Diploma in Project Management

 Διαχείριση και Διοίκηση Έργων

Έναρξη:

Οκτώβριος

Μάρτιος

Ιούνιος

Διάρκεια:

75 ώρες

Πιστοποίηση:

Curriculum endorsed by the University of Northampton

Φοίτηση:

Online

Diploma in Project Management

Το Diploma in Project Management αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν την διοίκηση και τον συντονισμό τόσο έργων όσο και ομάδων που διαχειρίζονται έργα.

Γιατί να επιλέξω το Epsilon College;

 • Πρακτικό πρόγραμμα

  Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, να γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία project management και να χειριστούν πραγματικά project. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management), η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργων, η χρήση των πόρων, οι τρόποι κοστολόγησης του έργου, καθώς και η χρήση λογισμικών πακέτων παρακολούθησης έργων. Θα αναλυθούν διαγραμματικές τεχνικές και θα εφαρμογές σε πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case studies).

 • Διδάσκοντες

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν πιστοποιημένοι Project Managers με σημαντική εργασιακή εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 120.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Πιστοποίηση

  Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine  &  Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

 • Online φοίτηση

  Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

Μαθήματα

Εισαγωγή στο Project Management

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Projects & Project Management: ορισμοί, χαρακτηριστικά, παραδείγματα
 • O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Project Manager: Τι κάνει και τι δεν κάνει ένας PM, απαιτούμενες ικανότητες
 • Μεθοδολογίες Project Management: σύντομη επισκόπηση (PRINCE2, PMP, Agile)

Μελέτη Φάσεων Project

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Project Management lifecycle: περιγραφή απαιτούμενων φάσεων ενός project
 • Εναρξη (στόχοι, business case, scope management, stakeholders, δομή & οργάνωση, προσχέδιο – project brief)
 • Σχεδιασμός(συνολικό πλάνο/ορόσημα-προθεσμίες/διαχείριση πόρων/κατανομή – προγραμματισμός/διαχείριση ρίσκου)
 • Εκτέλεση (επικοινωνία, πρόοδος, αναφορές, διαχείριση ποιότητας, κλείσιμο project)
 • Έλεγχος (χρονοδιαγράμματα, παραδοτέα, αποτίμηση ποιότητας, αλλαγές)
 • Συχνά λάθη που γίνονται στο Project Management

Πρακτικά Εργαλεία για Project Management

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Xρήση MS Excel & Project libre για δημιουργία:
  • Work Breakdown Structure
  • Gannt chart
  • Critical Path
  • Logs
  • Reports
  • Control dashboards
  • Statistics

Εισαγωγή στo Agile Project Management

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Eισαγωγή στις Agile Αξίες και Αρχές
 • Σύγκριση των καλών πρακτικών Agile/Agile Manifesto με παραδοσιακές Μεθοδολογίες
 • Oφέλη που αποκομίζονται από την υιοθέτηση του Agile
 • Eπισκόπηση των Scrum και Kanban
 • Δημοφιλείς ευέλικτες έννοιες και πρακτικές 1: Agile Team Roles, Timeboxes, User Stories, Story Points, Relative Estimation, χρήση
 • Δημοφιλείς ευέλικτες έννοιες και πρακτικές 2: Minimum Viable Product, Definition of Done, User Stories και Reality Based Forecasting

Εφαρμοσμένες Agile πρακτικές

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Κanban: Περιγραφή/Πως μπορεί να γίνει ορατή η εργασία στο Kanban και εντοπισμός των σημείων συμφόρησης ή άλλων εμποδίων
  στη ροή
 • Εξερεύνηση του πλαισίου Scrum: Ανάλυση του Scrum της πιο δημοφιλής από τις ευέλικτες μεθόδους. Περιλαμβάνονται 3 Scrum
  Roles, 4 Scrum Events ή Meetings και 3 Scrum Artifacts
 • Τhe Product Backlog
 • User Stories. Tεχνικές σχετικής εκτίμησης (Scrum Poker).
 • Σχεδιάζοντας το Release, το Sprint και το Daily Planning
 • Eπίπεδα προγραμματισμού: Release Planning, Iteration Planning & Daily Scrum.

Πρακτικά Εργαλεία για Agile

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Εργαλεία και πρότυπα.
 • Πρακτικές ασκήσεις διαδικτυακά εργαλεία για Agile (JIRA), scrum planning poker και retrospectives.
 • Πρότυπα για ιεράρχηση προτεραιοτήτων και δημιουργία burndown charts.

Εφαρμογές κοστολόγησης

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Σχεδιασμός Αποθεμάτων, Σχεδιασμός Έργου Τεχνικές Εξομάλυνσης
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού – Χρηματορροές
 • Κόστος Έργου σε Συνδυασμό με το Χρόνο
 • Δομική Ανάλυση Έργου – Διαχείριση Κινδύνου
 • Συγκριτική Διοίκηση – Εναλλακτικές Λύσεις

Εκμάθηση Λογισμικού Διαχείρισης Έργου: Project Libre

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Εισαγωγή Εργασιών, Οροσήμων και Προθεσμιών
 • Διαμόρφωση του Συνολικού Πλάνου του Έργου
 • Προγραμματισμός και Κατανομή των Διαθέσιμων Πόρων (Υλικά και Εργασία) στο Έργο
 • Βασικά Στοιχεία Κοστολόγησης και Παρακολούθησης του Έργου
 • Εκτυπώσεις και Αναφορές

Οργάνωση και διαχείριση δεδομένων στο MS Excel

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Δομές ελέγχου στο MS Excel
 • Περιγραφική στατιστική στο MS Excel
 • Το MS Excel ως εργαλείο βάσης δεδομένων
 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες (Pivot tables) στο MS Excel

Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων στο Power BI

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Εισαγωγή στο Power BI
 • Εισαγωγή δεδομένων & δημιουργία αναλύσεων (visualizations)
 • Απεικόνιση πληροφορίας σε αναφορές του Power BI
 • Επεξεργασία & οργάνωση δεδομένων στο Power BI
 • Προχωρημένες επιλογές απεικόνισης & ανάλυσης δεδομένων

Περιγραφή

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλα και της πανδημίας,  οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει πως η διαχείριση πολλαπλών έργων έχει αποκτήσει σημασία και ως εκ τούτου, έχουν εφαρμόσει τις σχετικές μεθόδους, διαδικασίες και εργαλεία.  Πολλές επιχειρήσεις μάλιστα έχουν προχωρήσει και έχουν δημιουργήσει Project Management Office για να διασφαλίσουν το συντονισμό. Καθόρισαν πρότυπα, εκπαίδευσαν και υποστήριξαν διαχειριστές έργων και βελτιστοποίησαν τον τρόπο χειρισμού πολλαπλών έργων και χρησιμοποίησαν πόρους.

Το Diploma in Project Management  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής και oι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, να γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία project management και να χειριστούν πραγματικά project. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management), η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργων, η χρήση των πόρων, οι τρόποι κοστολόγησης του έργου, καθώς και η χρήση λογισμικών πακέτων παρακολούθησης έργων. Θα αναλυθούν διαγραμματικές τεχνικές και θα εφαρμογές σε πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε τομείς σχετικούς με τη διοίκηση έργων.

Συγκεκριμένα :

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε θέσεις Project Management.
 • Απόφοιτους με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. 
 • Στελέχη ή εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
 • Διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Έργων και να τις αξιοποιήσουν για τη δική τους επιχειρησιακή μονάδα
 • Εταιρίες συμβούλων έργων
 • Ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες και εταιρίες πληροφορικής
 • Εταιρίες και ομίλους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων
 • Managers που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους

Επικοινωνήστε μαζί μας