DIPLOMA

Project Management

Home // Σπουδές // DIPLOMAS // Diploma in Project Management
Το Diploma in Project Management αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν την διοίκηση και τον συντονισμό τόσο έργων όσο και ομάδων που διαχειρίζονται έργα.

Οκτώβριος, Μάρτιος & Ιούνιος

75 ώρες

Part time

Online

University of Northampton

Ελληνικά

Diploma

Δρ Γεώργιος Χελιώτης

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Epsilon College;

Πρακτικό πρόγραμμα

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, να γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία project management και να χειριστούν πραγματικά project. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management), η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργων, η χρήση των πόρων, οι τρόποι κοστολόγησης του έργου, καθώς και η χρήση λογισμικών πακέτων παρακολούθησης έργων. Θα αναλυθούν διαγραμματικές τεχνικές και θα εφαρμογές σε πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν πιστοποιημένοι Project Managers με σημαντική εργασιακή εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton), που έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Δυνατότητα συνέχισης για πιστοποίηση Prince 2

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

Online φοίτηση

Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στο Project Management

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Projects & Project Management: ορισμοί, χαρακτηριστικά, παραδείγματα
 • O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Project Manager: Τι κάνει και τι δεν κάνει ένας PM, απαιτούμενες ικανότητες
 • Μεθοδολογίες Project Management: σύντομη επισκόπηση (PRINCE2, PMP, Agile)

Μελέτη Φάσεων Project

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Project Management lifecycle: περιγραφή απαιτούμενων φάσεων ενός project
 • Εναρξη (στόχοι, business case, scope management, stakeholders, δομή & οργάνωση, προσχέδιο – project brief)
 • Σχεδιασμός(συνολικό πλάνο/ορόσημα-προθεσμίες/διαχείριση πόρων/κατανομή – προγραμματισμός/διαχείριση ρίσκου)
 • Εκτέλεση (επικοινωνία, πρόοδος, αναφορές, διαχείριση ποιότητας, κλείσιμο project)
 • Έλεγχος (χρονοδιαγράμματα, παραδοτέα, αποτίμηση ποιότητας, αλλαγές)
 • Συχνά λάθη που γίνονται στο Project Management

Πρακτικά Εργαλεία για Project Management

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Xρήση MS Excel & Project libre για δημιουργία:
  • Work Breakdown Structure
  • Gannt chart
  • Critical Path
  • Logs
  • Reports
  • Control dashboards
  • Statistics

Εισαγωγή στo Agile Project Management

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Eισαγωγή στις Agile Αξίες και Αρχές
 • Σύγκριση των καλών πρακτικών Agile/Agile Manifesto με παραδοσιακές Μεθοδολογίες
 • Oφέλη που αποκομίζονται από την υιοθέτηση του Agile
 • Eπισκόπηση των Scrum και Kanban
 • Δημοφιλείς ευέλικτες έννοιες και πρακτικές 1: Agile Team Roles, Timeboxes, User Stories, Story Points, Relative Estimation, χρήση
 • Δημοφιλείς ευέλικτες έννοιες και πρακτικές 2: Minimum Viable Product, Definition of Done, User Stories και Reality Based Forecasting

Εφαρμοσμένες Agile πρακτικές

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Κanban: Περιγραφή/Πώς μπορεί να γίνει ορατή η εργασία στο Kanban και εντοπισμός των σημείων συμφόρησης ή άλλων εμποδίων
  στη ροή
 • Εξερεύνηση του πλαισίου Scrum: Ανάλυση του Scrum της πιο δημοφιλούς από τις ευέλικτες μεθόδους. Περιλαμβάνονται 3 Scrum
  Roles, 4 Scrum Events ή Meetings και 3 Scrum Artifacts
 • Τhe Product Backlog
 • User Stories. Tεχνικές σχετικής εκτίμησης (Scrum Poker).
 • Σχεδιάζοντας το Release, το Sprint και το Daily Planning
 • Eπίπεδα προγραμματισμού: Release Planning, Iteration Planning & Daily Scrum.

Πρακτικά Εργαλεία για Agile

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Εργαλεία και πρότυπα.
 • Πρακτικές ασκήσεις διαδικτυακά εργαλεία για Agile (JIRA), scrum planning poker και retrospectives.
 • Πρότυπα για ιεράρχηση προτεραιοτήτων και δημιουργία burndown charts.

Εφαρμογές κοστολόγησης

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Σχεδιασμός Αποθεμάτων, Σχεδιασμός Έργου Τεχνικές Εξομάλυνσης
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού – Χρηματορροές
 • Κόστος Έργου σε Συνδυασμό με το Χρόνο
 • Δομική Ανάλυση Έργου – Διαχείριση Κινδύνου
 • Συγκριτική Διοίκηση – Εναλλακτικές Λύσεις

Εκμάθηση Λογισμικού Διαχείρισης Έργου: Project Libre

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Εισαγωγή Εργασιών, Οροσήμων και Προθεσμιών
 • Διαμόρφωση του Συνολικού Πλάνου του Έργου
 • Προγραμματισμός και Κατανομή των Διαθέσιμων Πόρων (Υλικά και Εργασία) στο Έργο
 • Βασικά Στοιχεία Κοστολόγησης και Παρακολούθησης του Έργου
 • Εκτυπώσεις και Αναφορές

Οργάνωση και διαχείριση δεδομένων στο MS Excel

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Δομές ελέγχου στο MS Excel
 • Περιγραφική στατιστική στο MS Excel
 • Το MS Excel ως εργαλείο βάσης δεδομένων
 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες (Pivot tables) στο MS Excel

Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων στο Power BI

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα :

 • Εισαγωγή στο Power BI
 • Εισαγωγή δεδομένων & δημιουργία αναλύσεων (visualizations)
 • Απεικόνιση πληροφορίας σε αναφορές του Power BI
 • Επεξεργασία & οργάνωση δεδομένων στο Power BI
 • Προχωρημένες επιλογές απεικόνισης & ανάλυσης δεδομένων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλα και της πανδημίας,  οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει πως η διαχείριση πολλαπλών έργων έχει αποκτήσει σημασία και ως εκ τούτου, έχουν εφαρμόσει τις σχετικές μεθόδους, διαδικασίες και εργαλεία.  Πολλές επιχειρήσεις μάλιστα έχουν προχωρήσει και έχουν δημιουργήσει Project Management Office για να διασφαλίσουν το συντονισμό. Καθόρισαν πρότυπα, εκπαίδευσαν και υποστήριξαν διαχειριστές έργων και βελτιστοποίησαν τον τρόπο χειρισμού πολλαπλών έργων και χρησιμοποίησαν πόρους.

Το Diploma in Project Management  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής και oι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσω των μαθημάτων, να γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία project management και να χειριστούν πραγματικά project. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management), η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργων, η χρήση των πόρων, οι τρόποι κοστολόγησης του έργου, καθώς και η χρήση λογισμικών πακέτων παρακολούθησης έργων. Θα αναλυθούν διαγραμματικές τεχνικές και θα εφαρμογές σε πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Tο Diploma in Project Management είναι πιστοποιημένο από το University of Northampton (Curriculum endorsed by the University of Northampton). Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Το Δίπλωμα σε Project Management είναι ανοιχτό σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επίκαιρη και πρακτική γνώση στη Διαχείριση Έργων, και να εξελιχθούν σε αυτόν τον συναρπαστικό και ιδιαίτερα περιζήτητο ρόλο. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων σχετικά με την οργάνωση έργων, τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων έργων, τον προγραμματισμό κόστους, μεθόδους agile και την ανάλυση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων σε έργα. Με την ολοκλήρωση του Διπλώματος, θα αποκτήσετε ένα σύνολο εξειδικευμένων, τεχνικών και διοικητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την έναρξη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο του Northampton και είναι άρτιο, σύγχρονο και δυναμικό.

Δρ Γεώργιος Χελιώτης

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors