Τρόποι Πληρωμής

Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 4.500,00€ και τρόπος καταβολής των διδάκτρων έχει ως εξής:

  • Καταβολή ποσού 20% της συνολικής αξίας του προγράμματος με την εγγραφή στο πρόγραμμα
  • Καταβολή του υπολειπόμενου ποσού μια ημέρα πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται είτε με κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας EPSILONNET με αιτιολογία :«Δίδακτρα ΜΒΑ-ονοματεπώνυμο» είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5202-012350-007
IBAN: GR60 0172 2020 0052 0201 2350 007

ΑLPHA BANK
Αριθμός Λογαριασμού: 712 00 2002 003451
IBAN: GR86 0140 7120 7120 0200 2003 451

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 211/470311-12
IBAN: GR23 01 10 2110 0000 2114 7031 112

EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 002 600 5189 0200 112 142
IBAN: GR4602600510000890200112142

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ 0,24%

Αφορά ΜΟΝΟ εργαζόμενους, ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α..

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ο.Α.Ε.Δ. για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. Σε αυτή τη περίπτωση χορηγείται στην επιχείρηση επιδότηση 100% επί του ποσού που κατέβαλε για τα δίδακτρα του εργαζομένου της.

Πληροφορίες σχετικά με το ΛΑΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα laek.oaed.gr