BSc

Business Computing

Home // Σπουδές // BACHELORS // BSc (Hons) in Business Computing

Tο Προπτυχιακό Πρόγραμμα BSc Business Computing προσεγγίζει την πληροφορική από επιχειρηματική οπτική και έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει την εφαρμογή της τεχνολογίας σε εμπορικά πλαίσια.

Οκτώβριος

3 έτη

Full time

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Ελληνικά

Προπτυχιακό

Δρ Γεώργιος Χελιώτης

Γιατί να επιλέξω το προπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

Εγγυημένη πρακτική άσκηση

Η Epsilon Νet είναι η μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα με δίκτυο που ξεπερνάει τις 132.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές του προγράμματος να κάνουν την πρακτική τους. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

Αμεση Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν την δυνατότητα αμεσης απασχόλησης στον Όμιλο Epsilon Net και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πληροφορικής.

Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Franchise πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework).

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που εξαρτάται όλο και περισσότερο από λύσεις πληροφορικής, οι εταιρείες απαιτούν άτομα που μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρά, αξιόπιστα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα που οδηγούν σε αποδοτικές οργανωτικές λύσεις. Το BSc (Hons) Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing) αναπτύσσει τις πρακτικές δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται οι απόφοιτοι για να γίνουν μέρος αυτής της δυναμικής βιομηχανίας καλύπτοντας επίκαιρα και καινοτόμα θέματα όπως: Επιχειρηματική Ευφυΐα, Κυβερνοασφάλεια και Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία, Διαχείρηση Ιστοσελίδων, Βάσεις Δεδομένων κ.α.

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Epsilon Net SA

Στον κεντρικό πυρήνα της Epsilon Νet η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων δεν αποτελεί μόνο τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρίας αλλά αποτελεί και κεντρικό κομμάτι της ψηφιακής κουλτούρας της εταιρίας. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επίλυση Προβλημάτων & Προγραμματισμός

O σκοπός αυτού του μαθήματος είναι: να εισάγει τους φοιτητές στις δεξιότητες, τις αρχές και τις έννοιες που είναι απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων στους υπολογιστές, να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για να επιτρέψουν την επίλυση αυτών των προβλημάτων με την κατασκευή κατάλληλων αλγορίθμων και ενός προγράμματος υπολογιστή. Να εισάγει αρχές στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (HLPL), να αποκτήσουν εμπειρία και εμπιστοσύνη στη χρήση ενός HLPL για την υλοποίηση αλγορίθμων, να εφαρμόσουν προγράμματα HLPL χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού π.χ. Java και να εισάγουν μια αντικειμενοστραφή γλώσσα αρχικά ως μη αντικειμενoστραφή γλώσσα.

Ψηφιακό Αποτύπωμα

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις αρχές της ακεραιότητας και προστασίας των δεδομένων για να αναλάβουν οι φοιτητές την ευθύνη για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της παρουσίας τους στο διαδίκτυο. Το ψηφιακό αποτύπωμα είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη, ηλεκτρονική ενότητα που εξετάζει το ίχνος δεδομένων και τη σκιά που αφήνουν οι αλληλεπιδράσεις σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Το μάθημα αναπτύσσει μια ευρεία κατανόηση του αντίκτυπου της ατομικής και οργανωτικής παρουσίας στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του ψηφιακού μάρκετινγκ, της προστασίας δεδομένων, των ηθικών θεμάτων και των καλών πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της απασχολησιμότητας και των εργασιακών προοπτικών.

Υπολογιστικά Συστήματα

Αυτό το μάθημα παρέχει τη γνώση των στοιχείων υλικού και λογισμικού που συνθέτουν ένα σύστημα υπολογιστή και μια επισκόπηση των σημαντικών εννοιών για την προετοιμασία για μελλοντική μελέτη της επιστήμης των υπολογιστών.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εφαρμόσει τις αρχές της ακεραιότητας μιας βάσης δεδομένων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη δομών βάσεων δεδομένων. Αυτό είναι ένα πρακτικό μάθημα που εφαρμόζει τεχνικές μοντελοποίησης δεδομένων για τη δημιουργία, τροποποίηση και διατήρηση της ακεραιότητας της βάσης δεδομένων, των δομών και των σχετικών στοιχείων, όπως οντότητες, σχέσεις και ορισμούς χαρακτηριστικών.

Ανάπτυξη Λογισμικού Διαδικτύου

O σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια κατανόηση των τεχνολογιών ιστού από την πλευρά του διακομιστή. Αυτό το μάθημα παρέχει στους φοιτητές: τις βασικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας τοποθεσίας Web σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα του παγκόσμιου ιστού.

Θεμελιώδεις έννοιες Μηχανικής Λογισμικού

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει την εμπειρία του φοιτητή με τα πολλαπλά στάδια του κύκλου ζωής της μηχανικής λογισμικού από τον αρχικό προσδιορισμό των αναγκών και των απαιτήσεων έως τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κώδικα, προκειμένου να αναπτύξει εμπιστοσύνη στη χρήση της ορολογίας και των τεχνικών για καθένα από τα στάδια.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι: να επεκτείνει και να εφαρμόσει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων σε συστήματα μεγάλης κλίμακας. Να εξερευνήσει τη δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη και να εκμεταλλευτεί τους πόρους που προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες κλάσεων, έτσι ώστε να γίνει οικεία η ιδέα του καθορισμού γενικών στοιχείων λογισμικού και της εφαρμογής επαναχρησιμοποιούμενων κλάσεων. Να παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και δεξιοτήτων που θα χρειαστεί ο φοιτητής όταν συναντά μεγαλύτερα έργα σχεδιασμού, σε μεταγενέστερους τομείς ανάπτυξης λογισμικού.

Aντικειμενοστραφείς Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις θεμελιώδεις έννοιες και δεξιότητες των Σχεσιακών Μοντέλων Οντοτήτων (ERM) και της Γλώσσας Δομημένων Ερωτημάτων (SQL). Επικεντρώνεται στους βασικούς τομείς των εκτεταμένων σχεσιακών βάσεων δεδομένων, τους τύπους που καθορίζονται από το χρήστη, την πρακτική τους δημιουργία, την εφαρμογή μαζί με μεθόδους εξαγωγής πολύτιμων δεδομένων για την παροχή ευφυΐας. Εισάγεται ο προγραμματισμός βάσεων δεδομένων (PL/SQL). Το μάθημα χρησιμοποιεί λογισμικό επιχειρηματικών προτύπων για την επίτευξη της μέγιστης εμπορευσιμότητας.

Ποιότητα συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη

Η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων υψηλής ποιότητας περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος λογισμικού. Βασίζεται στην καθιέρωση προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών σε κάθε στάδιο, και σε μια κουλτούρα ποιότητας που ενσωματώνει την ποιότητα από το σχεδιασμό. Μέσω αυτού του μαθήματος θα αποκτήσετε μια πλήρη κατανόηση της πολυπλοκότητας της διεπαφής χρήστη-τεχνολογίας και πώς να διασφαλίσετε ότι το προς ανάπτυξη σύστημα ταιριάζει στις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών.

Διαχείριση Ιστοσελίδων

Ένας ιστότοπος ο οποίος είναι ένα μικρό μέρος του συνολικού κύκλου ζωής ενός έργου. Η διαχείριση και η διατήρηση ενός ιστότοπου απαιτεί μια μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων, από τη διαχείριση περιεχομένου έως την κατανόηση του νομικού πλαισίου ιδιοκτησίας, από τις δεξιότητες των ανθρώπων έως την εφαρμογή πρόσθετης λειτουργικότητας. Αυτό το μάθημα σας εισάγει στα ποικίλα ταλέντα που απαιτούνται από έναν επιτυχημένο διαχειριστή ιστοσελίδων.

Ομαδικό Έργο

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσει υψηλότερου επιπέδου πνευματικές δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων και κατάλληλες προσωπικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής εργασίας. Κάθε ομάδα θα αναπτύξει και θα τεκμηριώσει αποτελεσματικά, στιβαρά και υψηλής ποιότητας υπολογιστικά συστήματα σε επαγγελματικά πρότυπα, ανταποκρινόμενη σε μια δεδομένη προδιαγραφή απαιτήσεων. Η συνεισφορά κάθε φοιτητή στην ομαδική προσπάθεια θα αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης από ομότιμους.

Προγραμματισμός Διαδυκτίου

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κάνει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις έννοιες και τις τεχνολογίες ενός εξυπηρετητή διαδικτύου. Να διδάξει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν συνεκτικό λογισμικό από την πλευρά του εξυπηρετητή για ιστότοπους με πρόσθετη ασφάλεια, λειτουργικότητα και χρηστικότητα, λογισμικό σχεδιασμού που εστιάζει στην επεξεργασία πληροφοριών στον διακομιστή ιστού, ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών εξυπηρετητή.

Business Intelligence

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και πληροφορικής, επιτρέποντας στους φοιτητές να χρησιμοποιούν και να αξιολογούν τεχνολογίες και υποδομές που απαιτούνται για τη σύνθεση πολύτιμων πληροφοριών παρέχοντας στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, σύνταξης αναφορών και υποβολής ερωτημάτων χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη πληροφοριών για επιχειρηματικές αποφάσεις. Το Business Intelligence (BI) αντιπροσωπεύει μια κατηγορία εφαρμογών και τεχνολογιών για τη συλλογή, αποθήκευση, οπτικοποίηση, ανάλυση και παροχή πρόσβασης σε δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

IT Project Management

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να απορροφήσουν οι φοιτητές ένα σημαντικό σύνολο γνώσεων, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να ενισχυθούν με την εφαρμογή της θεωρίας. Επομένως, το μάθημα χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής χρησιμοποιώντας πραγματικά ή προσομοιωμένα έργα πληροφορικής διαφορετικών μεγεθών. Το περιεχόμενο θα παραδοθεί μέσω διαλέξεων και εργαστηρίων. Η κατανόηση της θεωρίας θα ελεγχθεί με χρονικά περιορισμένη αξιολόγηση. Οι πρακτικές εργασίες θα βασίζονται σε ένα σενάριο (π.χ. ανάπτυξη ενός συστήματος βάσης δεδομένων που απαιτεί συντονισμό μιας διαφοροποιημένης ομάδας που αποτελείται από σχεδιαστές και προγραμματιστές) και απαιτούν από τους φοιτητές να εργαστούν σε ομάδες, να σχεδιάσουν και να ελέγξουν το έργο.

Σύγχρονες Βάσεις Δεδομένων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να μελετήσει προηγμένα/νεότερα θέματα βάσης δεδομένων. Το μάθημα εστιάζει κυρίως σε βάσεις δεδομένων NoSQL (π.χ. βάσεις δεδομένων γραφημάτων και εγγράφων), από το σχεδιασμό και τη δημιουργία έως την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων.

Κυβερνοασφάλεια και Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να βασιστεί σε έννοιες και δεξιότητες που παρουσιάστηκαν στα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου έτους και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της αποτελεσματικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αναγνωρίζοντας τη ραγδαία αυξανόμενη σημασία αυτού του τομέα, το μάθημα στοχεύει να παρέχει στον σπουδαστή τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες και τη θεωρητική κατανόηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια των επικοινωνιών και την προστασία του απορρήτου των χρηστών σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.

Διπλωματική Εργασία Πληροφορικής

Ο σκοπός του μαθήματος είναι: να παρέχει την ευκαιρία στον φοιτητή να αναλάβει έρευνα και αυτοδιαχείριση ενός προβλήματος που σχετίζεται με την Πληροφορική και που επιτρέπει την ενσωμάτωση των κύριων τομέων σπουδών στην εξειδίκευση των μονοπατιών που έχει επιλέξει. Το μάθημα επιτρέπει επίσης την ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων ανώτερης τάξης, μια επαγγελματική προσέγγιση και κατάλληλες προσωπικές ιδιότητες που απαιτούνται για ανεξάρτητη εργασία σε περιβάλλον έρευνας ή ανάπτυξης. Θεωρείται σημαντικό ότι το έργο δεν πρέπει να είναι απλώς μια άμεση εφαρμογή της υπάρχουσας γνώσης αλλά να περιλαμβάνει επίσης, τουλάχιστον εν μέρει, την ανάγκη απόκτησης και εφαρμογής τεχνικών ανάπτυξης που ήταν μέχρι τώρα άγνωστες στον φοιτητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και ο τρόπος λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης καθιστούν παράγοντα ανάπτυξης την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και την εύρεση στελεχών που θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το αμιγώς πληροφοριακό τεχνικό κομμάτι, αλλά και τη σημασία των νέων τεχνολογιών, τόσο για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας μιας εταιρίας, όσο και για τη διατήρηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού προφίλ στον κλάδο της Πληροφορικής. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση έχει καταλυτική σημασία για την επιχείρηση, γιατί συμβάλλει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Μέσα από ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, η επιχείρηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και αντιμετωπίζει προβλήματα.

To καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών  BSc Business Computing παρέχει στους φοιτητές δεξιότητες ανάπτυξης, όπως SQL, PHP και Java για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, ενώ παράλληλα προωθεί την ικανότητα και τις προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων για να αξιοποιηθούν αυτές οι δεξιότητες για την επίτευξη στρατηγικών στόχων και την ανάπτυξη επιχειρηματικής διορατικότητας. Η Επιχειρηματική Πληροφορική προωθεί τη σταδιοδρομία στην ανάλυση δεδομένων, τη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων & εφαρμογών διαδικτύου, τις βάσεις δεδομένων, τον προγραμματισμό, την ανάλυση συστημάτων, τη διαχείριση υποδομών IT και τα δίκτυα επικοινωνιών, πάντα με γνώμονα την βέλτιστη και ρεαλιστική εφαρμογή τους σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος  BSc (Hons) Business computing  διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να σταδιοδρομήσουν σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, τόσο ελληνικών, όσο και πολυεθνικών ως:

 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Αναλυτές Συστημάτων Πληροφορικής
 • Προγραμματιστές
 • Προγραμματιστές βάσεις δεδομένων

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της πληροφορικής, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας των δικτύων και της Ασφάλειας και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 125.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και αποφοίτους ΙΕΚ,  που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Πληροφορικής

Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής αποτελούν:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ
 • Βεβαίωση σπουδών ΙΕΚ
 • Φωτογραφίες (2)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίο

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις. Πώς δημιουργούνται όμως αυτές οι τεχνολογίες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποια είναι η επίδρασή τους στη λειτουργία των οργανισμών; Πώς μπορεί μια εταιρία να τις χρησιμοποιήσει για να βελτιωθεί; Το πρόγραμμα BSc Business Computing απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. Αποκτώντας λεπτομερή κατανόηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και της τεχνολογίας, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της τεχνολογίας και του τι χρειάζεται σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Με τις συναφείς δημιουργικές τους δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, θα είναι σημαντικά αξιοποιήσιμοι στις σύγχρονες εταιρείες, μεγάλες και μικρές.

Δρ. Γεώργιος Χελιώτης – Head of Computing School

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors