Καθηγητές

Home // Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

M Masters D Diplomas B Bachelors