Για όσους επιθυμούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Epsilon Net College, να ενημερωθούν επιπλέον για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA in Accounting and Finance καθώς και για την διαδικασία διεξαγωγής του, δίνεται η δυνατότητα δια ζώσης συνάντησης.

Σε αυτή την περίπτωση , παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας :