Γραφείο διασύνδεσης Evresis – Αποτελέσματα Μάιος – Ιούνιος 2020

Home // Γραφείο διασύνδεσης Evresis – Αποτελέσματα Μάιος – Ιούνιος 2020

Μια δωρεάν υπηρεσία στοχευμένου recruitment με στόχο την ταχεία πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας

Η Epsilon Net A.E. η μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα με περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, παρέχει σε όλους τους πελάτες της μια νέα υπηρεσία που ολοκληρώνει το πακέτο των παρεχόμενων υπηρεσιών της: Το Γραφείο Δικτύωσης και Σταδιοδρομίας EVRESIS.

Μια δωρεάν υπηρεσία στοχευμένου recruitment με στόχο την ταχεία πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας, προάγοντας την επιχειρηματική ευελιξία και ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης. Με το EVRESIS δημιουργήσαμε μια ακόμα καινοτόμα υπηρεσία, ένα talent pipeline που υποστηρίζει τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις – πελάτες μας στην εύρεση εργατικού δυναμικού με δεξιότητες αιχμής,

Στόχος της υπηρεσίας είναι να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών, αποφοίτων και γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αναζητά την επαγγελματική του εξέλιξη, και των επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με δεξιότητες και ταλέντα κατάλληλα για το εργασιακό τους περιβάλλον.

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος μας δικαιώνουν και μας κάνουν υπερήφανους για τους φοιτητές και αποφοίτους μας. Μέχρι σήμερα όσες επιχειρήσεις έχουν απευθυνθεί στην Epsilon Net για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης έχουν λάβει βιογραφικά με κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό που προέρχεται από τους Αποφοίτους προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με συστηματική εκπαίδευση στις εφαρμογές λογισμικού της Epsilon Νet και με τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα. Προσωπικό έτοιμο για να καλύψει επάξια κάθε νέα θέση εργασίας.

  • 780 βιογραφικά σημειώματα αξιολογήθηκαν
  • 60% των επιχειρήσεων κάλυψαν το προσωπικό τους
  • 25% των επιχειρήσεων είναι σε διαδικασία αξιολόγησης
  • 92% των επιχειρήσεων είναι πλήρως ικανοποιημένο από την υπηρεσία
M Masters D Diplomas B Bachelors