DIPLOMA

Digital HRM and Analytics

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Digital HRM

Το Diploma στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Εργαλείων και των Analytics στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού προετοιμάζει τους συμμετέχοντες  να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Οκτώβριος, Μάρτιος & Ιούνιος

80 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Δρ Ευδοκία Τσώνη

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Το μοναδικό πρόγραμμα που καλύπτει σύγχρονα θέματα όπως Digital Strategy, Business & Technology, Employee Experience και People Analytics.

Πρακτικό πρόγραμμα

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό μέσω των μαθημάτων, όσο και σε πρακτικό επίπεδο καθώς αναλαμβάνουν project και συνδέουν τις προοπτικές καριέρας τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο δίκτυο πελατών της EPSILON NET.

Online φοίτηση

Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 132.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

University of Northampton

Το Diploma in Digital HRM and People Analytics είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum is endorsed by the University of Northampton)

Epsilon Net

Tο Diploma in Digital HRM δημιουργήθηκε με την εμπειρία και την αξιοπιστία του Ομίλου Epsilon Net. Ο Όμιλος Epsilon Net αποτελεί σημείο αναφοράς στην δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων για περισσότερο από 20 χρόνια και ηγείται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Digital HR strategy

Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε να προετοιμάζετε το εργατικό δυναμικό για το μέλλον, θα μάθετε πώς να ανταποκρίνεστε στην Ψηφιακή Ατζέντα και πώς να σχεδιάζετε διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού με προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση. Θα μάθετε να σκέφτεστε στρατηγικά για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, να σχεδιάζετε μια Ψηφιακή Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα μάθετε πώς να την εφαρμόσετε και να διαχειριστείτε τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ψηφιακή σας στρατηγική θα είναι κάτι περισσότερο από ένα όραμα. Θα είναι ένα λεπτομερές σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενδεικτικά θέματα:

 • Η σύνδεση People-Performance (Ανθρώπων-Επιδόσεων)
 • Το στρατηγικό πλαίσιο της ΔΑΠ
 • Μοντέλα και ρόλοι της λειτουργίας HR
 • Στρατηγικές προσεγγίσεις ανθρώπινου δυναμικού

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και HRMS

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά τόσο τη μετατόπιση της νοοτροπίας για το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας. Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προκύπτουν για τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις ιδέες και την τεχνολογία, ο υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού θα πρέπει να υιοθετήσει νέες δυνατότητες, νέες δεξιότητες και μια νέα κατανόηση του τι θα κάνει τους ανθρώπους παραγωγικούς στο μέλλον. Σε αυτή την ενότητα, μαθαίνετε ποιοι είναι οι δείκτες της επιτυχίας για επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού στο μέλλον και πως θα δημιουργήσετε τα θεμέλια για την επίτευξή τους. Μαθαίνετε βασικές λειτουργίες των HRMS, την επιχειρηματική αξιοποίησή τους και την ενσωμάτωσή τους στο ανθρωπογενές περιβάλλον των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά θέματα:

 • Πληροφοριακά συστήματα και HRM: παρουσίαση
 • Οφέλη πληροφοριακών συστημάτων
 • Τα πληροφοριακά συστήματα στην Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Καινοτομία στα HRMS και οργανωσιακή ενσωμάτωση
 • Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις στην τεχνολογία HRM;
 • Case study: Δημιουργία Ψηφιακής Αντζέντας: Δυνατότητες HRMS και λειτουργική αξιοποίηση (operational)
 • Case study: Σχεδιασμός & Παραμετροποίηση ενός σύγχρονου HRMS

Employee Experience

Το HR ήταν πάντα για τους ανθρώπους και, στην ψηφιακή εποχή, αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Η εμπειρία των εργαζομένων (EX) είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία οποιασδήποτε εταιρείας. Με επίκεντρο τον εργαζόμενο, μπορείτε να αρχίσετε να εστιάζετε στα σημεία επαφής και τα προβλήματα που έχουν σημασία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία τους και, να αυξήσετε την οργανωσιακή απόδοση. Σε αυτές τις ενότητες, θα κάνετε το πρώτο βήμα στην κατανόηση της εμπειρίας των εργαζομένων σας χαρτογραφώντας ένα ταξίδι εργαζομένων!

People Analytics

H ενότητα αυτή εστιάζει στη στρατηγική πρακτική πλευρά της ηγεσίας στα HR Analytics. Παρουσιάζει τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση δεδομένων στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (προσλήψεις, μάθηση και ανάπτυξη, μέτρηση απόδοσης) και αναδεικνύει μοντέλα και πρακτικές στη λήψη αποφάσεων.   Μαθαίνετε πώς να ρυθμίζετε μια λειτουργία ανάλυσης δεδομένων, πως να αναπτύσσετε επιχειρηματικές υποθέσεις, να διαχειρίζεστε τα ενδιαφερόμενα μέρη και να διευθύνετε την εφαρμογή πρακτικών HR με βάση τα δεδομένα σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ενδεικτικά Θέματα:

 • Η χρησιμότητα των δεδομένων
 • Πως συλλέγονται τα δεδομένα
 • Οπτικοποίηση και ερμηνεία δεδομένων
 • Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων
 • Case study: Σχεδιασμός και εξαγωγή, μηναίων, εξαμηνιαίων & ετήσιων report αξιολόγησης και αποδοτικότητας
 • Case study: Δημιουργία συστήματος οπτικοποίησης δεικτών

Statistics in HR

Οι ενότητες Στατιστικής αποτελούν τη βάση για την πρακτική ανάλυση της Ανάλυσης Δεδομένων για τους Ανθρώπους. Για να ερμηνεύσετε σωστά τις πληροφορίες δεδομένων και να παρέχετε σημαντικές προτάσεις, θα πρέπει να κατανοήσετε ορισμένες βασικές στατιστικές έννοιες, όπως σημασία, πιθανότητα, στατιστική σημαντικότητα. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σεμινάρια σε αυτά τα μαθήματα για να εκτελέσετε ορισμένες στατιστικές αναλύσεις μόνοι σας χρησιμοποιώντας R ή SPSS.

Ενδεικτικά Θέματα:

 • συσχετίσεις
 • παλινδρομήσεις
 • σχεδιασμός δεικτών και υποθέσεων
 • R
 • Spss

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μία κρίση που θα έχει εκτεταμένες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανθρωπότητα και στην παγκόσμια οικονομία. Αν και ακόμα δεν είναι σαφές πότε θα τελειώσει, ένα είναι σίγουρο – θα επηρεάσει σημαντικά τις περισσότερες επιχειρήσεις για μήνες, πιθανώς και χρόνια, ειδικά στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για το μέλλον, θα πρέπει να ξεκινήσουν να οικοδομούν τώρα την απαραίτητη λειτουργική «ανθεκτικότητα» και να υιοθετήσουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία που θα απαιτηθούν στο μέλλον.

Το Diploma in Digital HRM and Analytics θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις αναγκαίες γνώσεις και τεχνικές ώστε να είναι σε θέση να ορίζουν τους δείκτες της επιτυχίας του Ανθρώπινου Δυναμικού και της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Παράλληλα, θα μάθουν να σχεδιάζουν μια ψηφιακή στρατηγική Ανθρωπίνου Δυναμικού  και να χρησιμοποιούν τα people analytics, ώστε να ενδυναμώνουν τον ανθρώπινο παράγοντα και να ενισχύουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Τέλος, θα παρουσιαστούν δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση δεδομένων στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (προσλήψεις, μάθηση και ανάπτυξη, μέτρηση απόδοσης) και αναδειχθούν μοντέλα και πρακτικές στη λήψη αποφάσεων.

Tο Diploma in Digital HRM είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να στελεχώνουν μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς όπως:

 • Τράπεζες
 • Φαρμακευτικές εταιρίες
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Αεροπορικές εταιρείες
 • Εταιρίες Πληροφορικής
 • Μεγάλες αλυσίδες super market
 • E-Shops
 • Start Up

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 95000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον εργασίας ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιδρά ρηξικέλευθα στις δεξιότητες που απαιτούνται στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Το Diploma στο Digital HRM and Analytics, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το University of Northampton, αποτελεί ένα μοναδικό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας το οποίο περιλαμβάνει επίκαιρες επιστημονικές γνώσεις, επαγγελματικές πρακτικές και εξοικείωση με τις τεχνολογίες ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από την ανάλυση περιπτώσεων μελέτης. Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες απόκτησης νέων δεξιοτήτων για στελέχη στο χώρο του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και στελέχη με ευθύνη διαχείρισης ανθρώπων στον κόσμο των επιχειρήσεων και ανοίγει διόδους για μια σταδιοδρομία υψηλών προδιαγραφών. Οι εκπαιδευτές πλαισιώνουν το πρόγραμμα φέροντας άριστη εμπειρία από το χώρο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και στάσεις που θέτουν ως προτεραιότητα τους ανθρώπους και την εξέλιξή τους. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τους ανθρώπους που πιστεύουν στη δύναμη των ανθρώπων και συνεργάζονται άριστα προσφέροντας λύσεις τεχνολογίας στο διεθνή κόσμο των επιχειρήσεων!

Δρ. Ευδοκία Τσώνη PhD(c), Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, Diploma Digital HRM & Analytics

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors