MSC

Business Analytics*

*Subject to approval

Home // Σπουδές // MASTERS // MSc in Business Analytics

Το MSc in Business Analytics είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικής νοημοσύνης. Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, εξοπλίζει τους φοιτητές με τα εργαλεία και τις γνώσεις για να ηγηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Οκτώβριος & Μάρτιος

1 έτος ή 1,5 έτος

Ευέλικτη Φοίτηση

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Αγγλικά

Μεταπτυχιακό

Δρ. Θεόδωρος Μανάβης

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Το MSc in Business Analytics είναι ένα άρτια δομημένο και σύγχρονο Μεταπτυχιακό , στο οποίο οι φοιτητές αποκτούν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την πρακτική εξειδίκευση γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εννοιών που αφορούν στην Ανάλυση Δεδομένων. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης, στην ανάλυση σύνθετων συνόλων δεδομένων και θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν τεχνικές περιγραφικής και προβλεπτικής ανάλυσης για τη βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της απόδοσης των οργανισμών.

Franchise πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

Guest Lecturing στο Epsilon College

Στο πρόγραμμα υλοποιείται η πρακτική του Guest Lecturing με ομιλίες εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε επίκαιρα και πρακτικά θέματα από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων experts, με εξέχουσα θέση στον τομέα της δραστηριότητας τους, υλοποιούν εργαστήρια, περιπτώσεις μελέτης και ομιλίες. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράζονται την πραγματική-πρακτική εμπειρία και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ιδέες αλλά και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων από την καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό είναι προσεκτικά επιλεγμένο ώστε να συνδυάζει επιστημονική γνώση, ερευνητική εμπειρία αλλα και σημαντική εργασιακή εμπειρία στον τομέα των Data analytics και Business Intelligence

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας.

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Data Science in Practice

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές στις κύριες έννοιες, τεχνικές και προκλήσεις που εμπλέκονται στις εφαρμογές της Επιστήμης Δεδομένων. Οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της Επιστήμης Δεδομένων (καθαρισμός δεδομένων, μετασχηματισμός δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία και αναφορά αποτελεσμάτων), χρησιμοποιώντας κατάλληλα πακέτα λογισμικού.

Emerging Technologies

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες καινοτομούν και δημιουργούν αξίες. Μπορεί επίσης να βοηθήσουν τους οργανισμούς στην κλιμάκωση κατά παραγγελία, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας, στην ελαχιστοποίηση των επενδύσεων σε υποδομές και στην γρήγορη και ασφαλή ανάπτυξη λύσεων. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα διερευνήσουν τις επιπτώσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και τις σχετικές ιδέες και πρακτικές.

Forecasting and Decision Science

Αυτή η ενότητα εισάγει διαφορετικές τεχνικές πρόβλεψης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις βάσει δεδομένων. Η ενότητα θα παρέχει αποτελεσματικές δεξιότητες πρόβλεψης στις επιχειρήσεις για τη λήψη αποφάσεων.

Contemporary Research

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες απόκρισης σε μια δια ζώσης σύντομη ενημέρωση του εργοδότη, που απαιτεί δευτερογενή ανάλυση δεδομένων για ένα σύγχρονο ερευνητικό πρόβλημα. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν, να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα. Επίσης,θα κατανοήσουν τα ηθικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την παραδοσιακή έρευνα.

Fundamentals of Project Management

Η ταχέως εξελισσόμενη δυναμική των οργανισμών σημαίνει ότι η κατοχή μιας βασικής “εργαλειοθήκης” σύγχρονων και πραγματικών τεχνικών διαχείρισης έργων, με έμφαση στην εφαρμογή τους, αποτελεί ζωτική απαίτηση για τους φοιτητές της διαχείρισης έργων. Αυτή η ενότητα αναπτύσσει την κατανόηση των θεωρητικών πρακτικών, των πρακτικών εργαλείων και τεχνικών από τους φοιτητές και τους εξοπλίζει για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι διαχειριστές έργων.

Applied Systems Analysis

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παράσχει μια επισκόπηση των προσεγγίσεων στην ανάλυση επιχειρήσεων και συστημάτων. Καλύπτεται ένα φάσμα προσεγγίσεων ανάλυσης συστημάτων, με έμφαση στη Συστημική Σκέψη (Systems Thinking) και τη Δυναμική Επιχειρήσεων και Συστημάτων.

Leadership and Digital Transformation

Η ενότητα θα παρέχει μια ολιστική επισκόπηση των θεωρητικών προοπτικών της ηγεσίας σε ένα ψηφιακά μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί ξεκινούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εργάζονται για την επίτευξη ψηφιακής ετοιμότητας. Θα διερευνήσει σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες τάσεις της πληροφορικής.

Consultancy Project

Σε αυτή την ενότητα, οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες για τη διερεύνηση, την ανάλυση και την πρόταση λύσεων σε ένα επιχειρηματικό πρόβλημα, καθώς και για την εξισορρόπηση των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών, την αντιμετώπιση της ασάφειας και την πειθώ με σχετικά εργαλεία και μεθόδους. Το συμβουλευτικό έργο μπορεί να εμπίπτει σε τουλάχιστον ένα από αυτά: μάθηση βάσει έργου, δημιουργικό τεχνούργημα ή τεχνούργημα εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Το πρόγραμμα MSc in Business Analytics προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και απόλυτα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεμάτων, περιλαμβάνοντας την εφαρμοσμένη επιστήμη των δεδομένων, την οπτικοποίηση δεδομένων, τη διαχείριση έργων και την ηγεσία. Οι φοιτητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν προηγμένα εργαλεία και τεχνικές για την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων και την εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα μέσω πρακτικών ασκήσεων και μελετών περιπτώσεων.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα όπως η εφαρμοσμένη επιστήμη των δεδομένων, αναδυόμενες τεχνολογίες, ηγεσία και ψηφιακός μετασχηματισμός, πρόβλεψη και επιστήμη αποφάσεων. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης, στην ανάλυση σύνθετων συνόλων δεδομένων και θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν τεχνικές περιγραφικής και προβλεπτικής ανάλυσης για τη βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της απόδοσης των οργανισμών. Επιπλέον, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και διαχείρισης δεδομένων, βοηθώντας τους φοιτητές να ηγηθούν ομάδων και να διαχειριστούν δεδομένα με επιτυχία.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Σταδιοδορμίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Tο MBA παραμένει ο δημοφιλέστερος μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση επιχειρήσεων και οι κάτοχοι έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις υψηλότερων διοικητικών θέσεων μέσα στην ιεραρχία επιχειρήσεων – οργανισμών.

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως:

 • Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Στελέχη Διοίκησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Στελέχη πωλήσεων
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση.

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Ανάλυσης Δεδομένων, του Business Intelligence, του Project Management και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 150.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
 • Διοικητική εμπειρία 3 ετών
 • Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Ως Programme Leader του MSc in Business Analytics, είμαι υπερήφανος που προσφέρουμε ένα πρόγραμμα που εναρμονίζεται πλήρως με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμά μας είναι σχεδιασμένο να εξοπλίζει τους φοιτητές με τις πιο σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και της επιχειρηματικής νοημοσύνης. Μέσω ενός συνδυασμού θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικής εφαρμογής, οι φοιτητές μας μαθαίνουν να χειρίζονται και να αναλύουν μεγάλα δεδομένα, να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις που μπορούν να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις. Είμαστε δεσμευμένοι στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που όχι μόνο βελτιώνει τις επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών μας αλλά και συμβάλλει στην προσωπική τους ανάπτυξη και επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι οι απόφοιτοί μας θα διαπρέψουν σε οποιονδήποτε επαγγελματικό ρόλο επιλέξουν και θα αποτελέσουν πολύτιμα στελέχη για κάθε οργανισμό. Το MSc in Business Analytics είναι το ιδανικό πρόγραμμα για όσους επιθυμούν να ηγηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμβάλουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από την ανάλυση δεδομένων. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της συναρπαστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας και να εφοδιαστείτε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα σας οδηγήσουν στην επαγγελματική επιτυχία.

Δρ. Θεόδωρος Μανάβης, Υπεύθυνος Προγράμματος MSc in Business Analytics

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors