Δωρεαν Online Σεμινάριο με θέμα : “Η Ηγεσία στην Εποχή των κρίσεων``

Η εντεινόμενη αβεβαιότητα ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων κρίσεων (γεωπολιτική, οικονομική, ενεργειακή, πανδημική κ.λπ.) θέτει νέες προκλήσεις στην άσκηση της ηγεσίας και αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στην προσαρμοστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ευελιξία. Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά εκείνων που αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις, πώς μπορούν να διασφαλίσουν την επιβίωση και ανάπτυξη των οργανισμών στους οποίους υπηρετούν, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να επιτύχουν τους απαραίτητους μετασχηματισμούς και με ποιους τρόπους μπορούν να παρακινήσουν το προσωπικό σε ένα περιβάλλον συνεχών πιέσεων και αλλαγών; Οι ομιλητές θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις στα ως άνω ερωτήματα, συμβάλλοντας στον προβληματισμό και προτείνοντας καλές πρακτικές.

Ημερομηνία: 13.12.2022 | 18:00 – 20:00
________

Διάρκεια: 120 λεπτά
________