Το Global MBA είναι αναγνωρισμένο από τους μεγαλύτερους φορείς και παρέχει ένα οργανωμένο σύστημα πόρων που σας υποστηρίζει ώστε να αναπτύξετε την επαγγελματική σας επιλογή.

 

CMI

Το Ινστιτούτο Chartered Management Institute (CMI) είναι ένα αναγνωρισμένο επαγγελματικό ίδρυμα που ασχολείται με διοίκηση επιχειρήσεων και υποστηρίζει τα μέλη της ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους σχετικά με το management. Πραγματοποιεί και δημοσιεύει έρευνες των μελών διαθέτοντας επίσημο περιοδικό.
Οι βασικές ενότητες του Global MBA πληρούν τις απαιτήσεις του CMI. Όλοι οι σπουδαστές του Global MBA κατέχουν αυτόματα την ιδιότητα μέλους του CMI. Σε περίπτωση που διαθέτετε τουλάχιστον τρία έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας, αποκτάτε τον τίτλο του Chartered Manager.

 

CIMA

Το Chartered Institute of Accountants (CIMA) είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας ως αντικείμενο την εκπαίδευση στον κλάδο της λογιστικής. Απευθύνεται σε λογιστές με σκοπό να τους  παρέχει συνεχή υποστήριξη και κατάρτιση.

Όταν ολοκληρώσετε επιτυχώς το Global MBA (Λογιστική), δικαιούστε να εισέλθετε στο CIMA Master’s Gateway. Αυτός είναι ο συντομότερος δρόμος για να λάβετε την αναγνωρισμένη παγκοσμίως επαγγελματική πιστοποίηση του CIMA (CIMA Professional Qualification).