Επικοινώνησε μαζί μας και πρόλαβε την Early Bird προσφορά -25%

Το Epsilon Net College αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με καινοτόμα και σύγχρονα προγράμματα, πραγματική και άμεση σύνδεση με 30000 επιχειρήσεις που αποτελούν δίκτυο του Epsilon Net Group.

  • null

    Αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών. Εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

  • null

    Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 30.000 επιχειρήσεις.

  • null

    Μέλος του Epsilon Net Group, της μεγαλύτερης εταιρίας πληροφορικής στην Ελλάδα.


Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Master Degrees)

Προπτυχιακά Προγράμματα (Bachelor Degrees)