Το Epsilon College έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου ο οποίος έχει αυξημένες λειτουργίες και δυνατότητες. Αναλυτικότερα,  διαθέτει δική του ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία υποστηρίζει σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως μάθηση. Σε όλα τα μαθήματα οι φοιτητές έχουν στη διάθεση τους μια πληθώρα διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Τα ψηφιακά μαθήματα διεξάγονται μέσω της ενσωματωμένης πλατφόρμας διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης ανοιχτού κώδικα, BigBlueButton. Η πλατφόρμα είναι mobile responsive, άρα η σύνδεση από κινητή συσκευή είναι απλούστατη ενώ προσομοιώνεται σε ψηφιακό περιβάλλον η εμπειρία της φυσικής τάξης. Επιπλέον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη βιντεοσκόπηση ολόκληρης της διάλεξης ή οποιοδήποτε μέρος αυτής όσες φορές θέλουν, είτε για μελέτη, είτε γιατί απουσίασαν. Επίσης όλοι οι φοιτητές μας αποκτούν ακαδημαϊκό λογαριασμό Microsoft Office 365.

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα Draft τους και λαμβάνουν την προσωπική ανατροφοδότησή τους (feedback). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους καθηγητές και το προσωπικό του Κολλεγίου, όπως και συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων και forums.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται, επίσης, για την αξιολόγηση, αλλά και την καθημερινή ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα προγράμματα φοίτησης τους και τα νέα δρώμενα του Κολλεγίου.

Η ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης και οι λειτουργίες της, είναι το ιδανικό περιβάλλον για την εκπαιδευτική υποστήριξη του εργαζόμενου επαγγελματία φοιτητή.