ΒΑ

International Tourism Management

Home // Σπουδές // BACHELORS // Bachelor in International Tourism

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα της Σχολής Τουριστικών παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε όλα τα πεδία του Τουρισμού (Tourism Management): Φιλοξενία (Hospitality Management), Διαχείριση Προορισμών, Events Management, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Καινοτομία και Διαχείριση Προσωπικού.

Οκτώβριος

3 έτη

Full time

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Αγγλικά

Diploma

Αμανάτιος Αμανατίδης

Γιατί να επιλέξω το προπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework).

Ολοκληρωμένες σπουδές στον Τουρισμό

Το Πρόγραμμα εισαγάγει το φοιτητή σε όλα τα επαγγελματικά πεδία του Τουρισμού όπως: Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, Οργάνωση Events, Ανάπτυξη Προϊόντων στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Εστίασης, Ανάπτυξη Εναλλακτικών Τουριστικών Προϊόντων, Διοίκηση Resorts και SPA. Τα πεδία αυτά δίνουν αμέτρητες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Πιστοποιημένο από το Tourism Management Institute (TMI)

Το μόνο πρόγραμμα στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από το Tourism Management Institute και το Tourism Society.

Πρακτική άσκηση

Πρόγραμμα έμμισθης Πρακτικής Άσκησης σε Επιχειρήσεις στο τομέα του Τουρισμού καθ΄ όλη την διάρκεια των σπουδών.

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Αποκλειστική συνεργασία του Κολεγίου με το δίκτυο της Epsilon Net και πρόσβαση σε περισσότερες από 1200 εγκαταστάσεις στον χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης.

Franchise πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ίδια standards.

Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κατάταξη Πανεπιστημίου

Το University of Northampton βρίσκεται στην κορυφή για την ποιότητα των προγραμμάτων Τουρισμού κατέχοντας την 16η θέση στην κατάταξη Τουριστικών σπουδών (Ranked 16th in subject – Guardian 2023).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεμελιώδεις Έννοιες Τουρισμού

Αυτό το μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των σπουδαστών να ορίζουν και να περιγράφουν τους διάφορους τύπους τουρισμού και να κατανοούν το γενικό πλαίσιο και τη σημασία του τουρισμού και της φιλοξενίας. Επιπλέον, θα καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να είναι σε θέση να κατανοούν, να περιγράφουν και να αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη καθώς επίσης και τις τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις της τουριστικής βιομηχανίας.

Βιωσιμότητα και επιπτώσεις Τουρισμού

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι τουριστικές δραστηριότητες σε εθνικούς και διεθνείς τουριστικούς προορισμούς, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα περιπτωσιολογικών μελετών για την απεικόνιση ζητημάτων και αντιπαραθέσεων. Το μάθημα θα εισαγάγει επίσης την έννοια του αειφόρου τουρισμού ως στρατηγική διαχείρισης και θα αναλύει τη χρήση του ως εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού.

Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

Ο σκοπός αυτoύ του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα φόρουμ υποστήριξης, στο οποίο θα αναπτύσσουν δεξιότητες, γνώσεις και κατανόηση των απαιτήσεων των πανεπιστημιακών σπουδών και των προσδοκιών των εργοδοτών των αποφοίτων. Το περιεχόμενο του μαθήματος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ιδιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται για την επιτυχία τόσο ως άτομο όσο και σε ένα ομαδικό περιβάλλον. Μια βασική πτυχή του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία για αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση.

Η Βιομηχανία Εκδηλώσεων

Ο σκοπός αυτoύ του μαθήματος είναι να εισαγάγει το φοιτητή στη βιομηχανία Εκδηλώσεων, να του δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσει και να διερευνήσει διαφορετικούς τομείς του κλάδου, να κατανοήσει την ιστορία διαφορετικών τύπων εκδηλώσεων, τις κατηγορίες τους, (ώστε να μπορούν να εστιάζουν, για παράδειγμα επιχειρήσεις/εταιρικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές, άντληση κεφαλαίων, προώθηση και εκπαίδευση), να αναγνωρίσει τη σημασία του σχεδιασμού, του μάρκετινγκ και της προώθησης εκδηλώσεων. Δίνεται έμφαση στη συμμετοχή των βασικών εμπλεκόμενων, στους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της διαχείρισης εκδηλώσεων και της μελλοντικής ανάπτυξης του κλάδου.

Λήψη αποφάσεων στον κλάδο των υπηρεσιών

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν βασικές, οικονομικές πληροφορίες που συνδέονται με τις λειτουργίες, τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο κόστους σε εκδηλώσεις, τουρισμό και φιλοξενία. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να αναπτυχθούν για να ληφθούν αποφάσεις συνυφασμένες με την επιτυχία της επιχείρησης ή εκδήλωσης που σχετίζεται με την υπηρεσία.

Επιπτώσεις μετασχηματισμός και καινοτομίας

Το μάθημα αυτό διερευνά τη δυναμική και τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας στις δραστηριότητες του τουρισμού, της φιλοξενίας και των εκδηλώσεων και εξηγεί την εξέλιξη των κλάδων επιχειρηματικών μοντέλων. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες καινοτομίας στις μονίμως εξελισσόμενες αγορές του τουρισμού, της φιλοξενίας και των εκδηλώσεων και θα επικεντρωθούν στο πώς και το γιατί, οι κλάδοι αυτοί αλλάζουν τις υπηρεσίες τους για να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Υπεύθυνος Τουρισμός

Αυτή το μάθημα θα εξετάσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και την παγκόσμια εφαρμογή της χρησιμοποιώντας μια σειρά περιπτωσιολογικών μελετών. Σκοπός της ενότητας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις ιδεολογικές βάσεις, τις αρχές και τις πρακτικές διαχείρισης που σχετίζονται με τον αειφόρο τουρισμό και να έχουν μια συνεκτική και λειτουργική κατανόηση των βασικών αρχών.

Διοίκηση και Ανάπτυξη Τουρισμού

Αυτή το μάθημα ερευνά την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη διαχείριση του διεθνούς τουρισμού. Αξιολογεί τον ρόλο των φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών αξιολογώντας τους τρόπους εξισορρόπησης των αναγκών του επισκέπτη με αυτές του προορισμού υποδοχής. Επικεντρώνεται στις πρακτικές διαδικασίες διαχείρισης του τουρισμού, με αναφορά σε πραγματικά παραδείγματα διεθνούς τουριστικής ανάπτυξης.

Διαχείριση αξιοθέατων επισκεπτών

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώση και κατανόηση των αναπτυξιακών, επιχειρησιακών, στρατηγικών, μάρκετινγκ και μικρο/μακρομεταβλητών που επηρεάζουν τη διαχείριση της προσέλκυσης επισκεπτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το μάθημα θα εξερευνήσουμε αυτές τις έννοιες μέσω περιπτωσιολογικών μελετών, σεναρίων, καθοδήγησης βέλτιστων πρακτικών του κλάδου και επιτόπιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πραγματικά αξιοθέατα. Το περιεχόμενο επιτρέπει στους φοιτητές να εξετάζουν τα αξιοθέατα των επισκεπτών από πολύπλευρες καταναλωτικές και βιομηχανικές προοπτικές.

Διεθνής διαχείριση θερέτρου και σπα

Η αναψυχή με βάση το θέρετρο και το σπα αποτελεί βασικό συστατικό της τουριστικής βιομηχανίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ποικίλο φάσμα των εξελίξεων στα θέρετρα, όπως θέρετρα μεικτής χρήσης και «life-style», προορισμοί all-inclusive, καζίνο, εξελίξεις σε μεγάλα θέρετρα, περιπέτεια, οικολογικά και πολυτελή θέρετρα.

Εκδηλώσεις και Τουριστική Έρευνα

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν θεωρητικές έννοιες σε πραγματικό περιβάλλον κόσμου μέσω της αξιολόγησης μιας σειράς σύγχρονων θεμάτων και προκλήσεων που επηρεάζουν επί του παρόντος τις βιομηχανίες εκδηλώσεων, τουρισμού και φιλοξενίας. Οι φοιτητές θα εξετάσουν την παροδική φύση του τομέα των υπηρεσιών και θα επιλέξουν τομείς ενδιαφέροντος για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση.

Ανάπτυξη Καριέρας και Απασχολησιμότητα

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν γνώση και κατανόηση της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών προτύπων που σχετίζονται με την επιλεγμένη επαγγελματική τους πορεία. Οι φοιτητές προσδιορίζουν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες και το μάθημα θα τους υποστηρίξει στην ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων σε σχέση με την επαγγελματική τους πορεία.

Ερευνητικό πρόγραμμα

Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κάνουν ανεξάρτητη έρευνα σε ένα τρέχον ζήτημα «βιομηχανίας» ή «τομέα» που σχετίζεται με το πτυχίο τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν σχετικές ακαδημαϊκές έννοιες για να δομήσουν την έρευνά τους και στη συνέχεια θα συλλέξουν και θα αναλύσουν ένα δείγμα δευτερογενών δεδομένων.

Έργο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα του φοιτητή να διαμορφώνει, να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται ένα επιτυχημένο, τοπικό έργο που βασίζεται σε πελάτες εντός ενός σχετικού κλάδου, με επαγγελματική επάρκεια και ενισχύοντας τις δεξιότητες αλλαγής και απασχολησιμότητας. Το μάθημα παρέχει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τα ευρύτερα ζητήματα που επηρεάζουν αυτόν τον κλάδο σε περιφερειακό ή πέραν αυτού επίπεδο.

Καινοτομία στη Διοίκηση Τουρισμού & Φιλοξενίας

Το μάθημα αυτο παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές να εξερευνήσουν και να αναλύσουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και καινοτομίας στην τουριστική βιομηχανία σε ένα πλαίσιο σχετικών, σύγχρονων ταξιδιωτικών και τουριστικών ζητημάτων και ανησυχιών. Συνολικά, το μάθημα στοχεύει να εξοπλίσει τους φοιτητές με μια προσέγγιση στη διαχείριση του τουρισμού που αναγνωρίζει την αξία της καινοτομίας και της δημιουργικότητας και αναγνωρίζει τις πηγές και το ρόλο της αλλαγής σε ένα δυναμικό τουριστικό περιβάλλον

Διαχείριση Διεθνών Προορισμών

Το μάθημα αυτό, παρέχει ένα πλαίσιο ανάλυσης της στρατηγικής φύσης και της δυναμικής των τουριστικών προορισμών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές προορισμών που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και το μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών. Το μάθημα επιδιώκει να δείξει τις ευκαιρίες για τους οικοδεσπότες, τους επισκέπτες και άλλους ενδιαφερόμενους τουριστικούς φορείς, να επιτύχουν τις ατζέντες τους και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους με ισορροπημένο τρόπο, χωρίς να διακυβεύεται το μέλλον. Η ενότητα έχει μια ευρεία στρατηγική διαχείριση και διεθνή εστίαση και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές μια εξειδίκευση στο αντικείμενο στον τομέα της διαχείρισης προορισμών.

Mega Events

Το μάθημα εξετάζει την έννοια των μεγα-γεγονότων και την παγκόσμια χρήση τους ως καταλύτη για την αστική αναγέννηση, την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των πόλεων / εθνών υποδοχής. Επιδιώκει να εξοπλίσει τους μαθητές με μια κριτική εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι κληρονομιές μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των επιπτώσεων των γεγονότων και της αναγέννησης.

Σχεδιασμός Αριστείας Υπηρεσιών

Το μάθημα διερευνά μεθόδους, στρατηγικές και πρακτικές που συμβάλλουν στην παροχή, την ηγεσία και τη διαχείριση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. To μάθημα δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του καταναλωτή μέσω της εξέτασης του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται αξία, πώς μεταδίδονται οι πληροφορίες, πώς οι υπηρεσίες γίνονται απτές, πώς διαχειρίζεται η εμπειρία της υπηρεσίας και πώς διατηρούνται οι σχέσεις, σε διαπολιτισμικά πλαίσια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας και είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της χώρας συμβάλλοντας σχεδόν κατά 25% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά προσφέρει επίσης ελκυστικές προτάσεις για θεματικό τουρισμό όλο τον χρόνο. Η ανάγκη για καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, τόσο στην τοπική, όσο και την παγκόσμια αγορά του Τουρισμού έχει γίνει πλέον επιτακτική καθιστώντας απαραίτητη την υψηλής ποιότητας κατάρτιση τους.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στον Τουρισμό είναι σύγχρονο και ολοκληρωμένο επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε οποιονδήποτε τομέα του Τουρισμού: Φιλοξενία, Κρατήσεις, Spa & Resorts, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Events και mega Events, μεταφορές κ.α. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για επαγγελματική εξέλιξη τόσο στον ξενοδοχειακό τομέα όσο και σε όλο το φάσμα της διεθνούς βιομηχανίας τουρισμού,  ενώ παράλληλα ξεχωρίζουν καθώς διδάσκονται τα πιο συγχρονία μαθήματα όπως Delivering Human Centred Design, Managing Visitor Attractions, Service Excellence Design κ.α.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε:

 • Ξενοδοχεία και resorts
 • Συνεδριακά κέντρα
 • Συμβουλευτικές Εταιρείες τουρισμού και ξενοδοχείων
 • Εταιρείες Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (event management)
 • Τουριστικά γραφεία
 • tour operators
 • Εστίαση
 • Μεταφορές (αεροπορικές, ακτοπλοικές κ.α.)
 • Χώρους παραστάσεων
 • Θεματικά Πάρκα και Πόλοι Έλξης.

Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματικές εξειδικεύσεις σε ένα ευρύ πεδίο διαφορετικών ειδικοτήτων στον Τουρισμό και στην Διοίκηση επιχειρήσεων όπως:

 • ΜΒΑ
 • Marketing
 • HR
 • Shipping

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στις κύριες και εναλλακτικές μορφές του Τουρισμού, καθώς και σε πεδία όπως το Marketing και διαχείριση προσωπικού  και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 95000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και συνεργασία με 1200 εγκαταστάσεις στον χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης (αποκλειστικές συνεργασίες με ΗΙΤ SA, Sysco SA κ.α). αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες πρακτικές που ακολουθούνται στο πεδίο του Τουρισμού  και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και αποφοίτους ΙΕΚ, που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο του Τουρισμού.

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής αποτελούν:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ
 • Βεβαίωση σπουδών ΙΕΚ
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο lower ή IELTS 5.5)
 • Φωτογραφίες (2)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου.

Ο τουρισμός είναι η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας. Ο τρόπος παροχής και λειτουργίας της τουριστικής υπηρεσίας, μετεξελίσσεται ραγδαία. Η ζήτηση για καταρτισμένους επαγγελματίες του κλάδου, αυξάνει με αλματώδη ρυθμό. Το Epsilon College εχει προβεί σε ουσιαστική «γνωριμία» με τις επιχειρήσεις του κλάδου, κάτι που μας επέτρεψε να εξοικειωθούμε με τις ανάγκες του, να λειτουργήσουμε αποδοτικά ως μοχλός διασύνδεσης ανάμεσα σε αυτόν και στους φοιτητές και να προσφέρουμε επιλογές εκπαίδευσης σε σύγχρονες και δυσεύρετες γνώσεις και δεξιότητες.

Αμανάτιος Αμανατίδης – Προϊστάμενος Σχολής Τουρισμού και Φιλοξενίας

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors