Δωρεάν Online Τεχνικό Σεμινάριο με Θέμα:

Αναπτυξιακή Τράπεζα : Εργαλεία ενίσχυσης της καινοτομίας

Πέμπτη 03/11, 17:00-19:00