Παροχές & Υπηρεσίες φοιτητών

Home // Παροχές & Υπηρεσίες φοιτητών

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Το Epsilon College στηρίζει και προάγει το θεσμό του προσωπικού ακαδημαϊκού συμβούλου. Ο κάθε φοιτητής μας έχει προνομιακή πρόσβαση σε έναν ακαδημαϊκό ο οποίος τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί κατά την διάρκεια των σπουδών του.

Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα και σας προτρέπουμε να απευθύνεστε στον προσωπικό ακαδημαϊκό σας σύμβουλο για όποια δυσκολία αντιμετωπίζετε η οποία δυσχεραίνει τις σπουδές σας. Θα βρείτε αμέριστη υποστήριξη και θα σας προταθεί η καλύτερη δυνατή λύση σε κάθε πρόβλημα που επηρεάζει τις σπουδές σας.

Ο τυπικός ρυθμός των συναντήσεων, είναι μια φορά το χρόνο με αίτηση του συμβούλου, αλλά μπορείτε να συναντάτε τον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο, όσο συχνά έχετε ανάγκη.

Βιβλιοθήκη

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν ένα πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών πηγών μέσα από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα: ψηφιοποιημένα μαθήματα μέσω μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων με σημειώσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με υπέρ -συνδέσεις σε κείμενα βιβλίων, επιλεγμένη βιβλιογραφία, εκφωνήσεις ασκήσεων και λίστες επιλεγμένων ιστοσελίδων. Ένα σύστημα δυναμικών συνδέσμων προσδίδει στα διαδικτυακά μαθήματα έναν χαρακτήρα εμπλουτισμένου κειμένου επιτρέποντας διαφορετικά επίπεδα πλοήγησης: από το ένα μάθημα σε άλλο, ανάμεσα στις θεματικές ενότητες του ιδίου μαθήματος, ανάμεσα σε υλικό για την ίδια θεματική ενότητα διαδικτυακής διδασκαλίας.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Epsilon College, λειτουργεί μια άριστα οργανωμένη βιβλιοθήκη με χιλιάδες τίτλους ακαδημαϊκών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης, εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω Η/Υ και Wi-Fi), είναι ο χώρος όπου οι σπουδαστές του Κολεγίου μπορούν να επιδοθούν απερίσπαστοι στην εργασία τους.

Η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται διαρκώς με σύγχρονες εκδόσεις βιβλίων, e-books, επιστημονικά περιοδικά και εγχειρίδια.

Έλεγχος Προόδου

Το Epsilon College έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, που στοχεύει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των φοιτητών του εντός του βρετανικού συστήματος εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του κολεγίου χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης και συγκαταλέγονται στους κορυφαίους του πανεπιστημίου.

Εχουμε αναπτύξει πολλούς τρόπους για να εξασφαλίζουμε την ακαδημαϊκή αριστεία :

  • Τακτικές συναντήσεις με το ακαδημαϊκό προσωπικό μας
  • Προσωπικός σύμβουλος – Καθηγητής
  • Άτυπη αξιολόγηση: προσχέδια εργασιών (drafts) & προσομοίωση εξετάσεων (mock tests)
  • Ανατροφοδότηση (Feedback)

Ψηφιακές Πλατφόρμες Μάθησης & Σύγχρονη/Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το Epsilon College έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου ο οποίος έχει αυξημένες λειτουργίες και δυνατότητες. Αναλυτικότερα,  διαθέτει δική του ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία υποστηρίζει σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως μάθηση. Σε όλα τα μαθήματα οι φοιτητές έχουν στη διάθεση τους μια πληθώρα διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Τα ψηφιακά μαθήματα διεξάγονται μέσω της ενσωματωμένης πλατφόρμας διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης ανοιχτού κώδικα, BigBlueButton. Η πλατφόρμα είναι mobile responsive, άρα η σύνδεση από κινητή συσκευή είναι απλούστατη ενώ προσομοιώνεται σε ψηφιακό περιβάλλον η εμπειρία της φυσικής τάξης. Επιπλέον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη βιντεοσκόπηση ολόκληρης της διάλεξης ή οποιοδήποτε μέρος αυτής όσες φορές θέλουν, είτε για μελέτη, είτε γιατί απουσίασαν. Επίσης όλοι οι φοιτητές μας αποκτούν ακαδημαϊκό λογαριασμό Microsoft Office 365.

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα Draft τους και λαμβάνουν την προσωπική ανατροφοδότησή τους (feedback). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους καθηγητές και το προσωπικό του Κολλεγίου, όπως και συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων και forums.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται, επίσης, για την αξιολόγηση, αλλά και την καθημερινή ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα προγράμματα φοίτησης τους και τα νέα δρώμενα του Κολλεγίου.

Η ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης και οι λειτουργίες της, είναι το ιδανικό περιβάλλον για την εκπαιδευτική υποστήριξη του εργαζόμενου επαγγελματία φοιτητή.

M Masters D Diplomas B Bachelors