Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο online πρόγραμμα από οπουδήποτε στον κόσμο. Παρέχεται ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και η δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο διδασκαλίας.

Ανακάλυψέ το

Εκπαιδευτικό υλικό

Σας παρέχουμε όλους τους πόρους και τα υλικό σπουδών που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε επιτυχώς το μάθημα, συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης ανάλυσης για κάθε ενότητα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μέσω του Virtual Learning Environment (VLE) <Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης> σε μια σειρά από συσκευές.
Οι μαθησιακοί πόροι μέσω διαδικτύου, κατά κανόνα, περιλαμβάνουν περιεχόμενο πολυμέσων, δραστηριότητες και ασκήσεις (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ασκήσεις κατανόησης και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης), καθώς και μέσα για να αλληλεπιδράτε με τον εκπαιδευτή και τους συναδέλφους σας. Θα έχετε επίσης πρόσβαση σε δύο σύντομες εισαγωγικές ενότητες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις σπουδές σας.

 

Εκπαιδευτική υποστήριξη

Όλοι οι σπουδαστές λαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος. Οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν τις ενότητες, απαντούν σε ερωτήματα, παρακολουθούν τις συζητήσεις και παρέχουν καθοδήγηση για τις αξιολογήσεις.

Διαδικτυακή εκπαίδευση: Αν εγγραφείτε σε μια ενότητα ως φοιτητής που υποστηρίζεται από το διαδίκτυο, συμμετέχετε σε μια διαδικτυακή ομάδα διδασκόντων. Εάν εγγραφείτε με αυτόν τον τρόπο, πληρώνετε κόστος διαδικτυακής υποστήριξης.

 

 

Χρονική διάρκεια

Μελετήστε με το δικό σας ρυθμό, με μερική ή με πλήρη απασχόληση. Κάθε ενότητα απαιτεί περίπου 150 ώρες μελέτης – κατά μέσο όρο 6-8 ώρες την εβδομάδα. Οι ενότητες θα τρέχουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ανάλογα με τη ζήτηση.

Κάθε ενότητα διαρκεί 22 εβδομάδες. Επιλέγετε πόσες ενότητες θα παίρνετε σε κάθε περίοδο και σε ποιες περιόδους θα εισαχθείτε . Μπορείτε να μελετήσετε μέχρι έξι (ή τέσσερις ενότητες και την εργασία) ανά πάσα στιγμή.

 

Αξιολόγηση
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα μείγμα αξιολογήσεων. Οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις, σας βοηθούν να εκτιμήσετε την πρόοδό σας αλλά δεν υπολογίζονται στο βαθμό σας. Οι καταληκτικές αξιολογήσεις υπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Αυτές περιλαμβάνουν τις εργασίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μία εργασία ή γραπτή εξέταση.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο. Μπορείτε να αναβάλετε μια εξέταση μία φορά (με την επιφύλαξη τέλους) αλλά όχι την υποβολή μαθημάτων. Μόλις ξεκινήσετε μια ενότητα, αναμένεται, κατά κανόνα, ότι θα την ολοκληρώσετε κατά την περίοδο των έξι μηνών.