Γλωσσα

Ελληνικά

BSc in Web Development and Cyber Security

Το BSc (Hons) in Web Development and Cyber Security στοχεύει να προσφέρει δεξιότητες και εμπειρία που θα βοηθήσει τους αποφοίτους να αναπτύξουν νέες τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στο διαδίκτυο αναλύοντας παράλληλα τους κινδύνους για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για τον μετριασμό τους.

Δρ. Π. Λάλος, Program Leader of Computing School

“Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές για να διεισδύσουν σε διαδικτυακά συστήματα πληροφορικής και να κλέψουν πολύτιμα δεδομένα. Oι επιχειρήσεις και oι οργανισμοί αναζητούν λύσεις που θα τους επιτρέψουν να αμυνθούν και να προστατέψουν τα επιχειρησιακά τους δεδομένα. Το πρόγραμμα BSc in Web Development and Cyber Security καλύπτει αυτό το αναδυόμενο παγκόσμιο κενό δεξιοτήτων, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές στην εσωτερική λειτουργία των διαδικτυακών προγραμμάτων, των λειτουργικών συστημάτων και των δικτύων, επιτρέποντας τους έτσι να κατανοήσουν πώς συμβαίνουν οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και πως μπορούν να προστατευτούν από τέτοιες επιθέσεις.”

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

 • Εγγυημένη πρακτική άσκηση

  Η Epsilon Νet είναι η μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα με δίκτυο που ξεπερνάει τις 125.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές του προγράμματος να κάνουν την πρακτική τους. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

 • Αμεση Επαγγελματική Σταδιοδρομία

  Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν την δυνατότητα αμεσης απασχόλησης στον Όμιλο Epsilon Net και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πληροφορικής.

 • Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

  Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Franchise πρόγραμμα

  Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

 • University of Northampton

  Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework).

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

  Με το καιντόμο αυτό πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές θα μάθουν πως γίνεται η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και τη σημασία της τοποθέτησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στο επίκεντρο των σχεδιασμών τους. Οι συμμετέχοντες θα καλύψουν επίκαιρα θέματα όπως το περιζήτητο  Ethical Hacking & Penetration Testing,  Κυβερνοασφάλεια και Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία, Διαχείριση Κυβερνοασφάλειας, Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών κ.α.

 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

  Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

 • Epsilon Net SA

  Στον κεντρικό πυρήνα της Epsilon Νet η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων δεν αποτελεί μόνο τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρίας αλλά αποτελεί και κεντρικό κομμάτι της ψηφιακής κουλτούρας της εταιρίας. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

1 ΕΤΟΣ

 • Problem Solving & Programming
 • Database Design and Development
 • Computer Systems
 • Computer Communications
 • Web Development
 • Software Engineering Fundamentals

2 ΕΤΟΣ

 • Ethical Hacking and Penetration Testing
 • Server Administration and Security
 • Group Project
 • Web Programming
 • Mobile Application Development
 • Object Relational-Databases

3 ΕΤΟΣ

 • Cyber Security Management
 • Modern Databases
 • Mobile Computing
 • Cyber Security and Applied Cryptography
 • Computing Dissertation

Περιγραφή

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κυριαρχεί στους τίτλους των εφημερίδων και έχει μεγάλη επιρροή στο απόρρητο εκατομμυρίων ανθρώπων, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην κοινωνία, όπου απαιτείται ασφαλές και αξιόπιστο λογισμικό για τη διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών και των πολύτιμων επιχειρηματικών δεδομένων. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για όσους διαθέτουν την τεχνογνωσία να δημιουργούν αξιόπιστες και ασφαλείς διαδικτυακές εφαρμογές. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις οι ιστότοποι ως μια βασική πηγή των εσόδων τους με συνέπεια να αντιμετωπίζουν συνεχείς πιέσεις για προστασία από εισβολείς. Τα συστήματα πληροφορικής που βασίζονται στο Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε κακόβουλες επιθέσεις λόγω της δυνατότητας απομακρυσμένης σύνδεσης.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διατήρηση ασφαλών διαδικτυακών εφαρμογών. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση πραγματικών παραδειγμάτων από την βιομηχανία που θα ενισχύσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες τους. Θα είναι επίσης σε θέση να αναλύουν τους κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

Univeristy of Northampton

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:
• φιλικό προς το Περιβάλλον
• να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
• με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
• με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της πληροφορικής, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας των δικτύων και της Ασφάλειας και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 125000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και αποφοίτους ΙΕΚ,  που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Πληροφορικής

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής αποτελούν:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ
 • Βεβαίωση σπουδών ΙΕΚ
 • Φωτογραφίες (2)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίο

Επικοινωνήστε μαζί μας