DIPLOMA

Enterprise Resource Planning Systems (ERP Systems)

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Enterprise Resource Planning Systems

Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων σε σχέση με τα Συστήματα ERP όπως: αναδυόμενες τάσεις σε επιχειρησιακές υποδομές, ενοποίηση συστημάτων CRM & ERP, πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται σε επιχειρήσεις, ρόλος του ERP στη διαχείριση αποθήκης, βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ενός προηγμένου ERP με τους εμπλεκόμενους ρόλους και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχία της εφαρμογής ERP.

Οκτώβριος, Μάρτιος & Ιούνιος

80 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Δρ. Πέτρος Λάλος

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Σύγχρονο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κατανόηση της λογικής πίσω από την εφαρμογή συστημάτων ERP, την επιλογή λογισμικού ERP και την ενοποίηση διαδικασιών και συναλλαγών στο σύστημα ERP.

Διδάσκοντες

Το διδακτικό προσωπικό είναι προσεκτικά επιλεγμένο ώστε να συνδυάζει επιστημονική γνώση, ερευνητική εμπειρία αλλα και σημαντική εργασιακή εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής.

Online φοίτηση

Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως. Δυνατότητα συνέχισης για πιστοποίηση Prince 2®.

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Ολοκληρωμένες γνώσεις σε ERP συστήματα είναι απαραίτητες για όσους φιλοδοξούν να εμπεδώσουν ή να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους σε επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε οργανισμό στον οποίο αυτή τη στιγμή εργάζονται ή πρόκειται να ενταχθούν. Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας οι συμμετέχοντες έοχυν προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στα Συστήματα ERP, Υποδομές και αναδυόμενες τάσεις

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Ορισμός συστήματος «ERP» και ιστορική Εξέλιξη των ERP
 • Κίνδυνοι και προκλήσεις που εμπλέκονται στην εφαρμογή ενός συστήματος ERP.
 • Σημασία της «διαχείρισης αλλαγής» σε έναν οργανισμό
 • Σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και οι εφαρμογές του
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα χαρακτηριστικά της
 • Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος και τα στάδια της
 • Τάσεις διεπαφής χρήστη – UX/UI
 • Αναδυόμενες τεχνολογίες και προβλήματα στο ERP:
  • Cloud
  • IoT
  • Κυβερνασφάλεια
  • Τύποι ιδιοκτησίας ERP, (on premise/rent/cloud).

Κατανόηση της ανάγκης για ενοποίηση συστημάτων CRM & ERP

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Ενοποίηση ERP και CRM
 • Βασικά πλεονεκτήματα ενοποίησης ERP, CRM
 • Τυπικές προκλήσεις με την ενσωμάτωση ERP, CRM
 • Δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής ενοποίησης ERP, CRM.

Πληροφοριακά συστήματα με γνώμονα τις επιχειρήσεις

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Ταξινόμηση πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων
 • Διαδικασίες και ροές πληροφοριών
 • Οργανωτικές χρήσεις δεδομένων και διαφορετικές αναπαραστάσεις τους
 • Επιχειρηματικά συστήματα και διαχείριση αποφάσεων λήψης και σχεδιασμού.
 • Από τις αναφορές στην επιχειρηματική νοημοσύνη (Business Intelligence)

Ο ρόλος του ERP στη Διαχείριση Αποθήκης (Warehouse Management)

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Έννοιες του συστήματος ERP Warehouse Management
 • Οργανωτική δομή και κύρια δεδομένα
 • Εκτέλεση από άκρο σε άκρο συναλλαγή σε ERP WM
 • Υιοθέτηση στρατηγικών picking and put-away.
 • Ρόλος των εννοιών: καλές αποδείξεις, καλή έκδοση, μεταβίβαση αποθεμάτων, αφαίρεση αποθεμάτων, εντολές μεταβίβασης
 • Προσαρμογή στο ERP WM
 • Τύποι κίνησης
 • Κάδοι αποθήκευσης σε ERP WM
 • Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης και συναλλαγών
 • Διαφορά στη διαχείριση αποθεμάτων στη Διαχείριση Αποθεμάτων & Διαχείριση Αποθήκης
 • Εκτέλεση μπλε εκτύπωσης για αποθήκη ERP

Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ενός προηγμένου ERP και των κρίσιμων ατόμων που χρησιμοποιούν λογισμικό ERP – Ρόλοι, πιστοποιήσεις και απαραίτητες δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
 • Χρηματοδότηση
 • Βιομηχανοποίηση
 • Ε&Α και μηχανική
 • Πωλήσεις
 • Υπηρεσίες
 • Προμήθεια και εφοδιασμός
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Κρίσιμοι Ρόλοι
 • Διευθυντής Ανάπτυξης ERP
 • Αναλυτής εφαρμογών ERP
 • Επικεφαλής ομάδας ERP
 • ERP Business αναλυτής
 • Σύμβουλος ERP
 • Διευθυντής Λειτουργιών ERP
 • ERP Trainer
 • Διαχειριστής βάσης δεδομένων ERP
 • Αρχιτέκτονας δεδομένων ERP
 • ERP Training Manager
 • ERP Project Manager
 • Διευθυντής Εφαρμογής ERP

Βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχία της εφαρμογής ERP

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Επιλέγοντας τη σωστή ομάδα έργου
 • Έχοντας σαφείς απαιτήσεις και KPI στη θέση τους
 • Επιλέγοντας τον σωστό συνεργάτη υλοποίησης ERP
 • Συλλογή σχολίων από τον τελικό χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια
 • Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων πριν από τη μετεγκατάσταση
 • Δημιουργία Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών
 • Εξασφάλιση κατάλληλης Εκπαίδευσης και Υποστήριξης.

ERP Case Study-1

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Επιτυχείς υβριδικές εφαρμογές PYLON ERP.
 • Προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, προβλήματα που λύθηκαν και οφέλη που αποκομίστηκαν

ERP Case Study-2

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Επιτυχείς εφαρμογές Microsoft Dynamics 365
 • Προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, προβλήματα που λύθηκαν και οφέλη που αποκομίστηκαν

Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει πολύτιμη γνώση στις βασικές αρχές των ERP συστημάτων αναλύοντας τις προκλήσεις που σχετίζονται με την επιτυχή εφαρμογή λογισμικού ERP, δίνοντας έμφαση στις ηγετικές και διαχειριστικές επιπτώσεις/δράσεις και τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας για τον Οργανισμό/Επιχείρηση. Επίσης αναπτύσσει τις οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων μέσω της χρήσης επιχειρηματικών μελετών περίπτωσης, άρθρων και εργασίας σε ομάδες.

Tο Diploma in Enterprise Resource Planning Systems είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας σε ολοένα και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας, οδηγεί και θα οδηγεί τους κατασκευαστές συστημάτων κτιριακού
αυτοματισμού σε λύσεις η οποίες θα στηρίζονται στην εν λόγω τεχνολογία και σε αναζήτηση εκπαιδευμένος στελεχών.

Αυτό το μάθημα διδάσκεται από εμπειρογνώμονες που είναι διαπιστευμένοι από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στη διδασκαλία.

Αυτό το εξαιρετικά διαφοροποιημένο και επίκαιρο πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων σε σχέση με τα Συστήματα ERP όπως: αναδυόμενες τάσεις σε επιχειρησιακές υποδομές, ενοποίηση συστημάτων CRM & ERP, πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται σε επιχειρήσεις, ρόλος του ERP στη διαχείριση αποθήκης, βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ενός προηγμένου ERP με τους εμπλεκόμενους ρόλους και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχία της εφαρμογής ERP.

Δρ. Πέτρος Λάλος Καθηγητής της Σχολής Πληροφορικής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Είπαν για εμάς

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors