MSc

Business Information Systems

Home // Σπουδές // MASTERS // MSc in Business Information Systems

Το Μεταπτυχιακό σε Επιχειρησιακά Συστήματα Πληροφορικής είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει τις γνώσεις ανάπτυξης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων με τη μελέτη των τεχνολογιών αιχμής και ψηφιακής καινοτομίας. Είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για όλους όσους θέλουν να διαχειριστούν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οκτώβριος & Μάρτιος

1,5 έτος

Ευέλικτη Φοίτηση

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Ελληνικά

Μεταπτυχιακό

Δρ. Γιώργος Χελιωτης

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

Διδάσκουν στελέχη και επαγγελματίες από το χώρο της πληροφορικής με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πιστοποιήσεις και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Guest Lectures

Yψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών πληροφορικής μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα, διαρκεί 3 διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (Blended learning ) με Online και On Campus Μαθήματα.

Δωρεάν Παροχή

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Αμεση Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Δυνατότητα αμεσης απασχόλησης στον Όμιλο Epsilon Net και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πληροφορικής.

Epsilon Net SA

Στον κεντρικό πυρήνα της Epsilon Νet η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων δεν αποτελεί μόνο τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρίας αλλά αποτελεί και κεντρικό κομμάτι της ψηφιακής κουλτούρας της εταιρίας. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Πρόκειται για ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό, που συνδέει άμεσα τους αποφοίτους του με την αγορά εργασίας και ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο πεδίο της Ψηφιακής Τεχνολογίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Παρέχει στο φοιτητή μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, αλλά και τη δυναμική επίπτωσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, των Πληροφοριακών Συστημάτων. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την υποβοήθηση ή/και αυτοματοποίηση της λήψης αποφάσεων και την ανάπτυξη ψηφιακής επιχειρηματικής νοημοσύνης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Databases

Σε αυτό το μάθημα δίνεται έμφαση στη σπουδαιότητα του σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες τεχνικές μοντελοποίησης δεδομέων, (πχ. Σχεσιακά Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων, Σχεσιακά Μοντέλα Οντοτήτων).

Information System Methods & Analysis

Στο μάθημα αυτό, γίνεται μια ολιστική επισκόπηση των μεθόδων ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές αποκτούν μια ολοκληρωμένη αντίληψη των επιχειρηματικών αναγκών και διερευνούν θέματα που σχετίζονται με την σύγκριση, την αξιολόγηση και την επιλογή των διάφορων εναλλακτικών μεθόδων.

Entrepreneurship & Digital transformation

Στο μάθημα αυτό γίνεται αντιληπτός ο τρόπος που τo επιχειρηματικό πνεύμα καθίσταται θεμελιώδης παράγοντας επαγγελματικής αλλά και γενικότερης επιτυχίας. Δίνεται έμφαση στη δημιουργικότητα και στη καινοτομία σαν κρίσιμοι παράγοντες τεχνολογικής επιχειρηματικής επιτυχίας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, στον τρόπο που τα πληροφοριακά συστήματα αλλάζουν τους κανόνες των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Software Implementation

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν στοιχεία λογισμικού. Το μάθημα περιλαμβάνει δεξιότητες μάθησης και κατανόησης των αναγκαίων απαιτήσεων της προγραμματιστικής μεθοδολογίας, του αλγοριθμικού σχεδιασμού και της επίλυσης προβλημάτων. Έτσι θα κατανοήσουν την διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού όπως αυτή εφαρμόζεται στην επιστήμη, τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Management Information Systems and Decision Support

Το μάθημα αυτό προάγει τη κατανόηση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση και τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών μονάδων. Με τη χρήση αφαιρετικών τεχνικών και μοντελοποίησης, αναλύεται ένας οργανισμός, με γνώμονα τη ροή πληροφοριών και τις διαδικασίες του. Επικεντρωνόμαστε στις πληροφοριακές ροές των αλληλοεπιδρώντων συστημάτων, που υποστηρίζουν τις εταιρικές διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων.

Business Intelligence

Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αξιολογήσουν στις υποκείμενες έννοιες στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, της Ανάλυσης Δεδομένων, της Επιστήμης των Αποφάσεων και των Μεγάλων Δεδομένων. Οι φοιτητές θα εμπλακούν με την ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης δεδομένων σε συγκεκριμένες μελέτης περίπτωσης.

Business Information Technology Project (Dissertation)

Το μάθημα αυτό δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να μάθει τις απαραίτητες ερευνητικές τεχνικές ώστε να ολοκληρώσει μια ανεξάρτητη και σε βάθος έρευνα σε ένα θέμα της επιλογής του το οποίο σχετίζεται με τα επιχειρηματικά συστήματα πληροφορικής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Σε μια εποχή όπου ο καταιγιστικός ρυθμός και το μέγεθος των τεχνολογικών εξελίξεων αλλάζουν το εύρος και το τρόπο λειτουργίας των αγορών, η ανάγκη για στελέχη με πολυσυλλεκτική γνώση που μπορούν να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις αλλαγές αυτές, είναι επιτακτική. Τα Πληροφοριακά Συστήματα, (ΠΣ), είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία που θα καθορίσουν την επιτυχία και τελικά την επιβίωση μιας επιχειρηματικής οντότητας στο μεταλλασσόμενο αυτό περιβάλλον. Η ανάγκη για επαγγελματίες που να κατανοούν, τόσο τις τεχνικές μεταβλητές ανάπτυξης, όσο και τη σημασία των ΠΣ στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι τεράστια και εκτενώς καταγεγραμμένη στη διεθνή βιβλιογραφία.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Ο φοιτητής θα εξοικειωθεί ή/και θα συστηματοποιήσει τις γνώσεις του σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, που αφορούν είτε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, είτε την επίπτωση τους στη λειτουργία μιας επιχείρησης, είτε ακόμα στην επίπτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη λειτουργία των αγορών.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Σταδιοδρομίας  συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Στην αγορά εργασίας υπάρχει ζήτηση για αποφοίτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο,καθως οι εταιρίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα στελέχη. To Μεταπτυχιακό αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στα πεδία της ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που συνδυάζουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, επαγγελματικές πιστοποιήσεις και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε κορυφαίες εταιρίες πληροφορικής και έχουν επιλεγεί από την Epsilon και το University of Northampton επειδή έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες να μεταφέρουν στους φοιτητές τα νέα δεδομένα στην επιστήμη της πληροφορικής αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη. Όλοι οι καθηγητές πιστοποιούνται από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στη διδασκαλία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από οποιονδήποτε κλάδο οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στην πληροφορική.
Κριτήρια εισαγωγής είναι:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Κολεγίου
 • Βεβαίωση ΙΕΚ ή σημαντική εργασιακή εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πτυχίο)

Το Mεταπτυχιακό MSc in Business Information Systems είναι ένα πραγματικά μοναδικό πρόγραμμα σπουδών που εναρμονίζεται πλήρως με τις διεθνείς τάσεις στην πληροφορική. Εξερευνά αναδυόμενους τομείς όπως επιστήμη δεδομένων, επιχειρηματική ευφυΐα και συστήματα λήψης αποφάσεων , ενώ παράλληλα προσδίδει ένα ισχυρό υπόβαθρο εδραιωμένων τεχνολογιών σε ανάπτυξη λογισμικού, συστημάτων και βάσεων δεδομένων.

Είμαστε βέβαιοι πως το πτυχίο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για τους αποφοίτους του, καθιστώντας τους όχι μόνο τεχνικά άρτιους, αλλά και με γνώση των επιχειρηματικών διεργασιών και απαιτήσεων , ώστε να είναι ικανοί να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Δρ. Γιώργος Χελιωτης – Head of the Department of Computing

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors