Το Γραφείο Καριέρας του Epsilon Net College, έχει σαν στόχο την πλήρη υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στην παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και σταδιοδρομίας στην αγορά εργασίας. Ο στόχος αυτός προωθείται και υλοποιείται δημιουργώντας στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς και εταιρείες.

 

Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Καριέρας ασχολείται και παρέχει υποστήριξη σχετικά με:

 

  • Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό
  • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Ενδιαφέροντος
  • Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
  • Τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί.