Diploma in Digital HRM and Analytics

Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Εργαλείων και των Analytics στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού

Έναρξη:

Οκτώβριος

Μάρτιος

Ιούνιος

Διάρκεια:

80 ώρες

Πιστοποίηση

Curriculum endorsed by the University of Northampton

Campus:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Online

Diploma in Digital HRM and Analytics

Το Diploma στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Εργαλείων και των Analytics στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού προετοιμάζει τους συμμετέχοντες  να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Γιατί να επιλέξω το Epsilon College;

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

  Το μοναδικό πρόγραμμα που καλύπτει σύγχρονα θέματα όπως Digital Strategy, Business & Technology, Employee Experience και People Analytics.

 • Πρακτικό πρόγραμμα

  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό μέσω των μαθημάτων, όσο και σε πρακτικό επίπεδο καθώς αναλαμβάνουν project και συνδέουν τις προοπτικές καριέρας τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο δίκτυο πελατών της EPSILON NET.

 • Online φοίτηση

  Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 120.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια

  Εκπαιδευτικά σεμινάρια από στελέχη ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, coaching, recruitment, διαχείρισης ταλέντων, πολιτικές κινήτρων κ.α.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine  &  Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

Μαθήματα

Digital HR strategy

Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε να προετοιμάζετε το εργατικό δυναμικό για το μέλλον, θα μάθετε πώς να ανταποκρίνεστε στην Ψηφιακή Ατζέντα και πώς να σχεδιάζετε διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού με προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση. Θα μάθετε να σκέφτεστε στρατηγικά για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, να σχεδιάζετε μια Ψηφιακή Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα μάθετε πώς να την εφαρμόσετε και να διαχειριστείτε τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ψηφιακή σας στρατηγική θα είναι κάτι περισσότερο από ένα όραμα. Θα είναι ένα λεπτομερές σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενδεικτικά θέματα:

Η σύνδεση People-Performance (Ανθρώπων-Επιδόσεων)

Το στρατηγικό πλαίσιο της ΔΑΠ

Μοντέλα και ρόλοι της λειτουργίας HR

Στρατηγικές προσεγγίσεις ανθρώπινου δυναμικού

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και HRMS

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά τόσο τη μετατόπιση της νοοτροπίας για το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας. Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προκύπτουν για τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις ιδέες και την τεχνολογία, ο υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού θα πρέπει να υιοθετήσει νέες δυνατότητες, νέες δεξιότητες και μια νέα κατανόηση του τι θα κάνει τους ανθρώπους παραγωγικούς στο μέλλον. Σε αυτή την ενότητα, μαθαίνετε ποιοι είναι οι δείκτες της επιτυχία για επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού στο μέλλον και πως θα δημιουργήσετε τα θεμέλια για την επίτευξή τους. Μαθαίνετε βασικές λειτουργίες των HRMS, την επιχειρηματική αξιοποίησής τους και την ενσωμάτωσή τους στο ανθρωπογενές περιβάλλον των επιχειρήσεων.

 

Ενδεικτικά θέματα:

 • Πληροφοριακά συστήματα και HRM: παρουσίαση
 • Οφέλη πληροφοριακών συστημάτων
 • Τα πληροφοριακά συστήματα στην Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Καινοτομία στα HRMS και οργανωσιακή ενσωμάτωση
 • Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις στην τεχνολογία HRM;
 • Case study: Δημιουργία Ψηφιακής Αντζέντας: Δυνατότητες HRMS και λειτουργική αξιοποίηση (operational)
 • Case study: Σχεδιασμός & Παραμετροποίηση ενός σύγχρονου HRMS

Employee Experience

Το HR ήταν πάντα για τους ανθρώπους και, στην ψηφιακή εποχή, αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Η εμπειρία των εργαζομένων (EX) είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία οποιασδήποτε εταιρείας. Με επίκεντρο τον εργαζόμενο, μπορείτε να αρχίσετε να εστιάζετε στα σημεία επαφής και τα προβλήματα που έχουν σημασία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία τους και, να αυξήσετε την οργανωσιακή απόδοση. Σε αυτές τις ενότητες, θα κάνετε το πρώτο βήμα στην κατανόηση της εμπειρίας των εργαζομένων σας χαρτογραφώντας ένα ταξίδι εργαζομένων!

People Analytics

H ενότητα αυτή εστιάζει στη στρατηγική πρακτική πλευρά της ηγεσίας στα HR Analytics. Παρουσιάζει τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση δεδομένων στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (προσλήψεις, μάθηση και ανάπτυξη, μέτρηση απόδοσης) και αναδεικνύει μοντέλα και πρακτικές στη λήψη αποφάσεων.   Μαθαίνετε πώς να ρυθμίζετε μια λειτουργία ανάλυσης δεδομένων, πως να αναπτύσσετε επιχειρηματικές υποθέσεις, να διαχειρίζεστε τα ενδιαφερόμενα μέρη και να διευθύνετε την εφαρμογή πρακτικών HR με βάση τα δεδομένα σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ενδεικτικά Θέματα:

 • Η χρησιμότητα των δεδομένων
 • Πως συλλέγονται τα δεδομένα
 • Οπτικοποίηση και ερμηνεία δεδομένων
 • Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων
 • Case study: Σχεδιασμός και εξαγωγή, μηναίων, εξαμηνιαίων & ετήσιων report αξιολόγησης και αποδοτικότητας
 • Case study: Δημιουργία συστήματος οπτικοποίησης δεικτών

Statistics in HR

Οι ενότητες Στατιστικής αποτελούν τη βάση για την πρακτική ανάλυση της Ανάλυσης Δεδομένων για τους Ανθρώπους. Για να ερμηνεύσετε σωστά τις πληροφορίες δεδομένων και να παρέχετε σημαντικές προτάσεις, θα πρέπει να κατανοήσετε ορισμένες βασικές στατιστικές έννοιες, όπως σημασία, πιθανότητα, στατιστική σημαντικότητα. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σεμινάρια σε αυτά τα μαθήματα για να εκτελέσετε ορισμένες στατιστικές αναλύσεις μόνοι σας χρησιμοποιώντας R ή SPSS.

Ενδεικτικά Θέματα:

Α) συσχετίσεις

Β) παλινδρομήσεις

Γ) σχεδιασμός δεικτών και υποθέσεων

Δ) R

E) Spss

Περιγραφή

Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μία κρίση που θα έχει εκτεταμένες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανθρωπότητα και στην παγκόσμια οικονομία. Αν και ακόμα δεν είναι σαφές πότε θα τελειώσει, ένα είναι σίγουρο – θα επηρεάσει σημαντικά τις περισσότερες επιχειρήσεις για μήνες, πιθανώς και χρόνια, ειδικά στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για το μέλλον, θα πρέπει να ξεκινήσουν να οικοδομούν τώρα την απαραίτητη λειτουργική «ανθεκτικότητα» και να υιοθετήσουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία που θα απαιτηθούν στο μέλλον.

 

Το Diploma in Digital HRM and Analytics θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις αναγκαίες γνώσεις και τεχνικές ώστε να είναι σε θέση να ορίζουν τους δείκτες της επιτυχίας του Ανθρώπινου Δυναμικού και της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Παράλληλα, θα μάθουν να σχεδιάζουν μια ψηφιακή στρατηγική Ανθρωπίνου Δυναμικού  και να χρησιμοποιούν τα people analytics, ώστε να ενδυναμώνουν τον ανθρώπινο παράγοντα και να ενισχύουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Τέλος, θα παρουσιαστούν δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση δεδομένων στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (προσλήψεις, μάθηση και ανάπτυξη, μέτρηση απόδοσης) και αναδειχθούν μοντέλα και πρακτικές στη λήψη αποφάσεων.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να στελεχώνουν μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς όπως:

• Τράπεζες
• Φαρμακευτικές εταιρίες
• Ασφαλιστικές εταιρείες
• Αεροπορικές εταιρείες
• Εταιρίες Πληροφορικής
• Μεγάλες αλυσίδες super market
• E-Shops
• Start Up

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 95000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας