DIPLOMA

Digital Marketing & Social

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Digital Marketing

Το Diploma στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις του μάρκετινγκ και της εταιρικής ψηφιακής επικοινωνίας και εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με θεωρητική και πρακτική γνώση που απαιτείται για την έναρξη μιας καριέρας στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Οκτώβριος, Μάρτιος & Ιούνιος

80 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Θάνος Μπερτές

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Η πληρέστερη εκπαίδευση σε Digital Marketing

Ένα ολοκληρωμένο πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Digital Marketing που καλύπτει πλήρως τον τομέα. Το Diploma in Digital Marketing & Social Media περιέχει καινοτόμα μαθήματα που διδάσκονται από επαγγελματίες της αγοράς όπως: Digital Strategy, Performance Marketing, Social Media, Content Marketing, Google Analytics, UX Design & C.R.O, Visuals, Competition & Audiences κ.α.

Πρακτικό πρόγραμμα

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς αναλαμβάνουν project και συνδέουν τις προοπτικές καριέρας τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο δίκτυο πελατών της EPSILON NET.

Online φοίτηση

Online Μαθήματα και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

Updated

Το πρόγραμμα ανανεώνεται και εμπλουτίζεται πριν απο κάθε έναρξη με στόχο οι συμμετέχοντες να καλύπτουν τα τελευταία trend του Digital Marketing. Προστίθενται κάθε φορά ακόμα και οι αλλαγές-εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο digital και εφαρμόζονται.

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας.

Digital4U – Συνεργασία

Αποκλειστική εκπαιδευτική συνεργασία με την Digital4u, Leader στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης, της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων και e-shop με εμπειρία από 70 διαφοροποιημένες αγορές στο Performance Marketing. Έχει βραβευθεί για projects που αφορούν UX/Web Design & Development, τόσο σε διεθνείς όσο και εγχώριους διαγωνισμούς. Από το 2013 η ομάδα των στελεχών της απαρτίζεται από ανθρώπους “Born Digital”, με εμπειρία & εξειδίκευση σε όλο το φάσμα του Digital Marketing ( Strategists, PPC Experts, Social Media Specialists, Project & Account Managers, Web/ UX Designers, Full-stack/ Front/ Back-end Developers.)
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας και να εφαρμόσουν όσα διδάσκονται σε πραγματικούς πελάτες.

Το μοναδικό που καλύπτει και Visuals & UX/UI design

Το μοναδικό πρόγραμμα που καλύπτει με ειδική και εμπεριστατωμένη ενότητα τα visuals και αναλυτικα το ux/ui design.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Introduction to Digital Marketing

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής του Digital Μarketing: ποια είναι τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, οι στόχοι του, οι στρατηγικές και ποια τα κανάλια που εντάσσονται σε αυτό.

Ενότητες :

 • Definition
 • Objectives
 • Benefits
 • Traditional vs Digital
 • Channels Overview
 • Customer behavior
 • Digital Customer Buyer
 • Journey, Touchpoints
 • AIDA Framework

Customer Journey

Στην ενότητα αναλύονται βασικές έννοιες του Marketing που σχετίζονται με τη συμπεριφορά καταναλωτή και προσαρμόζονται στο περιβάλλον του Digital. Η ενότητα παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές για να αντιληφθεί ο εκπαιδευόμενος πως αντιδρά και ανταποκρίνεται ο χρήστης σε οποιαδήποτε περιεχόμενο εκτίθεται δίνοντας του τη δυνατότητα να επικοινωνεί στοχευμένα με το κοινό που τον ενδιαφέρει.

Ενότητες :

 • Customer behavior
 • Digital Customer Buyer
 • Journey, Touchpoints
 • AIDA Framework

Digital Marketing Strategy Goals & KPI’s

Στην ενότητα αναλύονται οι τακτικές Marketing, τα βασικά metrics που τίθενται βάσει των στόχων μιας διαφημιστικής καμπάνιας και ο εκπαιδευόμενος αποκτά τις βασικές γνώσεις και στρατηγικές για το πως διαμορφώνει μια στρατηγική Digital Marketing.

Ενότητες:

 • Digital Marketing Strategy & Tactics (definition)
 • Goals & KPI’s per Digital Channel
 • How to set Goals & KPI’s
 • Segmentation, Target audience, customer personnas
 • Competition Analysis & Tools
 • Roas, ROI, Tactics & Budget

S.E.O

Στην συγκεκριμένη ενότητα αναλύονται όλες οι έννοιες και οι τακτικές που εμπίπτουν στο Search Engine Optimization. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν μια S.E.O. στρατηγική, καθώς και τα report που απαιτούνται αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Ενότητες:

 • On site S.E.O.
 • Off Site S.E.O.
 • S.E.O. Audit (tools & How to make an S.E.O. report for any website)
 • Case studies
 • Workshop: Check S.E.O. on a website and generate a report

Content Marketing Strategy

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως να αναπτύσσουν μια στρατηγική marketing περιεχομένου καθώς και με ποια κανάλια για να τη διαμοιραστούν. Θα εξασκηθούν μέσα από το αντίστοιχο workshop.

Ενότητες:

 • How to prepare a content marketing strategy
 • Content strategies that work (case studies)
 • Workshop: Create a content marketing strategy across channels

Social Media

Η ενότητα καλύπτει πλήρως τα θέματα που αφορούν τόσο τη διαφήμιση, όσο και την οργανική παρουσία στο δημοφιλές Δίκτυο. Ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει βασικές έννοιες και πρακτικές και θα μάθει πώς να δημιουργήσει και να βελτιστοποιήσει ολοκληρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες μέσω του Δικτύου.

Ενότητες:

 • Facebook Introduction, Goals and Planning for Success, Meta Changes, Instagram intro
 • Facebook & Instagram Business Page: How to create it, Post Anatomy, Page Insights, Must do & avoid
 • Followers & Organic Growth
 • Advertising on Facebook/ Facebook Business Manager
 • Social Media Campaigns Optimisation: Results Measurement and Metrics Comparison
 • Set up tracking to your site
 • Case studies
 • Workshop: Account set up & Create your first ads campaign
 • Introduction to TikTok – Twitter – LinkedIn + Case Studies

Visuals

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται στα Δίκτυα για το σύνολο των εικαστικών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την προβολή σε αυτά.

Ενότητες:

 • How to create appealing posts & visuals for social media & Tools
 • Strategies that work (case studies)

Google Ads

Στην ενότητα αναπτύσσονται πλήρως οι βασικές έννοιες που αφορούν τη προβολή στο Δίκτυο Google. Οι εκπαιδευόμενοι, θα μάθουν πώς να δημιουργούν πρακτικά μια διαφημιστική καμπάνια καθώς και πώς να την βελτιστοποιήσουν ώστε να πετύχουν την καλύτερη απόδοση.

Ενότητες:

 • Google Search Network
 • Google Display Network
 • Set up tracking to your site
 • Case studies
 • Workshop: Set up a Google Ads Account & your first search campaign

UX Design & C.R.O.

Στην ενότητα αυτή αναλύεται οι έννοια του User Experience και η σημασία του στην απόδοση οποιασδήποτε διαφημιστικής προβολής. Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργαστούν με γραφίστες και developers προκειμένου να συμβάλλουν στ δημιουργία αποδοτικών sites & σελίδων προορισμού.

Ενότητες:

 • Basics of UX Design
 • Sales & Landing Pages
 • How to optimize your eshop for sales
 • Case Studies

Digital Marketing Planning Steps & Guide

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να ερευνούν τον ανταγωνισμό, να καθορίζουν το κοινό κάθε διαφημιστικής καμπάνιας, καθώς και να θέτουν το budget ενός digital marketing plan.

Ενότητες:

 • Segmentation, Target audience, customer personnas
 • Competition Analysis & Tools
 • Roas, ROI, Tactics & Budget
 • Workshop: Build customer personnas for your business

Tracking Performance & Reporting

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να συνδέουν το site σου ή το e-shop σου με τα google analytics, πώς να βάζουν στόχους, πώς να μετρούν και να ελέγχουν βασικές παραμέτρους στα google analytics και τέλος να δημιουργούν reports μέσω του Google Data Studio.

Ενότητες:

 • How to connect your website with Google Analytics and set goals
 • How to monitor basic metrics and KPI’s in Google Analytics
 • Google Data studio Overview & Reporting

Workshop: Create a complete digital marketing strategy for your brand

Το workshop θα σε προετοιμάσει πρακτικά για όλα τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα μια στρατηγική digital marketing προς εφαρμογή.

Ενότητες :

 • Draft a complete digital and social media strategy
 • Present your digital and social media strategy

Final Evaluation

Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν με τρεις (3) μεθόδους:

Α) Case Study: Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει μια περίπτωση μελέτης από ηλεκτρονικό κατάστημα, με συγκεκριμένα δεδομένα από την απόδοση στα Google Analytics και θα κληθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών, καθώς και να προτείνει ενέργειες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Brand.

Β) Multiple Choice Questions: Θα τεθούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το περιβάλλον Google Ads.

Γ) Hands- on campaign: Θα ζητηθεί η δημιουργία μιας διαφημιστικής καμπάνιας στο δίκτυο Facebook με δημιουργία εικαστικού- λεκτικού και στόχευσης κοινού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες και η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στον χώρο του marketing έχει επιφέρει σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν τους πελάτες τους και διαμορφώνουν τις διαφημίσεις και την προώθηση προϊόντων. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες του Marketing σταδιακά μπαίνουν στο περιθώριο ενώ η δυνατότητα πιο αποτελεσματικής στόχευσης οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή προώθηση προϊόντων και τη διαφήμιση μέσα από το διαδίκτυο (internet), τα κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις mobile συσκευές. Το γεγονός αυτό πολλές φορές οδηγεί στην αναγκαιότητα απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την ηλεκτρονική, ψηφιακή τεχνολογία.

Το Diploma in Digital Marketing & Social Media είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ξεχωρίζει καθώς έχει ως σκοπό την πλήρη κατάρτιση του εκπαιδευόμενου αναφορικά με το αντικείμενο του Digital Marketing. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές και θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε όλα τα τμήματα και επίπεδα του ψηφιακού marketing, της διαφήμισης και των Social Media. Αυτό που ωστόσο το κάνει μοναδικό είναι ότι δεν μένει στην παραδοσιακή γνώση και την ψηφιακή επικοινωνία αλλά καλύπτει πεδία που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν ανώτερες θέσεις όπως η συνεργασία με γραφίστες και developers (UX Design & C.R.O.) και πως δίνονται οι κατευθύνσεις , οι βέλτιστες πρακτικές για τα εικαστικά (Visuals) και η έρευνα ανταγωνισμού.

Tο Diploma in Digital Marketing and Social media είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας  παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της διαφήμισης στο Internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα θα είναι σε θέση να :

 • Να σχεδιάζουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική Digital Mkt
 • Να δημιουργούν αποτελεσματικές διαφημίσεις κειμένου στο δίκτυο αναζήτησης (search ads) της Google
 • Nα δημιουργούν αποτελεσματικές διαφημιστικές καμπάνιες στο Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube κ.α.
 • Να παρακολουθούν τα στατιστικά μιας ιστοσελίδας, να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (E-shop) και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές τακτικές e-commerce
 • Να σχεδιάζουν ολοκληρωμένη στρατηγική Social Media Marketing
 • Nα ελέγχουν και να εφαρμόζουν τεχνικές SEO για να βελτιστοποιήσουν έναν ιστότοπο ή ένα e-shop

Το Digital Marketing πλέον δεν αποτελεί το μέλλον για την άρτια και αποτελεσματική παρουσία και προβολή μιας επιχείρησης, αλλά απαραίτητο πυλώνα ενός γενικότερου πλάνου προώθησης. Συνεπώς, κάθε στέλεχος στον κλάδο του Marketing και επιχειρηματίας οφείλει να είναι εξοικειωμένο με τα βασικά εργαλεία του Digital Marketing. Σε αυτά τα πλαίσια, η ομάδα των καθηγητών του Epsilon College, συνδυάζοντας πλούσια εργασιακή εμπειρία και ακαδημαϊκή κατάρτιση, θα σας προετοιμάσει πλήρως, ώστε να είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε, να αξιολογείτε και να υλοποιείτε ενέργειες σε όλα τα βασικά κανάλια Digital Marketing, χαράσσοντας και εκτελώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική Ψηφιακού Marketing, μέσα από το πλήρως εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα «Diploma in Digital Marketing & Social Media» διάρκειας 80 ωρών. Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας!

Θάνος Μπερτές, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Diploma in Digital Marketing & Social Media

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors