DIPLOMA

Fraud Risk Management

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Fraud Risk Management

Το Diploma αυτό είναι ενα απαραίτητο εκπαιδευτικό βοήθημα για τον επαγγελματία που θέλει να αντιλαμβάνεται, να ανιχνεύει, να αποτρέπει και να διαχειρίζεται την απάτη και το οικονομικό έγκλημα σε εταιρικό περιβάλλον και πλαίσιο.

Οκτώβριος, Μάρτιος & Ιούνιος

80 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Μαρκος Πλυτάς

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Το Diploma in Fraud Risk Management από το Epsilon College, είναι ένα εκτεταμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, οργανωμένο σε εννέα ενότητες και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματία που θέλει να εξοικειωθεί με τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιλαμβάνεται, να ανιχνεύει, να αποτρέπει και να διαχειρίζεται την απάτη σε εταιρικό πλαίσιο και περιβάλλον

Πρακτικό πρόγραμμα

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό μέσω των μαθημάτων, όσο και σε πρακτικό επίπεδο καθώς αναλαμβάνουν project και συνδέουν τις προοπτικές καριέρας τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο δίκτυο πελατών της EPSILON NET.

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας.

University of Northampton

Το Diploma in Digital HRM and People Analytics είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum is endorsed by the University of Northampton)

Online φοίτηση

Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στη Διαχείριση Ρισκού Απάτης

Σε αυτό το μάθημα θα κάνουμε μια εισαγωγή στην έννοια της απάτης και του αντίκτυπού της στις εταιρίες. Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην απάτη και θα δούμε τα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια που καθοδηγούν τη διαχείριση του κινδύνου απάτη

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να ορίσουν την απάτη και τα διάφορα είδη της.
 • Να κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο της απάτης.
 • Να προσδιορίσουν τα σχετικά νομικά και κανονιστικά πλαίσια της διαχείριση κινδύνου απάτης.

Αποτροπή Απάτης

Αυτή η ενότητα εστιάζει στα προληπτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι οργανισμοί για την πρόληψη της απάτης. Θα δούμε την ανάπτυξη και εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων, τις πολιτικές πρόληψης της απάτης και τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αξιολογούν το ρόλο του εσωτερικού ελέγχων στην πρόληψη της απάτης
 • Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης της απάτης
 • Να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων.

Τεχνικές Ανίχνευσης Απάτης/Fraud Detection Techniques

Αυτή η ενότητα εμβαθύνει στις διάφορες τεχνικές και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την ανίχνευση απάτης, με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων, την εγκληματολογική λογιστική και τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην τεχνολογία. Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια απάτης και να χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία για τον εντοπισμό της απάτης.

Διερεύνηση και εγκληματολογικές τεχνικές /Investigation and Forensic Techniques

Αυτό το μάθημα διερευνά τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε κατά τη διεξαγωγή ερευνών απάτης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνες απάτης, είτε μέσω τεχνικών συνέντευξης, είτε μέσω χρήσης αρχών εγκληματολογικής λογιστικής.

Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο/ Legal and Regulatory Compliance

Αυτή η ενότητα διερευνά νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με την απάτη, δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις αναφοράς και τη προστασία των πληροφοριοδοτών.

Κυβερνοέγκλημα και ψηφιακή εγκληματολογία

Αυτή η ενότητα εστιάζει στην αυξανόμενη απειλή απάτης στον κυβερνοχώρο, στις ευπάθειες στον κυβερνοχώρο και στον ρόλο της ψηφιακής εγκληματολογίας στη διερεύνηση της διαδικτυακής απάτης.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση :

 • Να αναγνωρίζουν και να περιορίζουν τις απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • Να εφαρμόζουν μέτρα για την προστασία από διαδικτυακή απάτη.

Αξιολόγηση και Διαχείριση Ρίσκου

Σε αυτή την η ενότητα θα δούμε θέματα εντοπισμού και την αξιολόγησης των κινδύνων απάτης, καθώς και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να αξιολογήστε τους κινδύνους απάτης μέσα σε έναν οργανισμό, να κατανοούν τις αρχές διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνο.

Επαγγελματική Ηθική και πρότυπα

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται τις ηθικές πτυχές και τα επαγγελματικά πρότυπα που καθοδηγούν τους ερευνητές απάτης. Διερευνά τον κώδικα δεοντολογίας και τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής ζωής και των αναγκών έρευνας..

Παραδείγματα Μελέτης και Πρακτική Εφαρμογή

Θα εφαρμόσουμε τις θεωρητικές γνώσεις σε σενάρια πραγματικού κόσμου, χρησιμοποιώντας περιπτωσιολογικές μελέτες, προσομοιώσεις και πρακτικές ασκήσεις για την ενίσχυση της κατανόησης των εννοιών διαχείρισης κινδύνου απάτης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Το Diploma in Fraud Risk Management προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις για να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων, και πως σχετίζονται με τον κίνδυνο απάτης, τον έλεγχο και την πρόληψη. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πολλές πτυχές της διαχείρισης κινδύνου απάτης, θα μάθουν πως να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να διαχειριστούν τους κινδύνους απάτης, να δημιουργούν μια κουλτούρα κατά της απάτης και να προάγουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την απάτη σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επίσης θα αποκτήσουν γνώσεις για το πώς θα αναπτύξουν ένα σύστημα εσωτερικών ελέγχων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων απάτης και πως θα λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπισμένων περιπτώσεων απάτης.

Tο Diploma in Fraud Risk Management είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου της διαχείρισης ρίσκου απάτης και οικονομικού εγκλήματος, βοηθάει όλους managers όλων των επιπέδων, εξοικειόντας τους με υπερπολύτιμες τεχνικές και εργαλεία ανίχνευσης και αποτροπής. Για όποιον επιθυμεί να σταδιοδρομήσει στο συγκεκριμένο χώρο, υπάρχουν οι τομείς της ανάλυσης οικονομικού εγκλήματος, πρόληψης ζημιών, πρόληψη ασφαλιστικής απάτης, ανάλυση απάτης και φυσικά οποιαδήποτε καριέρα στον ελεγκτικό κλάδο.

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 150.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Τo Epsilon College, στη προσπάθειά του να παράσχει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος και αυξημένης πολυπλοκότητας, δημιούργησε αυτό το diploma στη διαχείριση ρίσκου απάτης. Παρέχεται ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στη διαχείριση του ρίσκου, τους μηχανισμούς αποτροπής και ανίχνευσης, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και επικαιροποιημένες κυβερνοαπάτης.

Μαρκος ΠλυταςΑκαδημαϊκός Διευθυντής

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors