BSc

Business Computing

Home // Σπουδές // BACHELORS // BSc (Hons) in Business Computing

Tο Προπτυχιακό Πρόγραμμα BSc Business Computing προσεγγίζει την πληροφορική από επιχειρηματική οπτική και έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει την εφαρμογή της τεχνολογίας σε εμπορικά πλαίσια.

Οκτώβριος

3 έτη

Full time

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Ελληνικά

Προπτυχιακό

Δρ Γεώργιος Χελιώτης

Γιατί να επιλέξω το προπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

Εγγυημένη πρακτική άσκηση

Η Epsilon Νet είναι η μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα με δίκτυο που ξεπερνάει τις 150.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές του προγράμματος να κάνουν την πρακτική τους. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

Αμεση Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν την δυνατότητα αμεσης απασχόλησης στον Όμιλο Epsilon Net και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πληροφορικής.

Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Franchise πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework).

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που εξαρτάται όλο και περισσότερο από λύσεις πληροφορικής, οι εταιρείες απαιτούν άτομα που μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρά, αξιόπιστα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα που οδηγούν σε αποδοτικές οργανωτικές λύσεις. Το BSc (Hons) Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing) αναπτύσσει τις πρακτικές δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται οι απόφοιτοι για να γίνουν μέρος αυτής της δυναμικής βιομηχανίας καλύπτοντας επίκαιρα και καινοτόμα θέματα όπως: Επιχειρηματική Ευφυΐα, Κυβερνοασφάλεια και Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία, Διαχείρηση Ιστοσελίδων, Βάσεις Δεδομένων κ.α.

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Epsilon Net SA

Στον κεντρικό πυρήνα της Epsilon Νet η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων δεν αποτελεί μόνο τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρίας αλλά αποτελεί και κεντρικό κομμάτι της ψηφιακής κουλτούρας της εταιρίας. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επίλυση Προβλημάτων & Προγραμματισμός

O σκοπός αυτού του μαθήματος είναι: να εισάγει τους φοιτητές στις δεξιότητες, τις αρχές και τις έννοιες που είναι απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων στους υπολογιστές, να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για να επιτρέψουν την επίλυση αυτών των προβλημάτων με την κατασκευή κατάλληλων αλγορίθμων και ενός προγράμματος υπολογιστή. Να εισάγει αρχές στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (HLPL), να αποκτήσουν εμπειρία και εμπιστοσύνη στη χρήση ενός HLPL για την υλοποίηση αλγορίθμων, να εφαρμόσουν προγράμματα HLPL χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού π.χ. Java και να εισάγουν μια αντικειμενοστραφή γλώσσα αρχικά ως μη αντικειμενoστραφή γλώσσα.

Ψηφιακό Αποτύπωμα

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις αρχές της ακεραιότητας και προστασίας των δεδομένων για να αναλάβουν οι φοιτητές την ευθύνη για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της παρουσίας τους στο διαδίκτυο. Το ψηφιακό αποτύπωμα είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη, ηλεκτρονική ενότητα που εξετάζει το ίχνος δεδομένων και τη σκιά που αφήνουν οι αλληλεπιδράσεις σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Το μάθημα αναπτύσσει μια ευρεία κατανόηση του αντίκτυπου της ατομικής και οργανωτικής παρουσίας στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του ψηφιακού μάρκετινγκ, της προστασίας δεδομένων, των ηθικών θεμάτων και των καλών πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της απασχολησιμότητας και των εργασιακών προοπτικών.

Υπολογιστικά Συστήματα

Αυτό το μάθημα παρέχει τη γνώση των στοιχείων υλικού και λογισμικού που συνθέτουν ένα σύστημα υπολογιστή και μια επισκόπηση των σημαντικών εννοιών για την προετοιμασία για μελλοντική μελέτη της επιστήμης των υπολογιστών.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εφαρμόσει τις αρχές της ακεραιότητας μιας βάσης δεδομένων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη δομών βάσεων δεδομένων. Αυτό είναι ένα πρακτικό μάθημα που εφαρμόζει τεχνικές μοντελοποίησης δεδομένων για τη δημιουργία, τροποποίηση και διατήρηση της ακεραιότητας της βάσης δεδομένων, των δομών και των σχετικών στοιχείων, όπως οντότητες, σχέσεις και ορισμούς χαρακτηριστικών.

Ανάπτυξη Λογισμικού Διαδικτύου

O σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια κατανόηση των τεχνολογιών ιστού από την πλευρά του διακομιστή. Αυτό το μάθημα παρέχει στους φοιτητές: τις βασικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας τοποθεσίας Web σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα του παγκόσμιου ιστού.

Θεμελιώδεις έννοιες Μηχανικής Λογισμικού

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει την εμπειρία του φοιτητή με τα πολλαπλά στάδια του κύκλου ζωής της μηχανικής λογισμικού από τον αρχικό προσδιορισμό των αναγκών και των απαιτήσεων έως τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κώδικα, προκειμένου να αναπτύξει εμπιστοσύνη στη χρήση της ορολογίας και των τεχνικών για καθένα από τα στάδια.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι: να επεκτείνει και να εφαρμόσει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Να εξερευνήσει τη δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη και να εκμεταλλευτεί τους πόρους που προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες κλάσεων, έτσι ώστε να γίνει οικεία η ιδέα του καθορισμού γενικών στοιχείων λογισμικού και της εφαρμογής επαναχρησιμοποιούμενων κλάσεων. Να παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και δεξιοτήτων που θα χρειαστεί ο φοιτητής όταν συναντά μεγαλύτερα έργα σχεδιασμού, σε μεταγενέστερους τομείς ανάπτυξης λογισμικού.

Aντικειμενοστραφείς Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις θεμελιώδεις έννοιες και δεξιότητες των Σχεσιακών Μοντέλων Οντοτήτων (ERM) και της Γλώσσας Δομημένων Ερωτημάτων (SQL). Επικεντρώνεται στους βασικούς τομείς των εκτεταμένων σχεσιακών βάσεων δεδομένων, τους τύπους που καθορίζονται από το χρήστη, την πρακτική τους δημιουργία, την εφαρμογή μαζί με μεθόδους εξαγωγής πολύτιμων δεδομένων για την παροχή ευφυΐας. Εισάγεται ο προγραμματισμός βάσεων δεδομένων (PL/SQL). Το μάθημα χρησιμοποιεί λογισμικό επιχειρηματικών προτύπων για την επίτευξη της μέγιστης εμπορευσιμότητας.

Ποιότητα συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη

Η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων υψηλής ποιότητας περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος λογισμικού. Βασίζεται στην καθιέρωση προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών σε κάθε στάδιο, και σε μια κουλτούρα ποιότητας που ενσωματώνει την ποιότητα από το σχεδιασμό. Μέσω αυτού του μαθήματος θα αποκτήσετε μια πλήρη κατανόηση της πολυπλοκότητας της διεπαφής χρήστη-τεχνολογίας και πώς να διασφαλίσετε ότι το προς ανάπτυξη σύστημα ταιριάζει στις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών.

Διαχείριση Ιστοσελίδων

Ένας ιστότοπος ο οποίος είναι ένα μικρό μέρος του συνολικού κύκλου ζωής ενός έργου. Η διαχείριση και η διατήρηση ενός ιστότοπου απαιτεί μια μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων, από τη διαχείριση περιεχομένου έως την κατανόηση του νομικού πλαισίου ιδιοκτησίας, από τις δεξιότητες των ανθρώπων έως την εφαρμογή πρόσθετης λειτουργικότητας. Αυτό το μάθημα σας εισάγει στα ποικίλα ταλέντα που απαιτούνται από έναν επιτυχημένο διαχειριστή ιστοσελίδων.

Ομαδικό Έργο

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσει υψηλότερου επιπέδου πνευματικές δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων και κατάλληλες προσωπικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής εργασίας. Κάθε ομάδα θα αναπτύξει και θα τεκμηριώσει αποτελεσματικά, στιβαρά και υψηλής ποιότητας υπολογιστικά συστήματα σε επαγγελματικά πρότυπα, ανταποκρινόμενη σε μια δεδομένη προδιαγραφή απαιτήσεων. Η συνεισφορά κάθε φοιτητή στην ομαδική προσπάθεια θα αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης από ομότιμους.

Προγραμματισμός Διαδυκτίου

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κάνει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις έννοιες και τις τεχνολογίες ενός εξυπηρετητή διαδικτύου. Να διδάξει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν συνεκτικό λογισμικό από την πλευρά του εξυπηρετητή για ιστότοπους με πρόσθετη ασφάλεια, λειτουργικότητα και χρηστικότητα, λογισμικό σχεδιασμού που εστιάζει στην επεξεργασία πληροφοριών στον διακομιστή ιστού, ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών εξυπηρετητή.

Business Intelligence

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και πληροφορικής, επιτρέποντας στους φοιτητές να χρησιμοποιούν και να αξιολογούν τεχνολογίες και υποδομές που απαιτούνται για τη σύνθεση πολύτιμων πληροφοριών παρέχοντας στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, σύνταξης αναφορών και υποβολής ερωτημάτων χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη πληροφοριών για επιχειρηματικές αποφάσεις. Το Business Intelligence (BI) αντιπροσωπεύει μια κατηγορία εφαρμογών και τεχνολογιών για τη συλλογή, αποθήκευση, οπτικοποίηση, ανάλυση και παροχή πρόσβασης σε δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

IT Project Management

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να απορροφήσουν οι φοιτητές ένα σημαντικό σύνολο γνώσεων, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να ενισχυθούν με την εφαρμογή της θεωρίας. Επομένως, το μάθημα χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής χρησιμοποιώντας πραγματικά ή προσομοιωμένα έργα πληροφορικής διαφορετικών μεγεθών. Το περιεχόμενο θα παραδοθεί μέσω διαλέξεων και εργαστηρίων. Η κατανόηση της θεωρίας θα ελεγχθεί με χρονικά περιορισμένη αξιολόγηση. Οι πρακτικές εργασίες θα βασίζονται σε ένα σενάριο (π.χ. ανάπτυξη ενός συστήματος βάσης δεδομένων που απαιτεί συντονισμό μιας διαφοροποιημένης ομάδας που αποτελείται από σχεδιαστές και προγραμματιστές) και απαιτούν από τους φοιτητές να εργαστούν σε ομάδες, να σχεδιάσουν και να ελέγξουν το έργο.

Σύγχρονες Βάσεις Δεδομένων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να μελετήσει προηγμένα/νεότερα θέματα βάσης δεδομένων. Το μάθημα εστιάζει κυρίως σε βάσεις δεδομένων NoSQL (π.χ. βάσεις δεδομένων γραφημάτων και εγγράφων), από το σχεδιασμό και τη δημιουργία έως την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων.

Κυβερνοασφάλεια και Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να βασιστεί σε έννοιες και δεξιότητες που παρουσιάστηκαν στα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου έτους και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της αποτελεσματικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αναγνωρίζοντας τη ραγδαία αυξανόμενη σημασία αυτού του τομέα, το μάθημα στοχεύει να παρέχει στον σπουδαστή τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες και τη θεωρητική κατανόηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια των επικοινωνιών και την προστασία του απορρήτου των χρηστών σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.

Διπλωματική Εργασία Πληροφορικής

Ο σκοπός του μαθήματος είναι: να παρέχει την ευκαιρία στον φοιτητή να αναλάβει έρευνα και αυτοδιαχείριση ενός προβλήματος που σχετίζεται με την Πληροφορική και που επιτρέπει την ενσωμάτωση των κύριων τομέων σπουδών στην εξειδίκευση των μονοπατιών που έχει επιλέξει. Το μάθημα επιτρέπει επίσης την ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων ανώτερης τάξης, μια επαγγελματική προσέγγιση και κατάλληλες προσωπικές ιδιότητες που απαιτούνται για ανεξάρτητη εργασία σε περιβάλλον έρευνας ή ανάπτυξης. Θεωρείται σημαντικό ότι το έργο δεν πρέπει να είναι απλώς μια άμεση εφαρμογή της υπάρχουσας γνώσης αλλά να περιλαμβάνει επίσης, τουλάχιστον εν μέρει, την ανάγκη απόκτησης και εφαρμογής τεχνικών ανάπτυξης που ήταν μέχρι τώρα άγνωστες στον φοιτητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και ο τρόπος λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης καθιστούν παράγοντα ανάπτυξης την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και την εύρεση στελεχών που θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το αμιγώς πληροφοριακό τεχνικό κομμάτι, αλλά και τη σημασία των νέων τεχνολογιών, τόσο για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας μιας εταιρίας, όσο και για τη διατήρηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού προφίλ στον κλάδο της Πληροφορικής. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση έχει καταλυτική σημασία για την επιχείρηση, γιατί συμβάλλει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Μέσα από ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, η επιχείρηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και αντιμετωπίζει προβλήματα.

To καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών  BSc Business Computing παρέχει στους φοιτητές δεξιότητες ανάπτυξης, όπως SQL, PHP και Java για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, ενώ παράλληλα προωθεί την ικανότητα και τις προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων για να αξιοποιηθούν αυτές οι δεξιότητες για την επίτευξη στρατηγικών στόχων και την ανάπτυξη επιχειρηματικής διορατικότητας. Η Επιχειρηματική Πληροφορική προωθεί τη σταδιοδρομία στην ανάλυση δεδομένων, τη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων & εφαρμογών διαδικτύου, τις βάσεις δεδομένων, τον προγραμματισμό, την ανάλυση συστημάτων, τη διαχείριση υποδομών IT και τα δίκτυα επικοινωνιών, πάντα με γνώμονα την βέλτιστη και ρεαλιστική εφαρμογή τους σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος  BSc (Hons) Business computing  διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να σταδιοδρομήσουν σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, τόσο ελληνικών, όσο και πολυεθνικών ως:

 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Αναλυτές Συστημάτων Πληροφορικής
 • Προγραμματιστές
 • Προγραμματιστές βάσεις δεδομένων

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της πληροφορικής, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας των δικτύων και της Ασφάλειας και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 125.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και αποφοίτους ΙΕΚ,  που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Πληροφορικής

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής αποτελούν:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ
 • Βεβαίωση σπουδών ΙΕΚ
 • Φωτογραφίες (2)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίο

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις. Πώς δημιουργούνται όμως αυτές οι τεχνολογίες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποια είναι η επίδρασή τους στη λειτουργία των οργανισμών; Πώς μπορεί μια εταιρία να τις χρησιμοποιήσει για να βελτιωθεί; Το πρόγραμμα BSc Business Computing απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. Αποκτώντας λεπτομερή κατανόηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και της τεχνολογίας, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της τεχνολογίας και του τι χρειάζεται σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Με τις συναφείς δημιουργικές τους δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, θα είναι σημαντικά αξιοποιήσιμοι στις σύγχρονες εταιρείες, μεγάλες και μικρές.

Δρ. Γεώργιος Χελιώτης – Head of Computing School

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors