Για όσους επιθυμούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Epsilon College, να ενημερωθούν επιπλέον για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA in Accounting and Finance καθώς και για την διαδικασία διεξαγωγής του, δίνεται η δυνατότητα δια ζώσης συνάντησης.

Σε αυτή την περίπτωση , παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας :