Diploma in ESG, Sustainable Investing & Compliance

Βιώσιμες επενδύσεις και συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG

Έναρξη:

Οκτώβριος

Μάρτιος

Ιούνιος

Διάρκεια:

78 ώρες

Πιστοποίηση:

Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 της Epsilon Net

Φοίτηση:

Online

Diploma in ESG, Sustainable Investing & Compliance

Το Diploma in ESG, Sustainable Investing & Compliance αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν την παρακολούθηση και υποβολή αναφορών σχετικά με την βιωσιμότητα της επιχείρησης και την τήρηση των κριτηρίων ESG, αλλά και λοιπών προσώπων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την ορολογία και να εξειδικευθούν σε ζητήματα βιώσιμης χρηματοδότησης.

Γιατί να επιλέξω το Epsilon College;

 • Πρακτικό πρόγραμμα

  Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και να εμβαθύνουν στην τήρηση αναφορών με βάση τα κριτήρια ESG. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, ζητήματα ηθικής ευθύνης της επιχείρησης και ο ρόλος των ιδιωτών και των θεσμικών επενδυτών, η υφιστάμενη κανονιστική νομοθεσία περί βιωσιμότητας και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η ερμηνεία και ο υπολογισμός των δεικτών ESG, μελέτες περίπτωσης (case studies) και παραδείγματα καλής πρακτικής, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι πρωτοβουλίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας βιωσιμότητας, η ένταξη των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση των επενδύσεων και οι τάσεις στην τραπεζική χρηματοδότηση επενδύσεων με περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 120.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Πιστοποίηση

  Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine  &  Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

 • Διδάσκοντες

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν ακαδημαϊκοί και έμπειροι επαγγελματίες καθώς και εκπρόσωποι των Εποπτικών Αρχών.

 • Online φοίτηση

  Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

Μαθήματα

ESG Principles

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Rationale and interlinkage with UN Sustainable Development Goals – (SDGs)
 • ESG overview and explanation of the terms
 • ESG & sustainability
 • Shareholders versus stakeholders, Corporate Governance and the linkage with ESG investing
 • The role of institutional and small investors
 • The ethical responsibility of companies

Basic regulation

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • EU regulation
 • US, China and the rest & ESG
 • Greek Regulatory and reporting framework

ESG Definition & analysis

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • E indexes – Definition and estimation
 • S indexes – Definition and estimation
 • G indexes – Definition and estimation
 • Reliability and verification of indexes, measurement & challenges
 • Basic concepts of climate stress testing
 • Case Study

ESG and compliance

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Compliance requirements for listed and non- listed companies in Greece
 • Hellenic Capital Market Commission reporting requirements
 • Athens Stock Exchange ESG initiatives
  – ESG Equity Index
  – ESG Reporting Guide

Sustainable Investing

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • ESG related investment portfolio- assets available and evolution
 • Incorporation of ESG factors into investment analysis
 • Sustainable lending and examples of sustainable banking, obstacles and opportunities

Περιγραφή

Ο παγκόσμιος πλέον συντονισμός μέσω διεθνών συνθηκών και δράσεων αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση έχει οδηγήσει την επιχειρηματική κοινότητα στην ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της μέχρι σήμερα λειτουργίας της και την υιοθέτηση νέων προτύπων.

Το Diploma in ESG, Sustainable Investing & Compliance επιδιώκει την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την νέα αυτή πραγματικότητα, τα χρονικά ορόσημα που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και την τρόπο μετάβασης- προσαρμογής της επιχειρηματικής λειτουργίας στους νέους κανόνες. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της εταιρικής βιωσιμότητας, η έννοια και ο υπολογισμός των δεικτών ESG, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης των εγχώριων εποπτικών αρχών, η ένταξη των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση των επενδύσεων και οι τάσεις στην τραπεζική χρηματοδότηση επενδύσεων με κριτήρια βιωσιμότητας. Επίσης θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης (case studies) και θα αναλυθούν βέλτιστες πρακτικές.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε τομείς που συνδέονται με την εταιρική βιωσιμότητα και την χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

Συγκεκριμένα σε:

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε θέσεις αξιολόγησης επενδύσεων, εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Απόφοιτους με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
 • Στελέχη ή εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
 • Διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να κατανοήσουν τις αρχές της Εταιρικής Βιωσιμότητας και να τις αξιοποιήσουν για τη δική τους επιχειρησιακή μονάδα.
 • Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, τραπεζών, επιχειρήσεων εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Managers και ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας