MA

International Hotel Management

Home // Σπουδές // MASTERS // MA in International Hotel Management

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας (Hospitality Management) έχει σχεδιαστεί για την νέα γενιά στελεχών στον κλάδο και καλύπτει θέματα στρατηγικής και λειτουργίας, καθώς και θέματα αφορούν την ανάπτυξη και τη Διοίκηση στον Τουρισμό.

Οκτώβριος & Μάρτιος

1 έτος ή 2 έτη

Ευέλικτη Φοίτηση

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Αγγλικά

Μεταπτυχιακό

Μαρκος Πλυτας

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Επίκαιρο πρόγραμμα σπουδών που συμπεριλαμβάνει με στρατηγική προοπτική και μοναδικά μαθήματα όλες τις καίριες δεξιότητες στο πεδίο του Τουρισμού: Service Excellence and Innovation, Strategic Destination Management, Strategic Digital Marketing, Managing Across Cultures κ.α.

Αγγλική γλώσσα

Η διδασκαλία στα Αγγλικά ενισχύει το βιογραφικό των αποφοίτων, διότι τους καθιστά ικανούς να καλύψουν θέσεις εργασίας στην παγκόσμια βιομηχανία του τουρισμού και να χρησιμοποιούν άριστα την Αγγλική γλώσσα στην πράξη.

Εφαρμοσμένη εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας και εστίασης με στόχο να συνδυαστεί η θεωρία με την πράξη και Guest Lectures από κορυφαία στελέχη του κλάδου αναβαθμίζουν την ποιότητα σπουδών.

Franchise πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ίδια standards.

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

Αποκλειστική συνεργασία του Κολεγίου με το δίκτυο της Epsilon Net και πρόσβαση σε περισσότερες από 1200 εγκαταστάσεις στον χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης.

Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε λογισμικά προγράμματα της Epsilon Hospitality που είναι εγκαταστημένα σε περισσότερα από 2500 μονάδες.

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Transforming Organisational Cultures in the Hotel Industry

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναλύσει μια σειρά προκλήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση οργανισμών στη διεθνή ξενοδοχειακή βιομηχανία και να παρουσιάσει σύγχρονα μοντέλα στρατηγικής. Τα σύγχρονα μοντέλα απαιτούν θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας και δυνατότητα συνεχούς μετασχηματισμού και επανεξέτασης της οργανωτικής δέσμευσης στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.

Service Excellence and Innovation

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παράσχει ένα πλαίσιο για την αριστεία και την καινοτομία των υπηρεσιών όσον αφορά την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών και τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τη γνώση και την κατανόησή τους για τα υπάρχοντα πλαίσια για την αριστεία των υπηρεσιών και να υιοθετήσουν μια προσέγγιση εστιασμένη στον πελάτη. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τεχνικές που ωφελούν τον οργανισμό στην καινοτομία και τη στρατηγική που χρειάζεται να αναπτύξει.

International Hotel Management

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να σκιαγραφήσει και να αναλύσει τη μορφή της διεθνούς ξενοδοχειακής βιομηχανίας παρέχοντας στους εκπαιδευομένους μια σαφή κατανόηση της φύσης και της δομής των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων παγκοσμίως, ενώ παράλληλα αναπτύσσει μια κριτική εκτίμηση των προκλήσεων διαχείρισης μονάδων φιλοξενίας, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.

Strategic Destination Management

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει τα πιθανά πλεονεκτήματα του τουρισμού ως προτιμώμενο αναπτυξιακό εργαλείο, όπως για παράδειγμα την αύξηση της απασχόλησης σε ξένο συνάλλαγμα και την οικονομική διαφοροποίηση. Επικεντρώνεται στο να παρουσιάσει μια στρατηγική και υπεύθυνη προσέγγιση που αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των παραγόντων που επιδρούν στη στρατηγική διαχείριση προορισμών καθώς και στις τεχνικές αντιμετώπισης των οικονομικών, των κοινωνικών και πολιτιστικών προκλήσεων.

Managing Across Cultures

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές κουλτούρες σε όλο τον κόσμο, αξιολογώντας τον αντίκτυπο που έχουν τα διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια στην απασχόληση των ατόμων. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναλογιστούν αυτά τα ζητήματα για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα στη διεθνή αγορά εργασίας.

Strategic Digital Marketing

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα κοινωνικά μέσα από μια σκοπιά του μάρκετινγκ αξιολογώντας τον αντίκτυπο που έχουν στην εξέλιξη της επιχειρηματικής πρακτικής. Οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν το ρόλο των ψηφιακών εργαλείων και τεχνικών στις αναπτυσσόμενες αγορές που επικοινωνούν με πελάτες και κανάλια.

Dissertation & Research Methods

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει μια κριτική κατανόηση των μεθόδων έρευνας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώσουν ένα ερευνητικό και πρακτικό project στον τομέα της φιλοξενίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Το MA International Hotel Management του Northampton University είναι ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα με διεθνή προσανατολισμό που εστιάζει στην βαθιά κατανόηση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και των υπηρεσιών τουρισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες σε ολοκλήρο των κύκλο ζωής της φιλοξενίας και του τουρισμού, από την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την υποδοχή τουρισμού, την προσέλκυση του μέχρι την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες φιλοξενίας. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σκέψη και την εθνική κουλτούρα, το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να κατανοήσουν σε βάθος όλες τις συνιστώσες της τουριστικής βιομηχανίας. Τα μελλοντικά στελέχη θα είναι ικανά να λειτουργούν σε μεσαία, ανώτερη ή ανώτατη διοικητική θέση στη βιομηχανία της φιλοξενίας και της εστίασης εκπληρώνοντας αρμοδιότητες στα πεδία της οργάνωσης, του Marketing και της ανάπτυξης τους τουρισμού. 

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.
Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Σταδιοδρομίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας  παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Ως κάτοχοι του ΜΑ Ιnternational Hotel Μanagement οι απόφοιτοι διαθέτουν τα αναγκαία εφόδια για να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο του τουρισμού.

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε:

 • τουριστικές επιχειρήσεις
 • ξενοδοχεία
 • θεματικά πάρκα
 • κρουαζιέρα
 • εστίαση
 • τουριστικά γραφεία.

Οι διδάσκοντες του προγράμματος συνδυάζουν πλούσια εκπαιδευτική διαδρομή και εξειδίκευση στα πεδία της φιλοξενίας και της εστίασης, καθιστώντας το πρόγραμμα μοναδικό στην παροχή εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων. Το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του Κολεγίου, πιστοποιημένο για την αριστεία του στην διδασκαλία από το Northampton University, μεταφέρει στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους υποστηρίζει να εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από τον κλάδο της Οικονομίας, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο επιχειρηματικό πεδίο που σχετίζεται με την λήψη οικονομικών αποφάσεων και την οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
 • Διοικητική εμπειρία 3 ετών
 • Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, TOEFL, Cambridge Certificate of Proficiency ή αντίστοιχο).

Ο τουρισμός είναι η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας. Ο τρόπος παροχής και λειτουργίας της τουριστικής υπηρεσίας, μετεξελίσσεται ραγδαία. Η ζήτηση για καταρτισμένους επαγγελματίες του κλάδου, αυξάνει με αλματώδη ρυθμό. Έλα να σπουδάσεις σωστά, μεθοδικά, πρακτικά και εμπεριστατωμένα, διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων στο κολλέγιο που δημιουργήθηκε από έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μας, με ισχυρή παρουσία στο τουρισμό. Το MSc International Hotel Management είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από το πρωτοποριακό βρετανικό πανεπιστήμιο του Northampton με το οποίο το Epsilon College έχει μια εξαιρετική συνεργασία.

Μαρκος Πλυτας – Ακαδημαικός Διευθυντής Epsilon College

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors