Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν ένα πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών πηγών μέσα από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα: ψηφιοποιημένα μαθήματα μέσω μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων με σημειώσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με υπέρ -συνδέσεις σε κείμενα βιβλίων, επιλεγμένη βιβλιογραφία, εκφωνήσεις ασκήσεων και λίστες επιλεγμένων ιστοσελίδων. Ένα σύστημα δυναμικών συνδέσμων προσδίδει στα διαδικτυακά μαθήματα έναν χαρακτήρα εμπλουτισμένου κειμένου επιτρέποντας διαφορετικά επίπεδα πλοήγησης: από το ένα μάθημα σε άλλο, ανάμεσα στις θεματικές ενότητες του ιδίου μαθήματος, ανάμεσα σε υλικό για την ίδια θεματική ενότητα διαδικτυακής διδασκαλίας.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Epsilon College, λειτουργεί μια άριστα οργανωμένη βιβλιοθήκη με χιλιάδες τίτλους ακαδημαϊκών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης, εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω Η/Υ και Wi-Fi), είναι ο χώρος όπου οι σπουδαστές του Κολεγίου μπορούν να επιδοθούν απερίσπαστοι στην εργασία τους.

Η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται διαρκώς με σύγχρονες εκδόσεις βιβλίων, e-books, επιστημονικά περιοδικά και εγχειρίδια.