MSc

Business Information Systems

Home // Σπουδές // MASTERS // MSc in Business Information Systems

Το Μεταπτυχιακό σε Επιχειρησιακά Συστήματα Πληροφορικής είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει τις γνώσεις ανάπτυξης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων με τη μελέτη των τεχνολογιών αιχμής και ψηφιακής καινοτομίας. Είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για όλους όσους θέλουν να διαχειριστούν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οκτώβριος & Μάρτιος

1,5 έτος

Ευέλικτη Φοίτηση

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Ελληνικά

Μεταπτυχιακό

Δρ. Γιώργος Χελιωτης

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

Διδάσκουν στελέχη και επαγγελματίες από το χώρο της πληροφορικής με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πιστοποιήσεις και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Guest Lectures

Yψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών πληροφορικής μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα, διαρκεί 3 διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (Blended learning ) με Online και On Campus Μαθήματα.

Δωρεάν Παροχή

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Αμεση Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Δυνατότητα αμεσης απασχόλησης στον Όμιλο Epsilon Net και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πληροφορικής.

Epsilon Net SA

Στον κεντρικό πυρήνα της Epsilon Νet η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων δεν αποτελεί μόνο τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρίας αλλά αποτελεί και κεντρικό κομμάτι της ψηφιακής κουλτούρας της εταιρίας. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Πρόκειται για ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό, που συνδέει άμεσα τους αποφοίτους του με την αγορά εργασίας και ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο πεδίο της Ψηφιακής Τεχνολογίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Παρέχει στο φοιτητή μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, αλλά και τη δυναμική επίπτωσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, των Πληροφοριακών Συστημάτων. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την υποβοήθηση ή/και αυτοματοποίηση της λήψης αποφάσεων και την ανάπτυξη ψηφιακής επιχειρηματικής νοημοσύνης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Databases

Σε αυτό το μάθημα δίνεται έμφαση στη σπουδαιότητα του σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες τεχνικές μοντελοποίησης δεδομέων, (πχ. Σχεσιακά Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων, Σχεσιακά Μοντέλα Οντοτήτων).

Information System Methods & Analysis

Στο μάθημα αυτό, γίνεται μια ολιστική επισκόπηση των μεθόδων ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές αποκτούν μια ολοκληρωμένη αντίληψη των επιχειρηματικών αναγκών και διερευνούν θέματα που σχετίζονται με την σύγκριση, την αξιολόγηση και την επιλογή των διάφορων εναλλακτικών μεθόδων.

Entrepreneurship & Digital transformation

Στο μάθημα αυτό γίνεται αντιληπτός ο τρόπος που τo επιχειρηματικό πνεύμα καθίσταται θεμελιώδης παράγοντας επαγγελματικής αλλά και γενικότερης επιτυχίας. Δίνεται έμφαση στη δημιουργικότητα και στη καινοτομία σαν κρίσιμοι παράγοντες τεχνολογικής επιχειρηματικής επιτυχίας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, στον τρόπο που τα πληροφοριακά συστήματα αλλάζουν τους κανόνες των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Software Implementation

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν στοιχεία λογισμικού. Το μάθημα περιλαμβάνει δεξιότητες μάθησης και κατανόησης των αναγκαίων απαιτήσεων της προγραμματιστικής μεθοδολογίας, του αλγοριθμικού σχεδιασμού και της επίλυσης προβλημάτων. Έτσι θα κατανοήσουν την διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού όπως αυτή εφαρμόζεται στην επιστήμη, τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Management Information Systems and Decision Support

Το μάθημα αυτό προάγει τη κατανόηση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση και τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών μονάδων. Με τη χρήση αφαιρετικών τεχνικών και μοντελοποίησης, αναλύεται ένας οργανισμός, με γνώμονα τη ροή πληροφοριών και τις διαδικασίες του. Επικεντρωνόμαστε στις πληροφοριακές ροές των αλληλοεπιδρώντων συστημάτων, που υποστηρίζουν τις εταιρικές διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων.

Business Intelligence

Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αξιολογήσουν στις υποκείμενες έννοιες στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, της Ανάλυσης Δεδομένων, της Επιστήμης των Αποφάσεων και των Μεγάλων Δεδομένων. Οι φοιτητές θα εμπλακούν με την ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης δεδομένων σε συγκεκριμένες μελέτης περίπτωσης.

Business Information Technology Project (Dissertation)

Το μάθημα αυτό δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να μάθει τις απαραίτητες ερευνητικές τεχνικές ώστε να ολοκληρώσει μια ανεξάρτητη και σε βάθος έρευνα σε ένα θέμα της επιλογής του το οποίο σχετίζεται με τα επιχειρηματικά συστήματα πληροφορικής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Σε μια εποχή όπου ο καταιγιστικός ρυθμός και το μέγεθος των τεχνολογικών εξελίξεων αλλάζουν το εύρος και το τρόπο λειτουργίας των αγορών, η ανάγκη για στελέχη με πολυσυλλεκτική γνώση που μπορούν να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις αλλαγές αυτές, είναι επιτακτική. Τα Πληροφοριακά Συστήματα, (ΠΣ), είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία που θα καθορίσουν την επιτυχία και τελικά την επιβίωση μιας επιχειρηματικής οντότητας στο μεταλλασσόμενο αυτό περιβάλλον. Η ανάγκη για επαγγελματίες που να κατανοούν, τόσο τις τεχνικές μεταβλητές ανάπτυξης, όσο και τη σημασία των ΠΣ στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι τεράστια και εκτενώς καταγεγραμμένη στη διεθνή βιβλιογραφία.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Ο φοιτητής θα εξοικειωθεί ή/και θα συστηματοποιήσει τις γνώσεις του σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, που αφορούν είτε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, είτε την επίπτωση τους στη λειτουργία μιας επιχείρησης, είτε ακόμα στην επίπτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη λειτουργία των αγορών.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Στην αγορά εργασίας υπάρχει ζήτηση για αποφοίτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο,καθως οι εταιρίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα στελέχη. To Μεταπτυχιακό αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στα πεδία της ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που συνδυάζουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, επαγγελματικές πιστοποιήσεις και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε κορυφαίες εταιρίες πληροφορικής και έχουν επιλεγεί από την Epsilon και το University of Northampton επειδή έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες να μεταφέρουν στους φοιτητές τα νέα δεδομένα στην επιστήμη της πληροφορικής αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη. Όλοι οι καθηγητές πιστοποιούνται από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στη διδασκαλία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από οποιονδήποτε κλάδο οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στην πληροφορική.
Κριτήρια εισαγωγής είναι:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Κολεγίου
 • Βεβαίωση ΙΕΚ ή σημαντική εργασιακή εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πτυχίο)

Το Mεταπτυχιακό MSc in Business Information Systems είναι ένα πραγματικά μοναδικό πρόγραμμα σπουδών που εναρμονίζεται πλήρως με τις διεθνείς τάσεις στην πληροφορική. Εξερευνά αναδυόμενους τομείς όπως επιστήμη δεδομένων, επιχειρηματική ευφυΐα και συστήματα λήψης αποφάσεων , ενώ παράλληλα προσδίδει ένα ισχυρό υπόβαθρο εδραιωμένων τεχνολογιών σε ανάπτυξη λογισμικού, συστημάτων και βάσεων δεδομένων.

Είμαστε βέβαιοι πως το πτυχίο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για τους αποφοίτους του, καθιστώντας τους όχι μόνο τεχνικά άρτιους, αλλά και με γνώση των επιχειρηματικών διεργασιών και απαιτήσεων , ώστε να είναι ικανοί να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Δρ. Γιώργος Χελιωτης – Head of the Department of Computing

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors