Diploma in Digital Marketing & Social Media

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Έναρξη:

Οκτώβριος

Μάρτιος

Ιούνιος

Διάρκεια:

100 ώρες

Πιστοποίηση:

Curriculum endorsed by the University of Northampton

Campus:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Online

Diploma in Digital Marketing & Social Media

Το Diploma στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις του μάρκετινγκ και της εταιρικής ψηφιακής επικοινωνίας και εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με θεωρητική και πρακτική γνώση που απαιτείται για την έναρξη μιας καριέρας στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Γιατί να επιλέξω το Epsilon College;

 • Η πληρέστερη εκπαίδευση σε Digital Marketing

  Ένα ολοκληρωμένο πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Digital Marketing που καλύπτει πλήρως τον τομέα. Το Diploma in Digital Marketing & Social Media περιέχει καινοτόμα μαθήματα που διδάσκονται από επαγγελματίες της αγοράς όπως: Digital Strategy, Performance Marketing, Social Media, Content Marketing, Google Analytics, UX Design & C.R.O, Visuals, Competition & Audiences κ.α.

 • Πρακτικό πρόγραμμα

  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς αναλαμβάνουν project και συνδέουν τις προοπτικές καριέρας τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο δίκτυο πελατών της EPSILON NET.

 • Online φοίτηση

  Online Μαθήματα και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

 • Updated

  Το πρόγραμμα ανανεώνεται και εμπλουτίζεται πριν απο κάθε έναρξη με στόχο οι συμμετέχοντες να καλύπτουν τα τελευταία trend του Digital Marketing. Προστίθονται κάθε φορά ακόμα και οι αλλαγές-εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο digital και εφαρμόζονται.

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 120.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Digital4U – Συνεργασία

  Αποκλειστική εκπαιδευτική συνεργασία με την Digital4u, Leader στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης, της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων και e-shop με εμπειρία από 70 διαφοροποιημένες αγορές στο Performance Marketing. Έχει βραβευθεί για projects που αφορούν UX/Web Design & Development, τόσο σε διεθνείς όσο και εγχώριους διαγωνισμούς. Από το 2013 η ομάδα των στελεχών της απαρτίζεται από ανθρώπους “Born Digital”, με εμπειρία & εξειδίκευση σε όλο το φάσμα του Digital Marketing ( Strategists, PPC Experts, Social Media Specialists, Project & Account Managers, Web/ UX Designers, Full-stack/ Front/ Back-end Developers.)
  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας και να εφαρμόσουν όσα διδάσκονται σε πραγματικούς πελάτες.

 • Real Case studies

  Οι συμμετέχοντες εκπαδεύονται με πραγματικά cases –  πελάτες που κάνουν διαφημίσεις αυτή την στιγμή.

 •  Visuals & ux/ui design

  Το μοναδικό πρόγραμμα που καλύπτει με ειδική και εμπεριστατωμένη ενότητα τα visuals και αναλυτικα το ux/ui design.

Μαθήματα

Introduction to Digital Marketing

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής του Digital Μarketing: ποια είναι τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, οι στόχοι του, οι στρατηγικές και ποια τα κανάλια που εντάσσονται σε αυτό.

Ενότητες :

 • Definition
 • Objectives
 • Benefits
 • Traditional vs Digital
 • Channels Overview
 • Customer behavior
 • Digital Customer Buyer
 • Journey, Touchpoints
 • AIDA Framework

Customer Journey

Στην ενότητα αναλύονται βασικές έννοιες του Marketing που σχετίζονται με τη συμπεριφορά καταναλωτή και προσαρμόζονται στο περιβάλλον του Digital. Η ενότητα παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές για να αντιληφθεί ο εκπαιδευόμενος πως αντιδρά και ανταποκρίνεται ο χρήστης σε οποιαδήποτε περιεχόμενο εκτίθεται δίνοντας του τη δυνατότητα να επικοινωνεί στοχευμένα με το κοινό που τον ενδιαφέρει.

Ενότητες :

 • Customer behavior
 • Digital Customer Buyer
 • Journey, Touchpoints
 • AIDA Framework

Digital Marketing Strategy Goals & KPI's

Στην ενότητα αναλύονται οι τακτικές Marketing, τα βασικά metrics που τίθενται βάσει των στόχων μιας διαφημιστικής καμπάνιας και ο εκπαιδευόμενος αποκτά τις βασικές γνώσεις και στρατηγικές για το πως διαμορφώνει μια στρατηγική Digital Marketing.

Ενότητες:

 • Digital Marketing Strategy & Tactics (definition)
 • Goals & KPI’s per Digital Channel
 • How to set Goals & KPI’s
 • Segmentation, Target audience, customer personnas
 • Competition Analysis & Tools
 • Roas, ROI, Tactics & Budget

S.E.O

Στην συγκεκριμένη ενότητα αναλύονται όλες οι έννοιες και οι τακτικές που εμπίπτουν στο Search Engine Optimization. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν μια S.E.O. στρατηγική, καθώς και τα report που απαιτούνται αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Ενότητες:

 • On site S.E.O.
 • Off Site S.E.O.
 • S.E.O. Audit (tools & How to make an S.E.O. report for any website)
 • Case studies
 • Workshop: Check S.E.O. on a website and generate a report

Content Marketing Strategy

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως να αναπτύσσουν μια στρατηγική marketing περιεχομένου καθώς και με ποια κανάλια για να τη διαμοιραστούν. Θα εξασκηθούν μέσα από το αντίστοιχο workshop.

Ενότητες:

 • How to prepare a content marketing strategy
 • Content strategies that work (case studies)
 • Workshop: Create a content marketing strategy across channels

Social Media

Η ενότητα καλύπτει πλήρως τα θέματα που αφορούν τόσο τη διαφήμιση, όσο και την οργανική παρουσία στο δημοφιλές Δίκτυο. Ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει βασικές έννοιες και πρακτικές και θα μάθει πώς να δημιουργεί και να βελτιστοποιήσει ολοκληρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες μέσω του Δικτύου.

Ενότητες:

 • Facebook Introduction, Goals and Planning for Success, Meta Changes, Instagram intro
 • Facebook & Instagram Business Page: How to create it, Post Anatomy, Page Insights, Must do & avoid
 • Followers & Organic Growth
 • Advertising on Facebook/ Facebook Business Manager
 • Social Media Campaigns Optimisation: Results Measurement and Metrics Comparison
 • Set up tracking to your site
 • Case studies
 • Workshop: Account set up & Create your first ads campaign
 • Introduction to TikTok – Twitter – LinkedIn + Case Studies

Visuals

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται στα Δίκτυα για το σύνολο των εικαστικών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την προβολή σε αυτά.

Ενότητες:

 • How to create appealing posts & visuals for social media & Tools
 • Strategies that work (case studies)

Google Ads

Στην ενότητα αναπτύσσονται πλήρως οι βασικές έννοιες που αφορούν τη προβολή στο Δίκτυο Google. Οι εκπαιδευόμενοι, θα μάθουν πώς να δημιουργούν πρακτικά μια διαφημιστική καμπάνια καθώς και πώς να την βελτιστοποιήσουν ώστε να πετύχουν την καλύτερη απόδοση.

Ενότητες:

 • Google Search Network
 • Google Display Network
 • Set up tracking to your site
 • Case studies
 • Workshop: Set up a Google Ads Account & your first search campaign

UX Design & C.R.O.

Στην ενότητα αυτή αναλύεται οι έννοια του User Experience και η σημασία του στην απόδοση οποιαδήποτε διαφημιστικής προβολής. Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργαστούν με γραφίστες και developers προκειμένου να συμβάλλουν στ δημιουργία αποδοτικών sites & σελίδων προορισμού.

Ενότητες:

 • Basics of UX Design
 • Sales & Landing Pages
 • How to optimize your eshop for sales
 • Case Studies

Digital Marketing Planning Steps & Guide

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να ερευνούν τον ανταγωνισμό, να καθορίζουν το κοινό κάθε διαφημιστικής καμπάνιας, καθώς και να θέτουν το budget ενός digital marketing plan.

Ενότητες:

 • Segmentation, Target audience, customer personnas
 • Competition Analysis & Tools
 • Roas, ROI, Tactics & Budget
 • Workshop: Build customer personnas for your business

Tracking Performance & Reporting

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να συνδέουν το site σου ή το e-shop σου με τα google analytics, πώς να βάζουν στόχους, πώς να μετρούν και να ελέγχουν βασικές παραμέτρους στα google analytics και τέλος να δημιουργούν reports μέσω του Google Data Studio.

Ενότητες:

 • How to connect your website with Google Analytics and set goals
 • How to monitor basic metrics and KPI’s in Google Analytics
 • Google Data studio Overview & Reporting

Workshop: Create a complete digital marketing strategy for your brand

Το workshop θα σε προετοιμάσει πρακτικά για όλα τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα μια στρατηγική digital marketing προς εφαρμογή.

Ενότητες :

 • Draft a complete digital and social media strategy
 • Present your digital and social media strategy

Final Evaluation

Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν με τρεις (3) μεθόδους:

Α) Case Study: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει μια περίπτωση μελέτης από ηλεκτρονικό κατάστημα, με συγκεκριμένα δεδομένα από την απόδοση στα Google Analytics και θα κληθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών, καθώς και να προτείνει ενέργειες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Brand.

Β) Multiple Choice Questions: Θα τεθούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το περιβάλλον Google Ads.

Γ) Hands- on campaign: Θα ζητηθεί η δημιουργία μιας διαφημιστικής καμπάνιας στο δίκτυο Facebook με δημιουργία εικαστικού- λεκτικού και στόχευσης κοινού.

The Experts

Περιγραφή

Η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες και η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στον χώρο του marketing έχει επιφέρει σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν τους πελάτες τους και διαμορφώνουν τις διαφημίσεις και την προώθηση προϊόντων. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες του Marketing σταδιακά μπαίνουν στο περιθώριο ενώ η δυνατότητα πιο αποτελεσματικής στόχευσης οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή προώθηση προϊόντων και τη διαφήμιση μέσα από το διαδίκτυο (internet), τα κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις mobile συσκευές. Το γεγονός αυτό πολλές φορές οδηγεί στην αναγκαιότητα απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την ηλεκτρονική, ψηφιακή τεχνολογία.

 

Το Diploma in Digital Marketing & Social Media είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ξεχωρίζει καθώς έχει ως σκοπό την πλήρη κατάρτιση του εκπαιδευόμενου αναφορικά με το αντικείμενο του Digital Marketing. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές και θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε όλα τα τμήματα και επίπεδα του ψηφιακού marketing, της διαφήμισης και των Social Media. Αυτό που ωστόσο το κάνει μοναδικό είναι ότι δεν μένει στην παραδοσιακή γνώση και την ψηφιακή επικοινωνία αλλά καλύπτει πεδία που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν ανώτερες θέσεις όπως η συνεργασία με γραφίστες και developers (UX Design & C.R.O.) και πως δίνονται οι κατευθύνσεις , οι βέλτιστες πρακτικές για τα εικαστικά (Visuals) και η έρευνα ανταγωνισμού.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Επαγγελματικές Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της διαφήμισης στο Internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα θα είναι σε θέση να :

 • Να σχεδιάζουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική Digital Mkt
 • Να δημιουργούν αποτελεσματικές διαφημίσεις κειμένου στο δίκτυο αναζήτησης (search ads) της Google
 • Nα δημιουργούν αποτελεσματικές διαφημιστικές καμπάνιες στο Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube κ.α.
 • Να παρακολουθούν τα στατιστικά μιας ιστοσελίδας, να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (E-shop) και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές τακτικές e-commerce
 • Να σχεδιάζουν ολοκληρωμένη στρατηγική Social Media Marketing
 • Nα ελέγχουν και να εφαρμόζουν τεχνικές SEO για να βελτιστοποιήσουν έναν ιστότοπο ή ένα e-shop

Επικοινωνήστε μαζί μας