DIPLOMA

Enterprise Resource Planning Systems (ERP Systems)

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Enterprise Resource Planning Systems

Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων σε σχέση με τα Συστήματα ERP όπως: αναδυόμενες τάσεις σε επιχειρησιακές υποδομές, ενοποίηση συστημάτων CRM & ERP, πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται σε επιχειρήσεις, ρόλος του ERP στη διαχείριση αποθήκης, βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ενός προηγμένου ERP με τους εμπλεκόμενους ρόλους και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχία της εφαρμογής ERP.

Οκτώβριος, Μάρτιος & Ιούνιος

80 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Δρ. Πέτρος Λάλος

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Σύγχρονο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κατανόηση της λογικής πίσω από την εφαρμογή συστημάτων ERP, την επιλογή λογισμικού ERP και την ενοποίηση διαδικασιών και συναλλαγών στο σύστημα ERP.

Διδάσκοντες

Το διδακτικό προσωπικό είναι προσεκτικά επιλεγμένο ώστε να συνδυάζει επιστημονική γνώση, ερευνητική εμπειρία αλλα και σημαντική εργασιακή εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής.

Online φοίτηση

Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως. Δυνατότητα συνέχισης για πιστοποίηση Prince 2®.

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Ολοκληρωμένες γνώσεις σε ERP συστήματα είναι απαραίτητες για όσους φιλοδοξούν να εμπεδώσουν ή να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους σε επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε οργανισμό στον οποίο αυτή τη στιγμή εργάζονται ή πρόκειται να ενταχθούν. Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας οι συμμετέχοντες έοχυν προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στα Συστήματα ERP, Υποδομές και αναδυόμενες τάσεις

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Ορισμός συστήματος «ERP» και ιστορική Εξέλιξη των ERP
 • Κίνδυνοι και προκλήσεις που εμπλέκονται στην εφαρμογή ενός συστήματος ERP.
 • Σημασία της «διαχείρισης αλλαγής» σε έναν οργανισμό
 • Σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και οι εφαρμογές του
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα χαρακτηριστικά της
 • Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος και τα στάδια της
 • Τάσεις διεπαφής χρήστη – UX/UI
 • Αναδυόμενες τεχνολογίες και προβλήματα στο ERP:
  • Cloud
  • IoT
  • Κυβερνασφάλεια
  • Τύποι ιδιοκτησίας ERP, (on premise/rent/cloud).

Κατανόηση της ανάγκης για ενοποίηση συστημάτων CRM & ERP

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Ενοποίηση ERP και CRM
 • Βασικά πλεονεκτήματα ενοποίησης ERP, CRM
 • Τυπικές προκλήσεις με την ενσωμάτωση ERP, CRM
 • Δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής ενοποίησης ERP, CRM.

Πληροφοριακά συστήματα με γνώμονα τις επιχειρήσεις

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Ταξινόμηση πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων
 • Διαδικασίες και ροές πληροφοριών
 • Οργανωτικές χρήσεις δεδομένων και διαφορετικές αναπαραστάσεις τους
 • Επιχειρηματικά συστήματα και διαχείριση αποφάσεων λήψης και σχεδιασμού.
 • Από τις αναφορές στην επιχειρηματική νοημοσύνη (Business Intelligence)

Ο ρόλος του ERP στη Διαχείριση Αποθήκης (Warehouse Management)

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Έννοιες του συστήματος ERP Warehouse Management
 • Οργανωτική δομή και κύρια δεδομένα
 • Εκτέλεση από άκρο σε άκρο συναλλαγή σε ERP WM
 • Υιοθέτηση στρατηγικών picking and put-away.
 • Ρόλος των εννοιών: καλές αποδείξεις, καλή έκδοση, μεταβίβαση αποθεμάτων, αφαίρεση αποθεμάτων, εντολές μεταβίβασης
 • Προσαρμογή στο ERP WM
 • Τύποι κίνησης
 • Κάδοι αποθήκευσης σε ERP WM
 • Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης και συναλλαγών
 • Διαφορά στη διαχείριση αποθεμάτων στη Διαχείριση Αποθεμάτων & Διαχείριση Αποθήκης
 • Εκτέλεση μπλε εκτύπωσης για αποθήκη ERP

Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ενός προηγμένου ERP και των κρίσιμων ατόμων που χρησιμοποιούν λογισμικό ERP – Ρόλοι, πιστοποιήσεις και απαραίτητες δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
 • Χρηματοδότηση
 • Βιομηχανοποίηση
 • Ε&Α και μηχανική
 • Πωλήσεις
 • Υπηρεσίες
 • Προμήθεια και εφοδιασμός
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Κρίσιμοι Ρόλοι
 • Διευθυντής Ανάπτυξης ERP
 • Αναλυτής εφαρμογών ERP
 • Επικεφαλής ομάδας ERP
 • ERP Business αναλυτής
 • Σύμβουλος ERP
 • Διευθυντής Λειτουργιών ERP
 • ERP Trainer
 • Διαχειριστής βάσης δεδομένων ERP
 • Αρχιτέκτονας δεδομένων ERP
 • ERP Training Manager
 • ERP Project Manager
 • Διευθυντής Εφαρμογής ERP

Βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχία της εφαρμογής ERP

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Επιλέγοντας τη σωστή ομάδα έργου
 • Έχοντας σαφείς απαιτήσεις και KPI στη θέση τους
 • Επιλέγοντας τον σωστό συνεργάτη υλοποίησης ERP
 • Συλλογή σχολίων από τον τελικό χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια
 • Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων πριν από τη μετεγκατάσταση
 • Δημιουργία Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών
 • Εξασφάλιση κατάλληλης Εκπαίδευσης και Υποστήριξης.

ERP Case Study-1

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Επιτυχείς υβριδικές εφαρμογές PYLON ERP.
 • Προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, προβλήματα που λύθηκαν και οφέλη που αποκομίστηκαν

ERP Case Study-2

Στο τέλος αυτού του κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν καλύψει:

 • Επιτυχείς εφαρμογές Microsoft Dynamics 365
 • Προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, προβλήματα που λύθηκαν και οφέλη που αποκομίστηκαν

Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει πολύτιμη γνώση στις βασικές αρχές των ERP συστημάτων αναλύοντας τις προκλήσεις που σχετίζονται με την επιτυχή εφαρμογή λογισμικού ERP, δίνοντας έμφαση στις ηγετικές και διαχειριστικές επιπτώσεις/δράσεις και τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας για τον Οργανισμό/Επιχείρηση. Επίσης αναπτύσσει τις οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων μέσω της χρήσης επιχειρηματικών μελετών περίπτωσης, άρθρων και εργασίας σε ομάδες.

Tο Diploma in Enterprise Resource Planning Systems είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας σε ολοένα και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας, οδηγεί και θα οδηγεί τους κατασκευαστές συστημάτων κτιριακού
αυτοματισμού σε λύσεις η οποίες θα στηρίζονται στην εν λόγω τεχνολογία και σε αναζήτηση εκπαιδευμένος στελεχών.

Αυτό το μάθημα διδάσκεται από εμπειρογνώμονες που είναι διαπιστευμένοι από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στη διδασκαλία.

Αυτό το εξαιρετικά διαφοροποιημένο και επίκαιρο πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων σε σχέση με τα Συστήματα ERP όπως: αναδυόμενες τάσεις σε επιχειρησιακές υποδομές, ενοποίηση συστημάτων CRM & ERP, πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται σε επιχειρήσεις, ρόλος του ERP στη διαχείριση αποθήκης, βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ενός προηγμένου ERP με τους εμπλεκόμενους ρόλους και τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχία της εφαρμογής ERP.

Δρ. Πέτρος Λάλος Καθηγητής της Σχολής Πληροφορικής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors