Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό μοντέλο του Πανεπιστημίου UNINETTUNO, ο φοιτητής βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν αφήνεται μόνος του να αναπτύξει τη δική του διαδικασία αυτομάθησης. Εκτός των καθηγητών, υπάρχει πάντα δίπλα του ένας Tutor– Βοηθός Καθηγητής ο οποίος είναι συγκεκριμένος για κάθε Διδακτική Ενότητα. Ο Tutor έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και διευκόλυνσης των φοιτητών στην μαθησιακή διαδικασία και επικοινωνεί μαζί τους διαδικτυακά σε συνεχή βάση. Τους παρέχει επίσης τα απαραίτητα μέσα για την επίλυση των αποριών τους, καθοδηγώντας τους μέχρι την τελική τους εξέταση και την αποφοίτηση.