Η Epsilon Net & το Epsilon College διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα για το Pan European Guarantee Fund

Home // Η Epsilon Net & το Epsilon College διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα για το Pan European Guarantee Fund

Το Pan European Guarantee Fund και η χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (MME) και Μικρών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Small MidCaps).

Ημερομηνία: 14.04.2022 | 17:00-19:00

Η Epsilon Net και το Epsilon College διοργανώνουν Διαδικτυακή Ημερίδα για το Pan European Guarantee Fund του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Περιγραφή:

Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund – EGF) έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19, αλλά θεωρούνται βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ικανές να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αν δεν υπήρχε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας. Στην ημερίδα θα πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη ενημέρωση για την αξιοποίηση του καθεστώτος ΕΓΓΥΗΣΗΣ για την χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και τα  προγράμματα χρηματοδοτήσεων που έχουν σχεδιαστεί.

Εισηγητές :

Ρωμούδης Φώτης, Οικονομολόγος / Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου Epsilon Net

Θέματα : 

 • Χαιρετισμός
 • Συνοπτική Παρουσίαση του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)»
 • Τι έχει αλλάξει στο πλαίσιο των ενισχύσεων για το 2022-2023

Τζάκου Νέλλη, Οικονομολόγος /  General Coordinator του FBC Network

Θέματα:

 • Oι στόχοι και ο προϋπολογισμός του προγράμματος
 • Η αξία της ΕΓΓΥΗΣΗΣ στην λήψη της χρηματοδότησης
 • Κατηγορίες Χρηματοδότησης
 • Γιατί θα πρέπει να υποβάλλουμε αίτηση μέχρι 30/06/2022
 • Διαδικασία Αξιολόγησης & Έγκρισης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Πέτρουλας Σταύρος, Μηχανικός / Technical Coordinator του FBC Network

Θέματα:

 • Δικαιούχοι της δράσης – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 • Επιλέξιμες Δαπάνες προς ενίσχυση
 • Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων
 • Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Κεφαλαίου Κίνησης
 • Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων
 • Δικαιολογητικά & Στοιχεία για την υποβολή της Αίτησης
 • Υποδείγματα

Συντονιστής:

Κοτζαμάνης Στέφανος, Δημοσιογράφος

Για δηλώσεις συμμετοχή πατήστε εδω 

M Masters D Diplomas B Bachelors