Βραβείο για το καλύτερο e-learning portal στον κόσμο

Στο Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO απονεμήθηκε στο Dubai στις 5 Δεκεμβρίου το International E-Learning Award 2014, Academic Division, για την καλύτερη πλατφόρμα E-learning σε παγκόσμιο επίπεδο. Το International E-Learning Award 2014, Academic Division, απονέμεται από την IELA – International E-Learning Association, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνει μέλη από όλες τις ηπείρους και όλους τους τομείς (βιομηχανίες, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, πανεπιστήμια). Ο στόχος του IELA είναι να προωθήσει την έρευνα, τη γνώση και την ανάπτυξη του πεδίου του e-learning στις τάξεις, στα πανεπιστήμια και στους χώρους εργασίας. Η Επιστημονική Επιτροπή που εξέτασε τους υποψήφιους φορείς για το Διεθνές Βραβείο E-Learning του έτους 2014, ήταν υπό την προεδρία του David Guralnick, καθηγητή στο Teachers College του Πανεπιστημίου Columbia και ιδρυτή του Kaleidoscope Learning. ο Καθηγητής David Guralnick δήλωσε πως εντυπωσιάστηκε από τον αριθμό και την ποικιλομορφία των αιτήσεων του 2014 και από την ποιότητα της E-learning μεθοδολογίας του UNINETTUNO και γι’ αυτό το λόγο οι κριτές αποφάσισαν να απονείμουν στο UNINETTUNO το Διεθνές Βραβείο E-learning Academic Division για τη διαδικτυακή του πύλη ηλεκτρονικής μάθησης.

 “Αυτό το βραβείο – δηλώνει η Πρύτανης του UNINETTUNO, Maria Amata Garito – επιβραβεύει το μοντέλο του UNINETTUNO και την ELearning πλατφόρμα του η οποία είναι διαθέσιμη σε 5 γλώσσες (Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά και Αραβικά) ανεπτυγμένη εξ ολοκλήρου μαζί με την ομάδα μου μέσα από έρευνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών εφαρμόζοντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και στη μαθησιακή διαδικασία. Η κατάκτηση του Διεθνούς Βραβείου ELearning για το 2014 – συμπεραίνει η Πρύτανης Garito – επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση του Πανεπιστημίου η οποία υπολογίζεται ότι αριθμεί ένα φοιτητικό πληθυσμό περισσότερων από 14,000 φοιτητών οι οποίοι προέρχονται από 140 χώρες από όλο τον κόσμο”.

Χάρη στη συνεργασία του με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα με εκείνα από τις Μεσογειακές χώρες, το UNINETTUNO οικοδομεί δίκτυα γνώσης τα οποία επιτρέπουν τον εμπλουτισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που ανήκουν στην ιστορία και τους πολιτισμούς διαφορετικών χωρών και δημιουργεί κοινά νέα γνώση ωφέλιμη στη διαβίωση σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο κόσμο. Στην E-Learning πύλη του UNINETTUNO, οι διασυνδεδεμένες διάνοιες των καθηγητών και των φοιτητών από τις βόρειες και νότιες περιοχές του πλανήτη πραγματώνουν νέα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και νέα γνώση· αναπτύσσουν ένα δίκτυο ειδικής επάρκειας και ικανότητας, το οποίο βασίζεται όχι στη κοινή επιβολή πολιτισμικών μοντέλων, αλλά στη διαπολιτισμική και δια-γλωσσική ανταλλαγή και συνεργασία.

Βραβείο για το καλύτερο σύστημα e-learning στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO θεωρείται παράδειγμα ποιότητας. Τα αποτελέσματα του Έργου E-xcellence+, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωσαν τη δυνατότητα ώστε να εγκαθιδρυθούν κριτήρια αξιολόγησης και ποιοτικά πρότυπα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, που θα υιοθετηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο, στο οποίο συμμετείχαν τα καλύτερα εξ αποστάσεως Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το UNINETTUNO (το μόνο Ιταλικό τηλεματικό πανεπιστήμιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων εξ Αποστάσεως – EADTU  όπως και του παγκόσμιου οργανισμού ICDE, International Council for Open and Distance Education) έδωσε τη δυνατότητα της ιχνηλάτησης μίας πορείας για την υιοθέτηση παραμέτρων αξιολόγησης της ποιότητας της ηλεκτρονικής μάθησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και της ανάδειξης του γεγονότος ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι και μπορεί να είναι συνώνυμη μ ε την ποιότητα στην εκπαίδευση, όταν ακολουθούμε τις καλύτερες ενοποιημένες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο. Πρακτικές τις οποίες τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αναγνώρισαν στο ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο που υιοθετήθηκε από το UNINETTUNO.

Διάκριση στην αξιολόγηση των ιταλικών πανεπιστημίων

Το UNINETTUNO είναι το μοναδικό Ιταλικό τηλεματικό πανεπιστήμιο που αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας (ANVUR). Μεταξύ όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που αξιολογήθηκαν το UNINETTUNO κατέλαβε την τρίτη καλύτερη θέση και μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες!

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση επιβεβαίωσε την υπεροχή του ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου και της μεθοδολογίας του πανεπιστημίου που μετουσιώθηκε με τις πρόσφατες απονομές στο ίδρυμα των βραβείων για το καλύτερο μοντέλο e-learning από την EADTU σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από τον IELA σε παγκόσμιο.

Το UNINETTUNO προσφέρει μαθήματα σε έξι διαφορετικές γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, ελληνικά και πολωνικά), διαθέτει έξι σχολές με είκοσι πέντε πτυχιακά προγράμματα και περισσότερα από 163 εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο.

Όπως σημειώνει η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθ. Maria Amata Garito, “το διακριτικό χαρακτηριστικό του Πανεπιστημίου μας που το καθιστά μοναδικό στην Ιταλία και τον κόσμο είναι το ψυχοπαιδαγωγικό του μοντέλο μέσα από τη διαδικτυακή διδασκαλία στον κυβερνοχώρο που προέρχεται μέσα από έρευνα περισσότερων από 25 ετών. Αυτό το μοντέλο μας επέτρεψε να προσεγγίσουμε χιλιάδες φοιτητές σε περισσότερες από 163 χώρες κάτι που μας καθιστά ως ένα πραγματικά Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο”.

Τα ισχυρά πλεονεκτήματα του πανεπιστημίου σύμφωνα με τη αξιολόγηση περιλαμβάνουν: την αξιοπιστία του περιεχομένου των σπουδών, την αποτελεσματική οργάνωση και υποστήριξη των φοιτητικών υπηρεσιών, την ποιότητα των καθηγητών και τον διεθνή προσανατολισμό του ιδρύματος.