Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά (MBA in ACCOUNTING & FINANCE) προσφέρεται με τη μέθοδο της Μικτής Διδασκαλίας (Blended Learning) η οποία συνδυάζει την διά ζώσης και την εξ αποστάσεως μάθηση εμπλουτισμένη ταυτόχρονα με την πιο πρωτοποριακή μέθοδο σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για να ανακαλύψετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO αποτελεί σήμερα μοντέλο αναφοράς σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ευρώπη.

“Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όταν σχεδιάσαμε το διδακτικό μοντέλο του  UNINETTUNO ήταν να δημιουργήσου με μία δομή εκπαίδευσης από απόσταση που, ενώ θα εκπλήρωνε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης, θα υπολόγιζε τόσο την εξέλιξη της ανάπτυξης της τεχνολογίας των πληροφοριών όσο και τα αποτελέσματα της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας. Οι γνωσιακές θεωρίες όπως και οι θεωρίες των νευρωνικών δικτύων αποτέλεσαν την θεωρητική βάση για την εφαρμογή ολόκληρης της διαδικασίας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση μέσα στο Διδακτικό Κυβερνοχώρο της διαδικτυακής πύλης, η οποία αναπτύχθηκε ολοκληρωτικά από τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων που εκτελέστηκαν από ειδικούς από τη διεθνή κοινότητα και από το προσωπικό του  UNINETTUNO το οποίο ανέπτυξε τα μαθησιακά περιβάλλοντα” δηλώνει η Πρύτανης, Maria Amata Garito. Στο εκπαιδευτικό μοντέλο του  UNINETTUNO ο φοιτητής βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν αφήνεται μόνος του να αναπτύξει τη δική του διαδικασία αυτομάθησης, αλλά υποστηρίζεται από το νέο προφίλ του τηλεματικού καθηγητή ο οποίος του δίνει συνεχώς τα εργαλεία ώστε να διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία.

Το μαθησιακό περιβάλλον δεν περιορίζεται στην προσφορά αυστηρά προκαθορισμένων μαθημάτων, αλλά προσφέρει δυναμικό περιεχόμενο που εμπλουτίζεται από υλικό που υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο .

Τα ισχυρά σημεία του μοντέλου του UNINETTUNO για τη διδασκαλία από απόσταση:

 • Κεντρικός ρόλος του φοιτητή.
 • Συνεργασία στην οικοδόμηση της γνώσης.
 • Σύζευξη θεωρίας και πράξης.
 • Ενεργή και συνεργατική μάθηση.

Ολόκληρη η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο. Στη διαδικτυακή πύλη www.uninettunouniversity.net, η ειδικά ορισμένη περιοχή “Διδακτικός Κυβερνοχώρος” αντιπροσωπεύει το  μαθησιακό περιβάλλον.

Τα βιντεομαθήματα, τα οποία παραδίδονται από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές που προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου, αποτελούν το σημείο αφετηρίας της  μαθησιακής διαδικασίας. Κάθε ψηφιοποιημένο βιντεομάθημα είναι καταχωρημένο και δομημένο σε διαφορετικές ενότητες οι οποίες συνδέονται  μέσω διαδικτυακών συνδέσμων και πολυμέσων με δοκίμια, βιβλία, ασκήσεις, ψηφιακά εργαστήρια, επιλεγμένες βιβλιογραφικές αναφορές και καταλόγους ιστοσελίδων. Τα βιντεομαθήματα συμπληρώνονται από ψηφιακά εργαστήρια και ασκήσεις δίνοντας τη δυνατότητα στο φοιτητή μέσω της διαδικασίας “μαθαίνω πράττοντας” να συνδυάζει την πράξη με τη θεωρία.

Μεταξύ των τεχνολογικών καινοτομιών στις οποίες βασίζεται η διδακτική είναι και η δημιουργία από το UNINETTUNO του Νησιού της Γνώσης στο Second Life, όπου οι ψηφιακοί εαυτοί – avatars των φοιτητών, των καθηγητών και των βοηθών καθηγητών αλληλοεπιδρούν ο καθένας με τη δική του φωνή σε ένα εικονικό κόσμο τριών διαστάσεων. Στο Second Life λαμβάνουν χώρα πρακτικές ασκήσεις, τεστ αξιολόγησης, βιντεοδιασκέψεις και ζωντανές πρακτικές δραστηριότητες. Τέλος, μέσα από ψηφιακές συνομιλίες chat, ηλεκτρονικούς τόπους δημόσιας συζήτησης – fora, wikis και κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται από το UNINETTUNO, οργανώνονται οι κοινότητες ψηφιακής  μάθησης. Όπως αναφέρει και η Πρύτανης, M. A. Garito: “Σε αυτούς τους ψηφιακούς χώρους οι διάνοιες συνδέονται μεταξύ τους, οι ειδικές γνώσεις ανταλλάσσονται και η γνώση αναπτύσσεται. Οι κουλτούρες και οι ιδέες των καθηγητών, των βοηθών καθηγητών και των φοιτητών από διαφορετικές χώρες του κόσμου αντικρίζουν η μία την άλλη σε μία συνεχή ροή αλληλεπίδρασης”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 1. Διαδικασία Μάθησης

1.1 Πώς μεταδίδονται τα μαθησιακά υλικά

1.2 Συνήθεις και εξ’ αποστάσεως διδακτικές δραστηριότητες

1.3 Δραστηριότητες βοηθών-καθηγητών

 1. Διδακτικός Κυβερνοχώρος

2.1 Σελίδα Περιοχής Καθηγητή

2.2 Σελίδα Βοηθού Καθηγητή

2.3 Σελίδα Φοιτητή

2.4 Οι μαθησιακοί χώροι

Αυτό το κείμενο έχει δημιουργηθεί από τους καθηγητές μας σε μια προσπάθεια ώστε η πορεία σας στη μαθησιακή και επαγγελματική ανάπτυξη να αποδειχθεί μια συμμετοχική και συνάμα ευχάριστη εμπειρία η οποία θα σας εμπλουτίσει σε καθημερινή βάση με νέα κίνητρα και περιεχόμενα.

Ο βασικός σκοπός του πανεπιστημίου μας είναι η διευκόλυνση στη πρόσβαση της γνώσης και απευθύνεται στους πολίτες όλου του κόσμου χωρίς περιορισμούς στο χώρο και στο χρόνο. Αυτός ο σκοπός επιδιώκεται με την λειτουργία ενός διδακτικού μοντέλου το οποίο έχει αναπτυχθεί κατά την διάρκεια αρκετών χρόνων έρευνας σε αυτό το πεδίο από την Καθηγήτρια Maria Amata Garito, Τακτική Καθηγήτρια στο πρόγραμμα «Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση», Σχολή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza», Πρύτανη του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO και Προέδρου του Διαδικτύου Nettuno.

Η αναλυτική παρουσίαση χωρίζεται σε δύο μέρη:

 • Στο πρώτο μέρος θα μάθετε πως πραγματοποιείται η Διαδικασία Μάθησης εντός του διδακτικού μοντέλου του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO, στο οποίο τα διδακτικά υλικά παρουσιάζονται σε περιεχόμενα και διδακτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται τόσο με τον συμβατικό τρόπο όσο και με τον τρόπο μάθησης εξ’ αποστάσεως.
 • Στο δεύτερο μέρος θα μάθετε πώς ορίζεται ο Διδακτικός Κυβερνοχώρος. Είναι ο τόπος όπου όλες οι εξ’ αποστάσεως μαθησιακές δραστηριότητες πραγματοποιούνται.

 Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Πώς μεταδίδονται τα μαθησιακά υλικά

Η διδακτική προσέγγιση του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO δεν ακολουθεί ένα συμβατικό ακαδημαϊκό πλάνο. Αντί αυτού εξελίσσει τα διδακτικά υλικά που παρουσιάζονται. Όλες οι διδακτικές δραστηριότητες των Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO μεταδίδονται σε θεματικές ενότητες ποικίλης διάρκειας με βάση τις ακαδημαϊκές αναγνωρίσεις του κάθε προγράμματος. Αυτές επαναλαμβάνονται τέσσερις φορές κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε υπάρχουν δύο είδη καθηγητικών προσωπικοτήτων οι οποίες θα σας καθοδηγούν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής σας πορείας.

 • Ο Μέντορας, τον οποίο τον ενδιαφέρει να νιώθετε άνετα και να σας παρέχει τη στήριξη του κατά την διάρκεια του πανεπιστημιακού προγράμματος. Θα κατανοήσει τις ανάγκες σας και θα εγγυηθεί τις καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Ο Βοηθός Καθηγητής ο οποίος είναι συγκεκριμένος για κάθε διδακτικό μάθημα έχει την ευθύνη της διευκόλυνσης σας στην μαθησιακή διαδικασία και να επικοινωνεί μαζί σας διαδικτυακά. Σας παρέχει τα απαραίτητα μέσα έτσι ώστε να αποκτήσετε την καλύτερη γνώση από τις σπουδές σας καθοδηγώντας σας μέχρι την τελική σας εξέταση.

Για κάθε διδακτική ενότητα οι φοιτητές χωρίζονται σε τάξεις σύμφωνα με τα ατομικά τους προσόντα τα οποία αναγράφονται στην συμπλήρωση του Εισαγωγικού Ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώνουν την στιγμή της εγγραφής τους. Κάθε βοηθός καθηγητής έχει αναλάβει μια τάξη η οποία  μπορεί και να αποτελείται μέχρι 30 μαθητές. Αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις Σχολές με εξαίρεση τη σχολή Μηχανικής όπου οι τάξεις περιέχουν το μέγιστο αριθμό των 20 φοιτητών.  Κατά τη χρονική διάρκεια όπου πραγματοποιείται η διδασκαλία ο βοηθός καθηγητή θα παρακολουθεί την πρόοδο σας έτσι όπως εξελίσσεται η διδακτική δραστηριότητα εφοδιάζοντας σας με ανεπίσημα μαθησιακά υλικά και θα επικοινωνεί μαζί σας μέσω των διαθέσιμων συστημάτων επικοινωνίας. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στη Σελίδα του Βοηθού Καθηγητή στο Διδακτικό Κυβερνοχώρο.

Για να αποκτήσετε μια ακαδημαϊκή ευρωπαϊκή διδακτική μονάδα (1 academic credit) να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τους πρόσφατους εν ενεργεία κανονισμούς κάθε φοιτητής οφείλει να συμπληρώσει 25 ώρες εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Αυτές αναλύονται παρακάτω ως ακολούθως:

 • 5 ώρες μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων όπου θα τις βρείτε σε ψηφιακή μορφή στη Μαγνητοσκοπημένη Βιβλιοθήκη του Διδακτικού Κυβερνοχώρου. Για αυτά τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα χρειάζεστε 10 ώρες παρακολούθησης· σας συμβουλεύουμε όμως να παρακολουθείτε το κάθε μάθημα και μια δεύτερη φορά.
 • 10 ώρες ατομικού διαβάσματος κειμένων και εργασιών όπου βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη των Μέσων Ενημέρωσης και στο Εικονικό Εργαστήριο του Διδακτικού Κυβερνοχώρου.
 • 5 ώρες δραστηριότητας με την καθοδήγηση του Βοηθού Καθηγητή.

Για παράδειγμα εάν μια διδακτική ενότητα συμπεριλαμβάνει 25 ώρες μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων (1 ώρα ανά μάθημα) θα έχετε 5 ακαδημαϊκές ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες.

 • 50 συνολικές ώρες παρακολούθησης των μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων (2 ώρες για κάθε μαγνητοσκοπημένο μάθημα).
 • 50 ώρες ατομικής μάθησης.
 • 25 ώρες δραστηριότητας καθοδηγούμενες από το Βοηθό Καθηγητή.

Όταν η κάθε διδακτική ενότητα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της θα οργανωθούν και οι εκάστοτε εξεταστικές περίοδοι.

1.2 Συνήθεις και  εξ’ αποστάσεως διδακτικές δραστηριότητες

Για κάθε διδακτική ενότητα ο αρχικός στόχος της μαθησιακής σας διαδικασίας είναι η παρακολούθηση των ακαδημαϊκών μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων, τα οποία βρίσκονται στο Διαδίκτυο του Διδακτικού Κυβερνοχώρου-στους Χώρους της Μαγνητοσκοπημένης Βιβλιοθήκης και αναμεταδίδονται μέσω του δορυφορικού καναλιού UNINETTUNOUNIVERSITY.TV.

Τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Θεματικά περιεχόμενα
 • Αλφαβητική κατάταξη των θεμάτων τα οποία διαπραγματεύονται σε κάθε μάθημα.
 • Υποσημειώσεις, που σημαίνει ότι ένα παραστατικό εικονίδιο αναπαριστά έναν σύνδεσμο για το μαθησιακό αντικείμενο.

Κάθε μαγνητοσκοπημένο μάθημα (video lesson) χωρίζεται σε θέματα και έχει δημιουργηθεί με ένα προκαθορισμένο σύστημα αλφαβητικού συστήματος το οποίο επιτρέπει μια ευέλικτη χρήση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ολόκληρο διαδικτυακό μάθημα εξ’ ολοκλήρου ή ακολουθώντας ένα μη καθορισμένο τρόπο, επιλέγοντας έτσι τα θέματα που επιθυμείτε να διαβάσετε σε μεγαλύτερη έκταση σε συνδυασμό με τα μαθησιακά υλικά.

Οι διαφάνειες (slides) παρουσιάζονται από τον Μαγνητοσκοπημένο Καθηγητή κατά τη διάρκεια του μαγνητοσκοπημένου μαθήματος οι οποίες αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τις σπουδές σας: μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σαν βάση των σημειώσεων σας, ως ένα μέσο με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας διαδικτυακούς συνδέσμους μεταξύ θεμάτων και διατηρώντας τις προσωπικές σας σημειώσεις.

Οι μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διαφάνειες εμπλουτίζονται με τα διδακτικά υλικά που είναι γνωστά  ως μαθησιακά αντικείμενα, που συνοδεύονται κατά την διάρκεια της μαγνητοσκοπημένης παράδοσης με ένα εικονίδιο και είναι διαθέσιμα στο Διδακτικό Κυβερνοχώρο στο Διαδίκτυο.

Αυτά τα υλικά συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Βιβλία και άρθρα (αποσπάσματα, φυλλάδια μαθησιακών δραστηριοτήτων, κ.α.).
 • Cd-ROM (or DVD).
 • Εργασίες (με απαντήσεις).
 • Εικονικά εργαστήρια.
 • Βιβλιογραφίες με σχόλια.
 • Σχολιασμένους ιστότοπους.

Η θεματική οργάνωση των περιεχόμενων των μαθημάτων, η κατάταξη των θεμάτων και οι υποσημειώσεις επιτρέπουν την ανάπτυξη πολυμέσων και διαδικασίες μάθησης με εμπλουτισμένα κείμενα που οδηγούν σε ένα πιο προσωπικό τρόπο διαβάσματος. Η συμβουλευτική και η μελέτη των διδακτικών μαθησιακών υλικών σας δίνει την δυνατότητα να ετοιμαστείτε πιο ολοκληρωμένα μελετώντας σε μεγαλύτερο βάθος τα ποικίλα θέματα που παρουσιάζονται στις μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις και μέσω  πρακτικής εφαρμογής της αποκτημένης γνώσης.

Η τηλεοπτική επαφή μέσω των οποίων μεταδίδονται τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα είναι οργανωμένη σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO επιτρέποντας σας να αποκομίσετε τα πλεονεκτήματα των προαναφερθέντων εξ’ αποστάσεως διδακτικών δραστηριοτήτων με τα πλεονεκτήματα που μόνο η προσωπική επαφή μπορεί να εγγυηθεί.

Οι συμβατικές διδακτικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Άμεση επαφή με το καθηγητή και το βοηθό καθηγητή μέσω προσωπικών συναντήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα και στα Τεχνολογικά Κέντρα.
 • Πρακτικές δραστηριότητες και σεμινάρια με τη βοήθεια των καθηγητών και των βοηθών τους.
 • Αξιολογήσεις και εξεταστικές περιόδους στη κεντρική σελίδα και στα τεχνολογικά κέντρα.
  • Διδακτικές βοηθητικές δραστηριότητες

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ο φοιτητής είναι στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθοδηγούμενος από μια νέα φυσιογνωμία το γνωστό Τηλεματικό Καθηγητή και το Βοηθό Καθηγητή που  λειτουργούν ως οδηγοί με την συνεχή τους παρουσία κατά την διάρκεια της Μαθησιακής Διαδικασίας.

Ο βοηθός καθηγητής είναι σε συνεχή επαφή μαζί σας και οι δραστηριότητες του/της στοχεύουν στην δημιουργία ενός συνεργατικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος που συμβάλλει στο τρόπο μελέτης και στην επαγγελματική σας ανάπτυξη.

Οι εξ’ αποστάσεως βοηθητικές δραστηριότητες μπορούν να διεκπεραιωθούν με δύο τρόπους:

–    συγχρόνως

–    διαχρονικά

Η Διαδικτυακή Βοηθητική Διδασκαλία ή η Εξ’ αποστάσεως οργανώνεται σε τάξεις φοιτητών με ένα υψηλό ποιοτικό σύστημα ημερήσιου προγράμματος το οποίο αναγνωρίζεται ατομικά για κάθε φοιτητή. Tο Ημερήσιο πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο που δημιουργείται από το Βοηθό Καθηγητή και από τον φοιτητή με σκοπό να οργανώνονται συναντήσεις καθώς επίσης διαδικτυακές και προσωπικές συνομιλίες. Χρησιμοποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα των μαθημάτων σαν βάση μπορείτε έτσι να οργανώσετε το προσωπικό σας πρόγραμμα.

 • Eξ’ αποστάσεως συγχρονική Βοηθητική Διδασκαλία

Μπορείτε να έχετε μια συνομιλία με το Bοηθό σας Καθηγητή σε απευθείας  επικοινωνία χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, το χώρο συνομιλίας ή τα διαδικτυακά-ακουστικά συστήματα τηλεδιασκέψεων που λειτουργούν στο Διδακτικό Κυβερνοχώρο.

Το τηλέφωνο θεωρείται από τους φοιτητές ως ο πιο άμεσος και απλός τρόπος συνομιλίας με το Βοηθό Καθηγητή. Επίσης, οι Βοηθοί Καθηγητές μπορούν να συνδιαλέγονται μέσω τηλεφώνου που είναι ταυτόχρονα ένας έγκυρος τρόπος και σύμφωνος με το ρόλο του καθοδηγητή που σας στηρίζει στην διαδικασία της μάθησης.

Τα ακουστικά και οπτικά συστήματα συναντήσεων (audiovideo conference systems)  διευκολύνουν την συνεργασία της μαθησιακής διαδικασίας και για αυτό το λόγο θεωρούνται πολύ καλά εργαλεία τόσο για τις ατομικές σας εργασίες όσο και για τις ομαδικές που πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως.

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά τόσο στους χώρους συνομιλίας (chat rooms) και όσο και στους μαγνητοσκοπημένους (videochat rooms) όπου σας επιτρέπουν να έχετε συνομιλία με τους βοηθούς καθηγητές και με τους συμφοιτητές σας την ίδια χρονική στιγμή δημιουργώντας έτσι εικονικούς συνομιλητές σε ζωντανή σύνδεση.

1.3.2 Εξ’ αποστάσεως  διαχρονική Βοηθητική Διδασκαλία

Όταν η επικοινωνία την ίδια χρονική στιγμή δεν είναι επείγουσα μπορείτε να δημιουργήσετε μια Διαχρονική Βοηθητική Συνάντηση Διδασκαλίας μέσω διάφορων εργαλείων όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε τόπους δημόσιας συζήτησης στο διαδίκτυο.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιτρέπει την γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, σημειώσεων και υλικών εξ’ αποστάσεως. Οι δημόσιες συζητήσεις σχετίζονται με θέματα γνωστού διδακτικού αντικειμένου που σας επιτρέπουν να επεκτείνετε τη συνομιλία και έτσι να ενεργοποιηθεί μια συνεργατική διαδικασία μάθησης.

Αυτή η μέθοδος είναι διαφορετική σε σύγκριση με τα ακουστικά και μαγνητοσκοπημένα συστήματα συνομιλίας που βασίζονται στην προφορική επικοινωνία. Εδώ γίνεται εστίαση στη γραφή η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείτε και να οργανώσετε τις σκέψεις σας σχετικά με το θέμα συζήτησης και μελέτης στο οποίο συμμετέχετε.

1.3.3 Προσωπική βοηθητική διδασκαλία

Στο παραδοσιακό τρόπο Βοηθητικής Διδασκαλίας η επαφή με το Βοηθό Καθηγητή είναι άμεση με ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις στην κεντρική ιστοσελίδα του πανεπιστημίου ή στα Τεχνολογικά Κέντρα του Πανεπιστημίου. Αυτά περιλαμβάνουν σεμινάρια και μικρής διάρκειας συζητήσεις.

Είναι σημαντικές ευκαιρίες από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε και κυρίως μέσα από τις επεξηγήσεις των βοηθών σας καθηγητών, να λάβετε περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σε θέματα που έχουν εξηγηθεί πρωτύτερα και πιθανόν να μην έχουν κατανοηθεί επαρκώς κατά την διάρκεια των εξ’ αποστάσεως βοηθητικών συναντήσεων.

Ο Βοηθός Καθηγητής  κατά την διάρκεια των προσωπικών σας συναντήσεων μπορεί να ανακαλύψει το βάθος και την έκταση της γνώσης σας και μπορεί να εντοπίσει τα ενδεχόμενα προβλήματα και τα αδύναμα σας σημεία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα για την σωστή σας προετοιμασία για να είστε σίγουροι ότι βρίσκεστε στην σωστή πορεία  μάθησης.

 1. Διδακτικός Κυβερνοχώρος

Το θεμελιώδες στοιχείο της διδακτικής δραστηριότητας στο Διαδίκτυο αντιπροσωπεύεται από την απέραντη περιοχή του Ηλεκτρονικού Παγκόσμιου Δικτύου, που είναι γνωστή ως Διδακτικός Κυβερνοχώρος, και επιτρέπει σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή της διδακτική διαδικασία να έχουν πρόσβαση στις περιοχές που σχετίζονται με τις σπουδές τους.

Σε αυτόν τον Διδακτικό Κυβερνοχώρο εφαρμόζεται μια μαθησιακή και αναπτυξιακή διαδικασία μέσω μιας νέας προσέγγισης στην επικοινωνία της γνώσης.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι πρόσβασης στον Διδακτικό Κυβερνοχώρο μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, με βάση τους τρεις διαφορετικούς ρόλους, των προσώπων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία: Καθηγητές, Βοηθοί Καθηγητών και Φοιτητές.

Οι τρεις κατηγορίες προσώπων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που συνδέονται με το κάθε διδασκόμενο μάθημα. Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής και ο Βοηθός Καθηγητής, μπορούν να μετατρέψουν ή να αντικαταστήσουν τα διδακτικά υλικά και να προσθέσουν νέα κατά την διάρκεια της διδακτικής περιόδου, καθώς ο φοιτητής έχοντας την δική του/της περιοχή όπου μπορούν να προστίθενται δεδομένα, πληροφορίες και προσωπικές σημειώσεις.

Όταν εισέρχεστε στο Διδακτικό Κυβερνοχώρο, μπορείτε να επιλέξετε τη Σχολή και το Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα. Στην συνέχεια, μέσω του παραθύρου με τον τίτλο Λίστα Διδακτικών Θεμάτων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ακόλουθα:

– Σελίδα Αρμόδιου Διδάσκοντος Καθηγητή

– Σελίδα Βοηθού Καθηγητή

Μέσα σε αυτές τις σελίδες θα έχετε πρόσβαση στους Μαθησιακούς Χώρους.

 2.1 Η Σελίδα του Αρμόδιου Διδάσκοντος Καθηγητή

Εδώ περιέχονται όλες οι αρμοδιότητες του Αρμόδιου Διδάσκοντος Καθηγητή και επιτρέπεται η πρόσβαση στις ακόλουθες περιοχές:

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Πρόγραμμα Διδασκαλίας
 • Εννοιολογικός χάρτης
 • Διδακτικό Υλικό
 • Διδακτικό Πρόγραμμα
 • Οδηγός Εξετάσεων
 • Ημερολόγιο Εξετάσεων
 • Μαθησιακοί Χώροι
 • Σύνδεσμοι στη σελίδα του Βοηθού καθηγητή.

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχονται:

 • Η περιγραφή, θέματα και περιεχόμενα του διδασκόμενου μαθήματος
 • Η επεξήγηση των αναγκαίων όρων
 • Η αναφορά σε εργασίες που σχετίζονται με τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα
 • Η αλφαβητική διευθέτηση των διδακτικών βιβλίων
 • Κεντρικές έννοιες του διδακτέου μαθήματος
 • Ενδείξεις που αφορούν τη μεθοδολογία και προτάσεις μελέτης για το θέμα που διδάσκεται

Ο Εννοιολογικός Χάρτης για το διδακτέο θέμα παρουσιάζει τον τίτλο για κάθε διδακτική ενότητα, τη λίστα με τα θέματα που πραγματεύεται κάθε διδακτική ενότητα μαζί με τις σημειώσεις που ενώνουν το διδακτικό υλικό (βιβλία και άρθρα, CD-Rom, βιβλιογραφία, διαδικτυακούς συνδέσμους, εργασίες και εικονικά εργαστήρια), που έχουν σχέση με τα ποικίλα θέματα στα οποία επικεντρώνονται οι διδακτικές ενότητες.

Το Διδακτικό Υλικό αποτελείται από στοιχεία που έχουν οργανωθεί και προστεθεί από τον Αρμόδιο Διδάσκοντα Καθηγητή. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν άρθρα, φύλλα μελέτης, εργασίες, CD-ROM και διαφάνειες. Συγκεκριμένα θέματα που έχουν προετοιμαστεί από τους φοιτητές κατά την διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν να συμπεριληφθούν κατά την κρίση του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή.

Η ενότητα του Διδακτικού Πλάνου, εξαρτάται από το σύνολο των ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών μονάδων, και σχετίζονται με το σύνολο της εκπαιδευτικής εργασίας που πραγματοποιούνται από τους φοιτητές. Όλα τα Διδασκόμενα Μαθήματα των Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO παρουσιάζονται σε μια σειρά θεματικών ενοτήτων που έχουν μια προκαθορισμένη διάρκεια, σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών  μονάδων που αποδίδονται στο κάθε μάθημα όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω.

Στην ενότητα του Διδακτικού Πλάνου, ο Aρμόδιος Διδάσκων Καθηγητής, υποδεικνύει τη μέθοδο και ορίζει τη χρονική διάρκεια του προγράμματος  διδασκαλίας του/της, τις παραμέτρους σχετικά με τις ευρωπαϊκές ακαδημαϊκές μονάδες και τις άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τα διδασκόμενα μαθήματα.

Ο Οδηγός Σπουδών υποδεικνύει τα ακόλουθα:

 • Την διεξαγωγή των εξετάσεων
 • Τις προϋποθέσεις για την αποδοχή συμμετοχής στις εξετάσεις
 • Τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
 • Έγγραφα τα οποία πρέπει να παρουσιαστούν ώστε να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις εξέτασης
 • Τον τρόπο με τον οποίο θα σας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων
 • Τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα

Το Ημερολόγιο των Εξετάσεων περιέχει τα ακόλουθα:

 • Ημερομηνίες, προγράμματα και τοποθεσίες όπου λαμβάνουν χώρα οι εξετάσεις
 • Την σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής

 Τις Διδακτικές Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στους Μαθησιακούς Χώρους: Την Εικονική Βιβλιοθήκη, τη Βιβλιοθήκη Πολυμέσων, τα Εικονικό Εργαστήριο και την Διαδικτυακή Βοηθητική Διδασκαλία. Για μια λεπτομερή περιγραφή των διαφορετικών μαθησιακών χώρων ανατρέξτε στην συγκεκριμένη παράγραφο.

Οι σύνδεσμοι των σελίδων που οδηγούν στη Διαδικτυακή Βοηθητική Διδασκαλία, επιτρέπουν στον Αρμόδιο Διδάσκων Καθηγητή να έχει στην διάθεσή του/της υλικά, πληροφορίες και εργαλεία σχετικά με το θέμα διδασκαλίας του/της.

  2.1.1 Οι λειτουργίες του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή

Οι βασικές δραστηριότητες του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή μπορούν να παρουσιαστούν συνοπτικά ως ακολούθως:

 • Δημιουργία του Προγράμματος Διδασκαλίας, αναδόμηση ή προσαρμογή του υπάρχοντος.
 • Δημιουργία ή αναθεώρηση του Εννοιολογικού Χάρτη του Μαθήματος που διδάσκεται.
 • Προσκόμιση διδακτικού υλικού για εμβάθυνση της γνώσης
 • Διδακτικό σχεδιασμό του Μαθήματος.
 • Να καταστήσει διαθέσιμο τον Οδηγό Εξετάσεων.
 • Να συγχρονίσει τις διδακτικές λειτουργίες με τον Βοηθό καθηγητή
 • Να οργανώσει και να αναλάβει δημόσιες συζητήσεις σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με το μάθημά του/της.
 • Να εξετάζει τους φοιτητές στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας.

Πιο συγκεκριμένα, o Αρμόδιος Διδάσκων Καθηγητής συνεργάζεται με τον Βοηθό Καθηγητή στα ακόλουθα:

 • Αξιολογεί τα θέματα των υφισταμένων μαθημάτων και τα αναθεωρεί (μειώνοντας ή ενσωματώνοντας ολοκλήρωση νέο υλικό) αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Δημιουργία ευρετηρίου των μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων (διαθέσιμες σε μαγνητοσκοπημένες κασέτες) για τη παρακολούθηση τους σε ψηφιακή μορφή. (DVD).
 • Αν κριθεί απαραίτητο, αναθέτει σε κάποιον από τους Καθηγητές των Μαγνητοσκοπήσεων των μαθημάτων, την περαιτέρω μαγνητοσκόπηση νέων μαθημάτων.
 • Αναλύει το υπάρχοντα υλικά ώστε να επιλέξει αυτά που θεωρεί έγκυρα.
 • Ορίζει τα περιεχόμενα και τον τύπο των Διδακτικών Υλικών που πρέπει να δημιουργηθούν εκ νέου.
 • Προσδιορίζει για όλα τα Μαγνητοσκοπημένα Μαθήματα τον χρόνο της παράδοσης, ώστε να δημιουργήσει σημειώσεις για το σχετικό Διδακτικό Υλικό.

Σε περίπτωση μαγνητοσκόπησης νέων μαθημάτων, κάθε Καθηγητής μαγνητοσκόπησης, σε συνεργασία με το Βοηθό καθηγητή όπου αυτό απαιτείται, απασχολείται κυρίως με τη(ν):

 • Προετοιμασία των διαφανειών των μαθημάτων του και την μαγνητοσκόπηση των μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων.
 • Δημιουργία ευρετηρίου για τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα σε ψηφιακή μορφή (DVD)
 • Ολοκλήρωση του Εννοιολογικό Χάρτη των μαθημάτων που διδάσκονται, ενώνοντας διάφορους τύπους διδακτικού υλικού, για περαιτέρω μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με τις μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες. Αυτά τα υλικά, περιλαμβάνουν βιβλία και άρθρα, CD-ROM, βιβλιογραφίες, διαδικτυακούς συνδέσμους και εργασίες.
 • Συγκεκριμενοποίηση του χρόνου για κάθε μαγνητοσκοπημένη διδασκαλία ώστε να δημιουργηθούν σημειώσεις για το σχετικό Διδακτικό Υλικό.

 2.2 Η Σελίδα του Βοηθού Καθηγητή

 Η Διαδικτυακή σελίδα κάθε Βοηθού καθηγητή, για κάθε διδασκόμενο μάθημα θα σας ενημερώνει πότε είναι διαθέσιμος (ημερομηνίες και προγράμματα) καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο και αριθμό fax), καθώς σας παρέχει και την δυνατότητα πρόσβασης στις ακόλουθες περιοχές:

 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Πρόγραμμα Διδασκαλίας.
 • Εννοιολογικό Χάρτη.
 • Διδακτικά Υλικά.
 • Διδακτικό Σχεδιασμό.
 • Ημερήσιο Πρόγραμμα.
 • Αξιολόγηση και Στατιστικά δεδομένα.
 • Μαθησιακούς Χώρους.
 • Συνδέσμους για την σελίδα του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή.

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας, ο Εννοιολογικός Χάρτης και ο Διδακτικός Σχεδιασμός του διδασκόμενου μαθήματος είναι τα ίδια αρχεία  που μπορούν να βρεθούν και στην σελίδα του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή.

Το Διδακτικό Υλικό αποτελείται από:

 • Θέματα που έχουν επεξηγηθεί από τον Βοηθό Kαθηγητή ανάλογα με το προφίλ των φοιτητών του, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ποιοτικής αξιολόγησης που ο Bοηθός Kαθηγητής εφαρμόζει στους φοιτητές του.
 • Μια επιλογή, από τον Βοηθό καθηγητή, όλων των υλικών που έχουν αναπτυχθεί από τους φοιτητές κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων τους με τον Βοηθό καθηγητή ή με την συνδρομή άλλων συμφοιτητών τους των διδασκόμενων θεμάτων και εργασιών τους.

Τα υλικά που έχουν δημιουργηθεί ή επιλεχθεί από τον Βοηθό Καθηγητή αντιπροσωπεύουν ένα ενιαίο μέρος της Βιβλιοθήκης Πολυμέσων και του Εικονικού Εργαστηρίου, έχοντας ως στόχο τους μια συγκεκριμένη τάξη φοιτητών.

Το Ημερήσιο Πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Βοηθός Καθηγητής ώστε να κανονίσει συναντήσεις και διαδικτυακές συζητήσεις, να επιβεβαιώνει συναντήσεις που ζητούνται από φοιτητές και να διαχειρίζεται το προσωπικό του/της ημερήσιο πρόγραμμα.

Στη περιοχή της Αξιολόγησης και των Στατιστικών Δεδομένων παρέχονται τα ακόλουθα:

 • Τα εργαλεία της ποσοτικής αξιολόγησης, ή των στατιστικών δεδομένων που αξιολογούν τις δραστηριότητες των φοιτητών (σε ατομικό και συνολικό επίπεδο). Αυτό πραγματοποιείται, καταμετρώντας το χρόνο πρόσβασης και τις επαναλήψεις χρήσεως της πλατφόρμας, στους μαθησιακούς χώρους από τους χρήστες της πλατφόρμας, δηλαδή τους φοιτητές. Επίσης, καταμετράται η χρήση των υπόλοιπων διαδικτυακών βοηθητικών εργαλείων, ο αριθμός των ολοκληρωμένων εργασιών και ο μέσος όρος της αξιολόγησης και της προσωπικής αξιολόγησης που γίνεται από τον κάθε φοιτητή.
 • Τα εργαλεία της ποιοτικής αξιολόγησης ή της αξιολόγησης κάθε φοιτητή βασισμένη σε φύλλα αξιολόγησης (με ανοικτές ερωτήσεις ή/και ασκήσεις), επεξεργασμένες από τον Βοηθό Καθηγητή ώστε να παρακολουθεί την διδακτική και εκπαιδευτική πρόοδο των φοιτητών της τάξης του/της. Η σελίδα του Βοηθού Καθηγητή, σε συνέχεια με την σελίδα του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή, επιτρέπει την πρόσβαση σε τέσσερις Μαθησιακούς Χώρους: τη Μαγνητοσκοπημένη Βιβλιοθήκη, τη Βιβλιοθήκη Μέσων Ενημέρωσης, το Εικονικό Εργαστήριο και την Διαδικτυακή Βοηθητική Διδασκαλία.

Η Σελίδα του Βοηθού Καθηγητή περιέχει συνδέσμους που οδηγούν στην σελίδα του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή που διευκολύνει την πλοήγηση στο Διδακτικό Κυβερνοχώρο.

Ο Αρμόδιος Διδάσκων Καθηγητής και ο Βοηθός Καθηγητής, γνωρίζουν την σύνθεση των τάξεων τους και έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σελίδες των φοιτητών τους μέσω της Λίστας Διδακτικών Ενοτήτων για κάθε Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα.

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, στο Μοντέλο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO, ο φοιτητής είναι στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία είναι σχεδιασμένη με βασικό γνώμονα τις δικές του/της ανάγκες και έχει δημιουργηθεί μέσω ενός υψηλού επιπέδου αλληλεπίδρασης μεταξύ του Καθηγητή, του Βοηθού Καθηγητή και του Φοιτητή.

Η γνωριμία των Καθηγητών και των Βοηθών Καθηγητών με τους Φοιτητές γίνεται με πολλαπλούς και ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβάνοντας την  ύπαρξη Ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώνεται κατά την διάρκεια της εγγραφής και την συχνή εικονική και προσωπική επαφή με τους Μέντορες και Βοηθούς Καθηγητές τους, κατά την διάρκεια του προγράμματος των σπουδών τους.

Κάθε Φοιτητής έχει στη διάθεσή του μια σελίδα, γνωστή ως Σελίδα του Φοιτητή, που μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα του κάθε Φοιτητή, έτσι ώστε να του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα διάφορα βοηθητικά υλικά που είναι διαθέσιμα, και να ικανοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι προσωπικές του ανάγκες. Αυτό διευκολύνει την συμμετοχή του Φοιτητή στη συνεργατική εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Σελίδα του Φοιτητή προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να δίνετε το προσωπικό σας χαρακτήρα κατά την διάρκεια των σπουδών σας, επιλέγοντας τις διδακτικές δραστηριότητες και κρατώντας σημειώσεις του τελευταίου μαθήματος που επισκεφθήκατε σε κάθε μια από τις επιλεγμένες διδακτικές ενότητες.
 • Να αξιολογείτε τη πρόοδό σας ελέγχοντας τη προσωπική σας αξιολόγηση καθώς και την αξιολόγηση του Βοηθού σας Καθηγητή, για κάθε μάθημα, ποια διδακτικά υλικά έχετε χρησιμοποιήσει, πόσες φορές και για πόσο χρόνο.
 • Να οργανώσετε τις διδακτικές σας δραστηριότητες με βάση το ημερήσιο πρόγραμμα ώστε να παρακολουθείτε τις προκαθορισμένες συναντήσεις στους χώρους δημόσιας συζήτησης και των Εικονικών Αιθουσών Διδασκαλίας, όπως αυτά έχουν οριστεί από τους σας Βοηθούς Καθηγητές. Επίσης να εισάγετε υπενθυμίσεις και να ζητήσετε και την συμβολή των Καθηγητών σας.
 • Να στέλνετε τα διδακτικά σας υλικά προς τους Βοηθούς Καθηγητές ή στον Αρμόδιο Διδάσκοντα Καθηγητή σας, ο οποίος εάν το αποφασίσει μπορεί να τα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα και με αυτόν τον τρόπο να τα κοινοποιήσει σε ολόκληρη την Επιστημονική Κοινότητα.
 • Να έχετε συνέχεια στη διάθεσή σας τους Βοηθούς σας Καθηγητές απλά με την εισαγωγή σας στην Διαδικτυακή Σελίδα.

2.2.1 Οι αρμοδιότητες του Βοηθού Καθηγητή.

Σημαντικό ρόλο στο διδακτικό μοντέλο του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO, διαδραματίζει ο Βοηθός Καθηγητής ως ο ενδιάμεσος μεσολαβητής μεταξύ των συμμετεχόντων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, ώστε να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Ανταλλαγής Γνώσης.

Η βοηθητική διδασκαλία αντιπροσωπεύει τις πιο σημαντικές στιγμές της  εκπαίδευσης και απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ Βοηθού Καθηγητή και Φοιτητή  Έχει διαπιστωθεί ότι οι Φοιτητές μαθαίνουν με την συνεχή ενσωμάτωση θεωρητικής γνώσης (αυτό επιτυγχάνεται μέσω των μαθημάτων των Καθηγητών), έννοιες που αποκτώνται χάρη σε παραδείγματα και συμβουλές από εξειδικευμένο προσωπικό, (μέσω συζητήσεων και αντιπαράθεση ιδεών που διακινούνται στους δημόσιους χώρους συζητήσεων) καθώς και πρακτικών εφαρμογών (μέσω ασκήσεων κατόπιν καθοδηγήσεως του Καθηγητή και του Βοηθού καθηγητή, οι οποίες προσφέρονται και σε ατομικό επίπεδο για κάθε φοιτητή).

Η λειτουργία της Βοηθητικής Διδασκαλίας είναι συνεπώς ένα αναγκαίο συστατικό κομμάτι των μαθημάτων του Καθηγητή κατά την διάρκεια των προσωπικών σπουδών του φοιτητή.

Ο Βοηθός Καθηγητή παρουσιάζεται ως ένας “οργανωτής” των εκπαιδευτικών εμπειριών των Φοιτητών, ως σύμβουλος και ως οδηγός της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας. Έτσι είναι ένα μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας, που προσπαθεί να μειώσει τις πιθανότητες απομόνωσης από τη μεριά των Φοιτητών.

Ο Βοηθός Καθηγητής αναλαμβάνει την οργάνωση και την διάθεση υλικών και εργαλείων προς τους Φοιτητές. Αυτά συνοδεύουν τα μαθήματα που έχουν παραδοθεί μέσω διαδικτυακής μαγνητοσκόπησης και αθροισμένα όλα μαζί παρουσιάζουν με ακρίβεια το συγκεκριμένα θέματα που διδάσκονται.

Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει σε διάφορες μελέτες που διενεργούνται στο τομέα ο ρόλος του Βοηθού Καθηγητή, θεωρείται από τους εκπαιδευόμενους να είναι μια ενδιάμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών και διδασκόμενου θέματος. Οι λειτουργίες του/της πρέπει να έχουν στόχο την δημιουργία αμοιβαίας επικοινωνίας ανάμεσα στο Φοιτητή και το Καθηγητή, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί μέσω των μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων.

Επιπροσθέτως, ένα αδιαμφισβήτητο χαρακτηριστικό είναι η αμεσότητα της ανταπόκρισης. Αυτό επισημαίνει την ανάγκη που έχουν οι Φοιτητές για κάποιον που αντιπροσωπεύει μια συνεχή και αξιόπιστη παρουσία. Η συνεισφορά του Βοηθού Καθηγητή θα εκτιμηθεί ακόμα περισσότερο, με την προετοιμασία και διόρθωση των γραπτών εργασιών που συμβάλλουν στη σωστή προετοιμασία των εξετάσεων. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα διδακτικό “κατευθυνόμενο”, μέσο οδηγώντας τους Φοιτητές προς τις τελικές εξετάσεις με τέτοια προετοιμασία που να αρμόζει στις ανάγκες κάθε προγράμματος σπουδών.

Οι αρμοδιότητες του Βοηθού Καθηγητή στο Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO επικεντρώνονται τόσο προς τον προσωπικό τους προγραμματισμό όσο και σε αυτόν των φοιτητών τους.

Οι αρμοδιότητες που κατευθύνουν προς αυτό τον προγραμματισμό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Επιλογή / Προσαρμογή εκπαιδευτικών υλικών:
 • Επιλογή επιπροσθέτων μαθησιακών πηγών.
 • Οργάνωση πρόσβασης του φοιτητή στις μαθησιακές πηγές.
 1. Αξιολόγηση / Σχόλια:
 • Αφορούν τα αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων και τις εμπειρίες του/της που προκύπτουν από την οργάνωση του προγράμματος και το πρόγραμμα σπουδών.
 • Αφορούν τα υλικά και τις οργανωτικές δομές.
 • Αφορούν τα προβλήματα του κάθε φοιτητή.

Οι αρμοδιότητες του Βοηθού Καθηγητή σχετικά με τους εκπαιδευόμενους αποτελούνται από τα ακόλουθα:

 1. Να βοηθά το Φοιτητή να παραμένει κινητοποιημένος:
 • Να δημιουργεί και να διατηρεί την δραστηριοποίησή του.
 • Να δημιουργεί ένα ανοικτό και θετικό κλίμα.
 • Να βοηθά στην συμπλήρωση των κενών των κοινωνικών αναγκών του φοιτητή.
 1. Να είναι αρωγός σε ότι αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος:
 • Να ενώνει το περιεχόμενο του μαθήματος με τις προηγούμενες γνώσεις του φοιτητή
 • Να παρέχει λύσεις σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος.
 • Να διαμορφώνει τα κείμενα του προγράμματος σε μια πιο επαγγελματική μορφή.
 1. Να αναπτύσσει τις μαθησιακές ικανότητες:
 • Να συμβάλλει στη δημιουργία κριτικού πνεύματος.
 • Να αναπτύσσει μαθησιακά προφίλ και γνωστικές στρατηγικές.
 • Να βοηθά το φοιτητή στην επαναξιολόγηση των σπουδών του και της μάθησής του.
 • Να προωθεί την γνώση σχετικών παραγόντων στην εκπαίδευση.
 1. Να εισάγει το φοιτητή στη χρήση νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χώρους συνομιλιών, σε τηλεδιασκέψεις και στο Διαδίκτυο.

 

 1. Να παρέχει αξιολόγηση και ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων
 • Να πληροφορεί τον εκπαιδευόμενο/την εκπαιδευόμενη σχετικά με την πρόοδό του/της.
 • Να προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο σχετικά με τις εξετάσεις του.
 • Να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να αναπτύσσει ικανότητες λογικής επαναξιολόγησης των ικανοτήτων του.

Σε αυτές τα καθήκοντα προστίθενται και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την Βοηθητική Διδασκαλία.

Στην αρχή του προγράμματος, για παράδειγμα, ο Βοηθός Καθηγητής ορίζει τους στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν από τους εκπαιδευόμενος για το πρόγραμμα.

 • Να επιβεβαιώνει γνώση που έχει αποκτηθεί πρωτύτερα.
 • Να προσφέρει προτάσεις και υλικά με σκοπό την ενδυνάμωση των αδύναμων σημείων στην προετοιμασία των φοιτητών και αν κρίνεται απαραίτητο, να προσφέρει την κατάλληλη ενημέρωση για την βελτίωση των μαθησιακών του ικανοτήτων (ειδικά την διαχείριση του χρόνου).

Κατά την διάρκεια του επόμενου σταδίου, το οποίο ξεκινά κατά την έναρξη του προγράμματος, ο ρόλος του Βοηθού Καθηγητή ως μεσάζοντας γίνεται πιο ενεργός. Πραγματικά, κατά την διάρκεια του προγράμματος ο Βοηθός Καθηγητής φέρνει σε πέρας μια σειρά από διάφορες ενέργειες που αποσκοπούν στην καθοδήγηση της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη δημιουργία βάσεων ώστε να επιτευχθεί η ανταλλαγή της γνώσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Αυτά τα καθήκοντα είναι τα ακόλουθα:

 • Ο εμπλουτισμός των υλικών του προγράμματος και η εξασφάλιση πρόσβασης στις μαθησιακές πηγές (με την δημιουργία ιστοσελίδων, εργασιών στο διαδίκτυο κτλ.)
 • Ο εντοπισμός εκπαιδευτικών προβλημάτων και η ανεύρεση λύσεων.
 • Ισχυροποίηση συγκεκριμένων μαθησιακών ικανοτήτων και η βελτίωση της εκπαιδευτικής δυνατότητας.
 • Να παρέχεται η υποστήριξη σε συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές.
 • Να «δοκιμάζει» το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Να προσφέρει αντικειμενικά και εποικοδομητική ανατροφοδότηση στα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς το συμφέρον της διασφάλισης της επιτυχίας του φοιτητή.
 • Να βοηθά το φοιτητή στην εφαρμογή των περιεχομένων του εκπαιδευτικού προγράμματος σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις.
 • Να ισχυροποιεί το πνεύμα συνέργειας μεταξύ των φοιτητών (λειτουργώντας ως μεσάζοντας)- κριτής της απόδοσή τους.

Όπως παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες, ο Βοηθός Καθηγητής προσφέρει ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της μαθησιακής πορείας των φοιτητών ώστε να παρακολουθεί συνεχώς τα αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, παράλληλα με το να δίνει ιδιαίτερη στήριξη σε κάθε φοιτητή, για την προετοιμασία των εξετάσεων στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας.

Η ποσοτική αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών παρουσιάζεται από τον Βοηθό Καθηγητή με βάση στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη πλοήγηση του φοιτητή μέσα στο Διαδικτυακό Κυβερνοχώρο. Αυτά ορίζονται ως ακολούθως: σύμφωνα με τον αριθμό προσβάσεων κατά την διάρκεια του χρόνου χρήσης από την πλευρά του φοιτητή μέσα στους Μαθησιακούς Χώρους, τα Διαδικτυακά Εργαλεία Βοηθητικής Διδασκαλίας, ο αριθμός των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί και ο μέσος όρος των αξιολογήσεων/ των προσωπικών αξιολογήσεων.

Για να εναρμονιστεί αυτό το επίπεδο παρακολούθησης, ο Βοηθός Καθηγητής οργανώνει με τέτοιο τρόπο τα φύλλα αξιολόγησης  για όλους τους φοιτητές (προτεινόμενος τρόπος είναι οι ερωτήσεις και οι ανοικτές απαντήσεις και/ή εργασίες) ώστε να ελέγχει πόσο καλά έχουν αφομοιωθεί τα περιεχόμενα των μαθημάτων των καθηγητών. Τα αποτελέσματα των ποιοτικών και των ποσοτικών αξιολογήσεων αποτελεί τη βάση για την εκπλήρωση των στόχων του Βοηθού Καθηγητή, ενδυναμώνοντας τις γνωστικές ικανότητες του φοιτητή προετοιμάζοντας τον συνάμα για την τελική εξέταση.

Η προσφορά επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού από την πλευρά του Βοηθού Καθηγητή υπηρετεί δύο σκοπούς: από την μια την ενδυνάμωση κάθε αδύναμου σημείου του φοιτητή σε ότι αφορά την  Εκπαιδευτική Διαδικασία και από την άλλη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για βαθύτερη μελέτη. Αυτά τα υλικά μπορούν να έχουν τη μορφή: βιβλίων και άρθρων (φύλλα μελέτης και έργα), CD-ROM, βιβλιογραφιών ή αναφορών σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, εργασιών και εικονικών εργαστηρίων.

Ο ρόλος του Βοηθού Καθηγητή ως μεσολαβητής περιλαμβάνει το τελικό στάδιο που συμπίπτει με τη λήξη της παρουσίασης των εκπαιδευτικών υλικών. Εδώ ο Βοηθός Καθηγητής βοηθά το φοιτητή να επαναλάβει τα διδακτικά περιεχόμενα και να προετοιμαστεί για την εξέταση. Ο Βοηθός Καθηγητής επίσης, ρωτά τους φοιτητές ποια είναι η γνώμη τους για την αξιολόγηση της διδασκαλίας αποκτώντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το φοιτητή.

Όπως έχει προαναφερθεί, ο Βοηθός Καθηγητής συνεργάζεται στενά με τους φοιτητές και η δραστηριότητά του/της έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, χαρακτηρισμένο από άμεση αρωγή προς τους φοιτητές, μέσω δύο βασικών αξόνων: την μακροπρόθεσμη (συγχρονισμένη και διαχρονική) μέθοδο και την παραδοσιακή.

Για να είναι εφικτός ένας τέτοιος σημαντικός και πολύπλοκος ρόλος, ο Βοηθός Καθηγητής  πρέπει να διακρίνεται για ένα συνδυασμό ικανοτήτων οι οποίοι μπορούν να  συμπεριληφθούν στους ακόλουθους πέντε βασικούς τομείς:

 • Συγκεκριμένη ικανότητα να ελέγχει και να καθοδηγεί.
 • Συγκεκριμένη επαγγελματική ικανότητα.
 • Οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
 • Ικανότητες παιδαγωγικές και διδακτικές.

Φυσικά το περιεχόμενο της δραστηριότητας της βοηθητικής διδασκαλίας και ο συνδυασμός των ικανοτήτων είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση του έργου και ποικίλει βασισμένο σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των σκοπών που έχουν τεθεί, συγκεκριμένες ανάγκες των φοιτητών, τα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημιακού Προγράμματος, το είδος του αντικειμένου μελέτης και πολλά άλλα.

2.3 Η Σελίδα του Φοιτητή

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει τις λειτουργίες που έχει στη διάθεσή του ο φοιτητής, προσφέροντας του πρόσβαση στις ακόλουθες περιοχές:

Προσωπικό διδακτικό πλάνο: αυτό παρέχει στο φοιτητή ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης και τις διδακτικές δραστηριότητες που αφορούν κάθε μάθημα. Κάθε φοιτητής μπορεί να βρει το σχεδιασμό των διδακτικών δραστηριοτήτων, επιμερισμένες σε τέσσερις διδακτικές περιόδους, στο Διαδίκτυο. Ο τρόπος δομής των διαδικτυακών μαθημάτων και αιθουσών διδασκαλίας είναι οργανωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να παρακολουθεί δύο θέματα για κάθε διδακτική περίοδο καθώς καθοδηγείται από τον Καθηγητή / Βοηθό. Το αποτέλεσμα αυτής της ενδιάμεσης αξιολόγησής μπορεί να ελεγχθεί από κάθε φοιτητή μεμονωμένα, ακολουθούμενο από την καταγραφή της διαδικτυακής του εκμάθησης, επιτρέποντας του/της την αποδοχή στις εξετάσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων των μαθημάτων επιτρέπει την εγγραφή στα μαθήματα των επόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 • Έλεγχος εκπαιδευτικής διαδικασίας: Κάθε φοιτητής μπορεί να ελέγχει για κάθε διαδικτυακή δραστηριότητα, τις προσωπικές του αξιολογήσεις και να τις συγκρίνει με αυτές του Βοηθού Καθηγητή. Μπορεί να ελέγχει αν υπάρχουν κενά στην εκπαίδευσή του και να τον βοηθήσει να αναπτύξει νέες στρατηγικές εκμάθησης με την βοήθεια όχι μόνο του Καθηγητή / Βοηθού Καθηγητή, αλλά και των συμφοιτητών του.
 • Ημερήσιο Πρόγραμμα (σχεδιασμός των διδακτικών δραστηριοτήτων): Εδώ παρουσιάζονται οι συναντήσεις όπως έχουν προκαθοριστεί από τον καθηγητή στο χώρο των Συνομιλιών, των Δημόσιων Συζητήσεων και της Εικονικής Αίθουσας Διδασκαλίας. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και ως ένα μέσο στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνονται προσωπικές σημειώσεις ή και ερωτήσεις προς τον Καθηγητή / Βοηθό Καθηγητή ώστε να ξεπεράσει το οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόβλημα.
 • Τα μαθήματά στην Τηλεόραση σήμερα: Εδώ παρουσιάζεται το πρόγραμμα των Μαγνητοσκοπημένων Παραδόσεων Διδασκαλίας, όπως αυτό αναμεταδίδεται από το κανάλι δορυφορικής τηλεόρασης για τα συγκεκριμένα μαθήματα.
 • Μαθησιακοί Χώροι.

2.4.1 Η Εικονική Βιβλιοθήκη

Η Εικονική Βιβλιοθήκη περιέχει τα διδασκόμενα μαθήματα από τον Καθηγητή, τα ψηφιακά μαγνητοσκοπημένα μαθήματα και τις σχετικές με τις παραδόσεις διαφάνειες.

Η χρήση των ψηφιακών μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων επιτρέπει στο φοιτητή την ενεργοποίηση μαθησιακών διαδικασιών συμβολικού και εποικοδομητικού είδους. Αυτά είναι συνδεδεμένα με μια Κλασσική γραμμική προσέγγιση διδασκαλίας. Επιπροσθέτως, η σύνθεση του περιεχομένου των θεμάτων και η αλφαβητική καταγραφή των μαθημάτων με σημειώσεις, βοηθούν το φοιτητή να αναπτύξει μια εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη σε υπέρ συνδέσμους και πολυμέσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνωστικών στρατηγικών που οδηγούν σε μια εξατομικευμένη πορεία μάθησης.

Κάθε μαγνητοσκοπημένη παράδοση δημιουργείται με ένα προκαθορισμένο σύστημα περιεχομένων που επιτρέπει στο Καθηγητή να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα βασισμένο στην θεματολογία που παρουσιάζεται, κατόπιν να επισημάνει τα εργαλεία που θα επιτρέψουν στο φοιτητή να μελετήσει θέματα εις βάθος. Κατά αυτή την έννοια οι μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις μαθημάτων είναι μια σύλληψη βασισμένη σε πολλαπλούς συνδέσμους.

Κατά την διάρκεια της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, η χρήση των σημειώσεων επιτρέπει στο φοιτητή να ενώνει τα ποικίλα θέματα που παρουσιάζονται στο μαγνητοσκοπημένο μάθημα με τα μαθησιακά υλικά που βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης Πολυμέσων. Με αυτό το τρόπο, ο φοιτητής έχει πρόσβαση σε πηγές μελέτης υπό την μορφή βιβλίων, άρθρων, CD-ROM, βιβλιογραφιών, ιστοσελίδων, εργασιών και εικονικών εργαστηρίων. Αυτά προσφέρουν στο φοιτητή την δυνατότητα να συνδυάζει πρακτικές και θεωρητικές μεθόδους μελέτης σε μια Εκπαιδευτική Διαδικασία γνωστή και ως «μάθηση μέσω πράξης».

2.4.2 Η Βιβλιοθήκη Πολυμέσων

Η Βιβλιοθήκη Πολυμέσων περιέχει διδακτικό υλικό (Εκπαιδευτικά Αντικείμενα) που είναι συνδεδεμένα με τις μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις – για παράδειγμα φύλλα μελέτης, φιλμ, εικόνες, διαγράμματα, υλικό γραφιστικής που όλα μαζί είναι συγκεντρωμένα στο Έξυπνο Σύστημα Βιβλιογραφίας.

Τα στοιχεία που απαρτίζουν τη Βιβλιοθήκη Πολυμέσων αντιπροσωπεύουν εις βάθος τα υλικά μελέτης, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το περιεχόμενο των μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων. Μπορούν να συνδυαστούν με ένα θέμα, με μια σειρά θεμάτων, με μια ολόκληρη μαγνητοσκοπημένη παράδοση ή με μια σειρά μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων, ακόμα και ένα ολόκληρο πρόγραμμα.

Τα αντικείμενα τα οποία συνθέτουν τη Βιβλιοθήκη Πολυμέσων είναι κατηγοριοποιημένα ως ακολούθως: βιβλία και άρθρα, CD-ROMs βιβλιογραφίες και ιστοσελίδες.

Η Βιβλιοθήκη Πολυμέσων δεν συμπεριλαμβάνει τα Εικονικά Εργαστήρια εργασίες συνδεδεμένες με τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα. Αυτά είναι διαθέσιμα (χωρίς απαντήσεις) στο Εικονικό Εργαστήριο.

Τα υλικά μελέτης με μεγαλύτερο εύρος έχουν αναπτυχθεί με ένα ανεπίσημο τρόπο από το Βοηθό Καθηγητή (ή τον Αρμόδιο Διδάσκοντα Καθηγητή) για τους φοιτητές και για εκείνα τα υλικά που έχουν σταλεί από τους φοιτητές και έχουν επιλεχθεί από το Βοηθό Καθηγητή (ή τον Αρμόδιο Διδάσκοντα Καθηγητή) είναι διαθέσιμα μόνο στη σελίδα του Βοηθού Καθηγητή (ή του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή) καθώς αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών.

2.4.3 Το Εικονικό Εργαστήριο

Στο Εικονικό Εργαστήριο μπορεί κανείς να ελέγχει την πρόοδο του και να επεκτείνει τους πνευματικούς του ορίζοντες χάρη στη προσέγγιση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, γνωστή και ως «μάθηση μέσω πράξης». Βάση αυτής της θεωρίας η οποία βασίζεται στη Σωκρατική Μέθοδο Βοηθητικής Διδασκαλίας με δύο τρόπους: μέσω ατομικών εργασιών και ομαδικών.

Ατομικές Εργασίες: Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο ειδικά αφιερωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να ανακαλύψει μια σειρά από εργασίες για το θέμα το οποίο μελετά. Αυτές οι εργασίες μπορούν να συμπληρωθούν άμεσα διαδικτυακά ή με την λήψη του αρχείου στο προσωπικό σας υπολογιστή. Αυτές που θα συμπληρωθούν διαδικτυακά δεν περιλαμβάνουν τις απαντήσεις. Τις ορθές απαντήσεις μπορείτε να τις ελέγξετε  με το Βοηθό  σας Καθηγητή αργότερα.

Ομαδικές Εργασίες: Αυτές τις εργασίες μπορείτε να τις ολοκληρώσετε με την βοήθεια και την στήριξη του Βοηθού σας Καθηγητή ή του Αρμόδιου Διδάσκοντα Καθηγητή όπου και τότε πρέπει να έχετε προγραμματίσει μια εργαστηριακή συνάντηση. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται σε αυτή τη περίπτωση είναι ο χώρος μαγνητοσκοπημένης συνομιλίας όπου ο Βοηθός Καθηγητής ή ο Αρμόδιος Διδάσκοντας Καθηγητής και οι φοιτητές βρίσκονται συνδεδεμένοι και επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο.

Αρκετοί άλλοι τύποι Εικονικών Εργαστηρίων  μπορούν να ενεργοποιηθούν αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Βοηθό Καθηγητή ή τον Αρμόδιο Διδάσκοντα Καθηγητή.

2.4.4 Διαδικτυακή Βοηθητική Διδασκαλία

Ο εκπαιδευτικός χώρος που είναι αφιερωμένος στη Διαδικτυακή Βοηθητική Διδασκαλία, καθιστά προσβάσιμα όλα τα αναγκαία εργαλεία για τη βοηθητική διδασκαλία εξ’ αποστάσεως και μπορείτε:

 • Να έχετε πρόσβαση σε ένα συνεργατικό και συλλογικό περιβάλλον μάθησης μέσω του διαδικτύου με άλλους φοιτητές.
 • Να έχετε ανοικτό Σωκρατικό διάλογο με το Βοηθό Καθηγητή σας, ο οποίος θα σας βοηθήσει και θα σας οδηγήσει στη διαδικασία μάθησης.
 • Να είστε ενεργό μέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας μαζί με όλους τους άλλους συμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονται από ποικίλα πολιτιστικά και γλωσσικά περιβάλλοντα δίνοντας μια δυνατότητα μάθησης που δεν είναι πλέον μόνο τοπική αλλά παγκόσμια.