DIPLOMA

Hotel Digital Commercial Development

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Hotel Digital Commercial Development

Το Diploma in Hotel Digital Commercial Development έχει στόχο να δείξει σε  στελέχη του τουρισμού πώς να χαράξουν μια στρατηγική για το ξενοδοχείο στο digital marketing χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια (Social Media Marketing, Google Ads, SEO, Content Marketing)

Οκτώβριος , Μάρτιος

80 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Αθανάσιος Μπερτές

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα

Στα πλαίσια του παρόντος ολοκληρωμένου προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τόσο θεωρητικές γνώσεις αναφορικά με την εμπορική αξιοποίηση της τουριστικής τους μονάδας στο σύγχρονο περιβάλλον της ψηφιακής επιχειρηματικότητάς, όσο και πληθώρα πρακτικών δεξιοτήτων που άπτονται της online προώθησής και διαχείρισης της. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει μια ολιστική αντίληψη για τους εναλλακτικούς τρόπους εσόδων και θα καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα από πολύτιμα εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές για τη διαδικτυακή προώθηση ενός ξενοδοχείου, όπως τα Google Ads, τα Social Media, το Content Marketing και το SEO. Ολοκληρώνοντας το παρόν πρόγραμμα, θα είναι κανείς σε θέση είτε να διαχειριστεί την online προώθηση και να αξιοποιήσει επαρκέστερα την τουριστική του μονάδα εμπορικά, είτε να ελέγχει και να καθοδηγεί σαφώς αρτιότερα τους συνεργάτες/υφιστάμενους που θα έχουν αναλάβει τους τομείς αυτούς.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Δωρεάν Παροχές

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε λογισμικά προγράμματα της Epsilon Net (Pylon) ,της HIT (Protel, Ermis Pro,symPOSium), Hotel Availabilities (HotelAvailabilities Channel Manager), BookOnLine (BookOnlineNow), που είναι εγκαταστημένα σε περισσότερα από 2500 μονάδες.

Διδάσκοντες

Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Online φοίτηση

Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Αποκλειστική συνεργασία του Κολεγίου με το δίκτυο της Epsilon Net και πρόσβαση σε περισσότερες από 1500 εγκαταστάσεις στον χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Contracting

Η ενότητα αυτή έχει στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου να κατανοήσουν την διαδικασία της διαχείρισης συμβολαίων με τους Tour Operators, τους Online Travel agents και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Η διαχείριση συμβολαίων αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων των επαγγελματιών του τουρισμού.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσα από real case scenarios, θα γίνει αντιληπτή η σημασία, η πολυπλοκότητα αλλά και οι προκλήσεις του σχεδιασμού και της υπογραφής ενός συμβολαίου. Ο επαγγελματίας θα κατανοήσει το πως να ενσωματώνει τους στόχους της επιχείρησής σε κάθε συμβόλαιο ώστε να καταφέρει να μειώσει στο ελάχιστο τυχόν απειλές ή αποτυχίες.

Μαθησιακοί στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας θα είναι σε θέση

 • Να κατανοήσουν καλύτερα τις εταιρείες του κλάδου, τις μεταξύ τους σχέσεις και τις επιδιώξεις τους.
 • Να αποφεύγουν τους κινδύνους και τις απειλές που μπορεί να προκύψουν με την υπογραφή ενός συμβολαίου
 • Να κατανοήσουν την διαφορετικότητα στην σύναψη των συμβολαίων και τα βήματα που ακολουθούνται με στόχο την μεγιστοποίηση του αριθμού των κρατήσεων τόσο κατά τη διάρκεια της σεζόν όσο και πριν από αυτή.
 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα τουριστικά συμβόλαια σε περιπτώσεις κρίσης (πανδημίες, οικονομική κρίση κτλ)
 • Να βελτιώνουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες και τελικά να μεγιστοποιούν τα οφέλη της επιχείρησης τους από τα τουριστικά συμβόλαια

Digital Marketing Fundamentals for the Hospitality Sector

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν όλες οι βασικές αρχές του Digital Marketing, σε συσχέτιση και με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Παράλληλα, θα τεθούν οι θεωρητικές βάσεις για τη δημιουργία μιας αποδοτικής στρατηγικής. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν τα εξής:

 • Glossary of useful Terms
 • KPIs (Actionable vs Vanity)
 • Advantages vs Offline Marketing
 • Digital Marketing Channels
 • Marketing Funnel
 • Customer Journey & Touchpoints
 • SMART Goals
 • Buyer Personas
 • Competition Analysis
 • How to achieve powerful & effective Web Presence
 • Website Case Studies
 • What is UX and why is important

Αποτελέσματα Μάθησης

Με το τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Αντιλαμβάνονται πλήρως όλους τους σημαντικούς όρους και έννοιες που σχετίζονται με το digital marketing.
 • Γνωρίζουν όλα τα βασικά κανάλια digital marketing και πως το καθένα μπορεί να τους φανεί χρήσιμο ανάλογα με τους στόχους τους, ώστε να προσεγγίσουν διαφορετικά κοινά ανάλογα με το σημείο που βρίσκονται στο marketing funnel ή το customer journey τους.
 • Αντιλαμβάνονται τις ανάγκες στην ιστοσελίδα τους, ώστε να είναι ελκυστική και λειτουργική από πλευράς UX, προσφέροντας τη βέλτιστη διαδικτυακή παρουσία.

Content Strategy for Tourism Businesses

Στην ενότητα αυτή θα δοθεί έμφαση στη στρατηγική περιεχομένου μιας τουριστικής μονάδας σε όλες τις εκφάνσεις της, από το περιεχόμενο που αφορά κριτικές και αξιολογήσεις, μέχρι το περιεχόμενο που θα διαμοιράζεται μέσω των Social Media και θα αποστέλλεται μέσω των Newsletters. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν τα εξής:

 • Why Online Reputation Management is important & how to handle Reviews
 • Social Listening / Social Monitoring
 • Types of Content
 • Content Calendar
 • Crisis Management
 • Community Management
 • Email Marketing
 • Social Media Overview
 • Facebook & Instagram Business Pages
 • Social Media Content Strategy
 • Best Practices

Αποτελέσματα Μάθησης

Με το τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Αντιλαμβάνονται τη σημασία της διαχείρισης της online φήμης του ξενοδοχείου, καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυσή της.
 • Γνωρίζουν όλους τους τύπους περιεχομένου και θα μπορούν να διακρίνουν ποιος είναι ο κατάλληλος ανά περίπτωση και ανά κανάλι, δημιουργώντας ένα εύστοχο πλάνο περιεχομένου.
 • Γνωρίζουν τα βασικά κανάλια Social Media και πως θα μπορούν να έχουν μια άρτια εταιρική παρουσία στο Instagram και το Facebook.

Digital Marketing Strategy & Paid Ads for Hotels

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στο σκέλος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής digital marketing, με ιδιαίτερη ανάλυση σε βασικά κανάλια digital marketing όπως τα Google Ads, τα Social Media Ads και το SEO. Παράλληλα, στα πλαίσια της στρατηγικής, θα αναλυθούν οι ενότητες των metrics, του budgeting και των projections, ώστε κάθε τουριστική μονάδα να μπορεί να υπολογίζει τι χρειάζεται να επενδύσει και τι αναμένεται να επιτύχει. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν τα εξής:

 • Facebook Pixel Setup (Tracking)
 • Facebook & Instagram Campaigns Objectives
 • Social Media Ads Strategy
 • How Search Engines Work
 • SEO Ranking Factors
 • On Page & Off Page SEO
 • SEO Strategy
 • How Google Search Ads Work
 • Keyword Research
 • Google Search / Display / YouTube Ads Best Practices
 • Create Google Ads Account
 • Setup Google Search Ads Campaigns
 • Tracking Performance
 • Google Analytics
 • Combine & Track Offline Marketing Actions
 • How to increase conversion rate of your hotel
 • Digital Marketing Tactics
 • How to setup your Hotel’s Digital Marketing Strategy
 • Budgeting & Projections

Αποτελέσματα Μάθησης

Με το τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Δημιουργήσουν καμπάνιες πληρωμένων διαφημίσεων στη Google, το Instagram και το Facebook, ώστε να προωθήσουν το τουριστικό τους κατάλυμα.
 • Αντιλαμβάνονται πως λειτουργεί το SEO, γιατί είναι σημαντικό και ποιους παράγοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους για την ενίσχυσή του.
 • Κατανοούν πώς θα παρακολουθούν και θα αξιολογούν τα στοιχεία και τα δεδομένα από την ιστοσελίδα τους και από τις διαφημιστικές τους καμπάνιες
 • Προϋπολογίσουν εύστοχα τόσο το ιδανικό διαφημιστικό τους budget όσο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Hotel Digital Marketing Presentation

Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν την προτεινόμενη στρατηγική digital marketing για τη δική τους τουριστική μονάδα, λαμβάνοντας πολύτιμα σχόλια και επιλύοντας όποιες πιθανές απορίες δημιουργηθούν. Πλέον, θα είναι έτοιμοι και πλήρως εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να την υλοποιήσουν.

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, με το ενδιαφέρον των τουριστών να παραμένει αναλλοίωτο – αν όχι αυξανόμενο – τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια τα ψηφιακά κανάλια πωλήσεων έχουν διαφοροποιήσει δραστικά τα δεδομένα για μια επιτυχημένη εμπορική στρατηγική μιας τουριστικής μονάδας. Ειδικά, ο κλάδος του digital marketing συνεχίζει να καθιερώνεται χρόνο με το χρόνο ως ένα κύριο εργαλείο online πωλήσεων και ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν και κλείνουν τις διακοπές τους διαδικτυακά. Έτσι, για τη βέλτιστη εμπορική αξιοποίηση και ανάπτυξη μιας τουριστικής επιχείρησης έχει γίνει πλέον μονόδρομος η άρτια και επιτυχής online παρουσία της (μέσω Website, OTAs, Social Media, Paid Ads κ.α.), με στόχο τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και κερδοφορία της.

Με εύστοχες online διαφημίσεις και με ευνοϊκές συνεργασίες με OTAs ένα ξενοδοχείο μπορεί να προσεγγίσει ένα αυστηρά στοχευμένο κοινό, με ένα άρτιο website και ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές μπορεί να τους μετατρέψει σε πελάτες, ενώ με μια συνολικότερη στρατηγική digital marketing μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση του συνόλου των ενεργειών του και να ενισχύσει όχι μόνο την προβολή και το πελατολόγιό του, αλλά ακόμα και το retention και το customer lifetime value, ισχυροποιώντας έτσι τη θέση της τουριστικής αυτής μονάδας σε βάθος περισσότερων της μιας ή των δύο σεζόν.

Το πρόγραμμα  έχει σχεδιαστεί ώστε να εφοδιάσει τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης αυτών και φυσικά όσους θέλουν να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τον τουριστικό κλάδο, με ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών αλλά κυρίως πρακτικών γνώσεων που σχετίζονται με την online παρουσία και προώθηση ενός ξενοδοχείου. Έτσι, κάθε συμμετέχοντας θα είναι σε θέση να ορίσει και να κατανοήσει μια ευρύτερη στρατηγική digital marketing, καθώς και να υλοποιήσει ή να εποπτεύει μεμονωμένες ενέργειες ψηφιακής προβολής, που θα συνθέτουν τη γενικότερη τακτική της μονάδας. Όλα αυτά θα ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο ψηφιακής εμπορικής πολιτικής και τη σχέση της με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Tο Diploma in είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας  συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Ολοκληρώνοντας το παρόν πρόγραμμα, θα είναι κανείς σε θέση είτε να διαχειριστεί την online προώθηση και να αξιοποιήσει επαρκέστερα την τουριστική του μονάδα εμπορικά, είτε να ελέγχει και να καθοδηγεί σαφώς αρτιότερα τους συνεργάτες/υφιστάμενους που θα έχουν αναλάβει τους τομείς αυτούς.

Θα μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Camping – Κατασκηνώσεις
 • Catering
 • Επισιτιστικές μονάδες
 • Τουριστικές επιχειρήσεις

Οι διδάσκοντες του προγράμματος συνδυάζουν πλούσια εκπαιδευτική διαδρομή και εξειδίκευση στα πεδία της φιλοξενίας και της εστίασης, καθιστώντας το πρόγραμμα μοναδικό στην παροχή εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων. Το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του Κολεγίου, πιστοποιημένο για την αριστεία του στην διδασκαλία από το Northampton University, μεταφέρει στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους υποστηρίζει να εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το Digital Marketing πλέον δεν αποτελεί το μέλλον για την άρτια και αποτελεσματική παρουσία και προβολή μιας επιχείρησης, αλλά απαραίτητο πυλώνα ενός γενικότερου πλάνου προώθησης. Συνεπώς, κάθε στέλεχος στον κλάδο του Marketing και επιχειρηματίας οφείλει να είναι εξοικειωμένος με τα βασικά εργαλεία του Digital Marketing. Σε αυτά τα πλαίσια, η ομάδα των καθηγητών του Epsilon College, συνδυάζοντας πλούσια εργασιακή εμπειρία και ακαδημαϊκή κατάρτιση, θα σας προετοιμάσει πλήρως, ώστε να είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε, να αξιολογείτε και να υλοποιείτε ενέργειες σε όλα τα βασικά κανάλια Digital Marketing, χαράσσοντας και εκτελώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική πωλήσεων, μέσα από το πλήρως εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα «Diploma in Hotel Commercial Development» διάρκειας 80 ωρών. Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας!

Θάνος Μπερτές

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors