MBA

Master of Business Administration

Home // Σπουδές // MASTERS // ΜΒΑ

Το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι σήμερα ένας από τους πιο περιζήτητους τίτλους σπουδών παγκοσμίως. Η επιτυχία του οφείλεται  στο γεγονός ότι βοηθάει τον κάτοχό του να διοικήσει αποτελεσματικά μια επιχείρηση. Το ΜΒΑ του University of Northampton είναι άρτιο, σύγχρονο και δυναμικό.

Οκτώβριος & Μάρτιος

1 έτος ή 1,5 έτος

Ευέλικτη Φοίτηση

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Αγγλικά

Μεταπτυχιακό

Δρ. Νικος Κιτωνάκης

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Άρτιο και καινοτόμο πρόγραμμα σποδών που διαφέρει από τα κλασσικά ΜΒΑ αφού συνδυάζει τη διοίκηση με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και περιέχει μαθήματα που κάνουν την διαφορά: Competitive Strategy and Innovation, International Business Negotiation, The Entrepreneurship Report, Managing Operations and the Supply Chain κ.α.

Franchise πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

Guest Lecturing στο Epsilon College

Στο πρόγραμμα υλοποιείται η πρακτική του Guest Lecturing με ομιλίες εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε επίκαιρα και πρακτικά θέματα από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων experts, με εξέχουσα θέση στον τομέα της δραστηριότητας τους, υλοποιούν εργαστήρια, περιπτώσεις μελέτης και ομιλίες. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράζονται την πραγματική-πρακτική εμπειρία και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ιδέες αλλά και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων από την καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

CMI accreditation

Πιστοποιημένο από το CMI Chartered Management Institute της Μεγάλης Βρετανίας.

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας.

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Critical Issues in Business

Αυτό το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο πρόγραμμα MBA και αναλύει σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν τη στρατηγική λήψη αποφάσεων από τους ηγέτες σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες ακολουθούν μια διερευνητική και αναλυτική προσέγγιση για να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Ενδεικτικά το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει θεματικές όπως: Πολυπλοκότητα μετά την οικονομική κρίση, Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και οικονομικός εθνικισμός, Καινοτομία, big data και τεχνητή νοημοσύνη, Εταιρική διακυβέρνηση και ενδιαφερόμενα μέρη.

Managing & Organisational Behaviour

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος της ενότητας είναι να αναπτύξει κριτική κατανόηση των θεωριών που σχετίζονται με την οργανωτική συμπεριφορά και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Οι εκπαιδευόμενοι θα ασχοληθούν με τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και θα εφαρμόσουν θεωρητικές έννοιες στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και τους παράγοντες της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Στρατηγική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση υψηλών επιδόσεων σε οργανισμούς, Τεχνολογικός μετασχηματισμός στο HRM και την οργανωτική συμπεριφορά

Strategic Marketing

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εφοδιάσει υψηλά διοικητικά στελέχη με τις γνώσεις και δεξιότητες του marketing, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της οργανωσιακής επιτυχίας. Το μάθημα θα δώσει στους συμμετέχοντες μια στρατηγική προοπτική της διαχείρισης του marketing και μια κατανόηση της στρατηγικής διαδικασίας προγραμματισμού του marketing. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Ανάλυση πελατών, Αποτελεσματική ανάλυση ανταγωνιστών, Ανταγωνισμός μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, Η σημασία των εφαρμογών στο marketing.

Managing Operations & the Supply Chain

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αξιολογήσει έννοιες και εφαρμογές των λειτουργιών και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις στρατηγικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός των δικών τους οργανισμών. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Εισαγωγή στη Διαχείριση Επιχειρήσεων, Στρατηγική λειτουργίας, Διαχείριση της ποιότητας, Lean Management.

Competitive Strategy & Innovation

Το μάθημα αυτό εξετάζει το «πλαίσιο της ανταγωνιστικής στρατηγικής» και οι μελέτες περιπτώσεων διαφωτίζουν εκείνα τα εργαλεία και τις τεχνικές ανάλυσης σε σχέση με τη διαμόρφωση, την επιλογή, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της στρατηγικής. Στο μάθημα αυτό εξετάζεται επίσης η ανάγκη για καινοτομία εντός ενός οργανισμού, τα παγκόσμια ζητήματα, οι τάσεις και οι δυνάμεις που οδηγούν στην αλλαγή καθώς και σκοπός και ο κοινωνικός αντίκτυπος της διαχείρισης της αλλαγής σε ποικίλα πλαίσια.

Financial Decision Making

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους στρατηγικές γνώσεις και ικανότητες στην πρακτική εφαρμογή των λογιστικών και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, καθώς και των τεχνικών διαχείρισης πληροφοριών και εφαρμογών πληροφορικής. Εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με δεξιότητες που επιτρέπουν κριτική ερμηνεία και ανάλυση λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών σε εταιρικά πλαίσια λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί στόχοι, βασικοί ενδιαφερόμενοι και λογοδοσία, προστιθέμενη αξία των μετόχων, Προϋπολογισμός και έλεγχος του προϋπολογισμού, Επιχειρησιακοί προϋπολογισμοί, Οικονομική διαχείριση σε όλο τον κόσμο: ανταγωνιστικές προοπτικές, μοντέλα και πρακτικές, Ηθική & νομική συμπεριφορά και ΕΚΕ στην οικονομική πρακτική.

Business Management Research in Practice

Το μάθημα αυτό είναι σημαντικό για το πρόγραμμα , καθώς οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους ακαδημαϊκά και πρακτικά ενδιαφέροντα, να επιλέξουν ένα θέμα για έρευνα, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη μελέτη και να καταλήξουν σε ευρήματα και κατάλληλα συμπεράσματα. Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να συγκεντρώσουν διαφορετικές πτυχές της μελέτης που επιθυμούν να εκπονήσουν και να συμμετέχουν σε εργαστήρια ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.

International Business Negotiation

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους με τις θεωρίες και τις τεχνικές που σχετίζονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες διαπραγμάτευσης σε διαφορετικές καταστάσεις και σε διαπολιτισμικό πλαίσιο, και θα αποκτήσουν την ετοιμότητα που απαιτείται ώστε να είναι αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι διαπραγματευτές. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Δύναμη και εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις, Ηθική, ενδιαφερόμενα μέρη και κατανεμημένη δικαιοσύνη, Διεξαγωγή πολυμερών διαπραγματεύσεων.

The Entrepreneurship Report

Αυτό το μάθημα εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διερευνούν και να εντοπίζουν ευκαιρίες και δυνατότητες στην αγορά και να εξετάζουν στρατηγικές και μετρήσεις για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς ώστε να δημιουργούν ένα πειστικό επιχειρηματικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για μια επιχείρηση. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Εξωτερική ανάλυση, Ανάλυση και ανταγωνισμός της βιομηχανίας , Επιχειρησιακό σχέδιο, Κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιλογές χρηματοδότησης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Το Northampton University επενδύοντας στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του δημιούργησε ένα νέο ΜΒΑ, διαφορετικό από τα κλασικά προγράμματα της βρετανικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα, ανανεωμένο, με διεθνή προσανατολισμό και με μαθήματα που δίνουν έμφαση στην καινοτομία, την νεοφυή επιχειρηματικότητατη διαχείριση της οργανωσιακής συμπεριφοράς, τις διεθνείς στρατηγικές επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης και τα μοντέλα λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις και εργαλεία διοίκησης και θα χτίσουν ένα σημαντικό δίκτυο γνωριμιών με αποφοίτους που θα χρησιμοποιήσουν στα επόμενα βήματα της επαγγελματικής τους ζωής. Επιστέγασμα του προγράμματος είναι η εκπόνηση ερευνητικών project στην πράξη μέσα από τα οποία οι φοιτητές θα αναλάβουν έναν πραγματικό ρόλο συμβούλου επιχειρήσεων.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Σταδιοδορμίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Tο MBA παραμένει ο δημοφιλέστερος μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση επιχειρήσεων και οι κάτοχοι έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις υψηλότερων διοικητικών θέσεων μέσα στην ιεραρχία επιχειρήσεων – οργανισμών.

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως:

 • Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Στελέχη Διοίκησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Στελέχη πωλήσεων
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση.

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της καινοτομίας, της διοίκησης και της επιχειρηματικότητας και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 125.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
 • Διοικητική εμπειρία 3 ετών
 • Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Σε έναν κόσμο μεγάλων προκλήσεων, έντονων μετασχηματισμών και αβεβαιότητας, η επένδυση στη γνώση συνεχίζει να εγγυάται υψηλές αποδόσεις. Το MBA του Epsilon College σε συνεργασία με το University of Northampton αποτελεί ένα σύγχρονο, συστηματικό και ανταγωνιστικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών που προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά και για δυναμική σταδιοδρομία απαιτήσεων. Με μία ομάδα καθηγητών με εμπειρία, προσήλωση και ισχυρή δέσμευση στην ακαδημαϊκή αριστεία, ένα πλούσιο εύρος μαθημάτων που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, σύγχρονες υποδομές και ευέλικτες διαδικασίες που ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο σύνθετες ανάγκες και βεβαίως, δυνατότητα για πλήρη παρακολούθηση εξ αποστάσεως, το ΜΒΑ του Epsilon College είναι η καλύτερη επιλογή για εκείνους και εκείνες που θέτουν τον πήχη της επιτυχίας τους υψηλά και διεκδικούν το μέλλον τους με αξιώσεις. Σκοπός μας δεν είναι να προετοιμάσουμε απλώς καταρτισμένα στελέχη, αλλά να αναδείξουμε μελλοντικούς ηγέτες.

Δρ. Νικος Κιτωνάκης – MBA Programme Leader

Είπαν για εμάς

Θανάσης Λιγνός

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων – Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. ΜΑ Human Resource Management – University of Northampton

Αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα καταξιωμένο όνομα, όπως αυτό του Epsilon College.

Το πρόγραμμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο, επιτυχημένο και υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό.

Το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες, το πρόγραμμα σπουδών ενημερωμένο με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Το επίπεδο των φοιτητών πολύ υψηλό, από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος καταξιωμένοι, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοντά μας και μόνιμα πρόθυμοι να δώσουν την βοήθεια τους. Η συνεργασία του Epsilon College με το Πανεπιστήμιο Northampton, καθιστά αυτό το πρόγραμμα εγγυημένη λύση Μεταπτυχιακών σπουδών στο HR.

Vaios Bizios

Accountant-Assistant to CFO, Damavand SA

Η κατοχή ενός πτυχίου αποτελεί ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής πορείας, ωστόσο η κτήση ενός μεταπτυχιακού δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στο αντικείμενο σπουδών και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Accounting & Finance της Epsilon College, μου προσέφερε όλα τα κατάλληλα εφόδια και μια πιο άρτια εξειδίκευση στον οικονομικό κλάδο. Το προαναφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν ικανοποίησε μόνο την επιθυμία μου για περαιτέρω επιμόρφωση αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο μιας νέας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Φωτεινή Γαβριηλίδου

Key Account Executive, Όμιλος Epsilon Net

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University.

Αρχική σκέψη μου ήταν να αξιοποιήσω το χρόνο μου μέσα στην πανδημία αποκτώντας περισσότερα εφόδια και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του HR, ώστε να είμαι και πιο αποτελεσματική στις συνεργασίες μου.

Παρακολούθησα το full time πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσα να δηλώσω ότι πρόκειται για μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που έλαβα για επιλογή προγράμματος, όσον αφορά την επιμόρφωσή μου και την επαγγελματική μου ανέλιξη, αλλά και την προσωπική μου εξέλιξη.

Εκπληκτικό πανεπιστήμιο το Northampton, άρτιο πρόγραμμα και τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις απτές της αγοράς στο HR αντικείμενο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με επιστημονικό υπόβαθρο, best practices και καινούριες τάσεις στο πεδίο του HR, εντυπωσιακή η βιβλιοθήκη του Northampton με πρόσβαση σε αυτή ως φοιτητές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη και στην υποστήριξη των στελεχών και της γραμματείας του Epsilon College που ήταν  πολύτιμη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Συστήνω ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε όποιο νέο, αλλά και έμπειρο επαγγελματία επιθυμεί να εμβαθύνει στα διάφορα εργαλεία, τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες  του μαγικού HR κόσμου και παράλληλα να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Γεώργιος Μαζιάς

Διευθυντής Sportday ΑΕΠΕΕ – UEFA Champions League Project Manager at Mega TV

Eυέλικτο. Αποτελεσματικό. Ένα πρόγραμμα χωρίς… αστερίσκους. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Εκεί που η γνώση γίνεται πληροφορία και η εκπαίδευση μετουσιώνεται σε εφόδια για κάθε επαγγελματία. Οι καθηγητές πάντα δίπλα σου. Πλατφόρμα εύχρηστη. Άμεση πρόσβαση στις πλατφόρμες του αγγλικού Πανεπιστημίου. Είσαι στην Ελλάδα, αλλά νιώθεις και είσαι κανονικός φοιτητής του University of Northampton. To Epsilon College έχει φροντίσει και για αυτό. Κάτι παραπάνω από ένα κολλέγιο, πολλά περισσότερα από ένα Master of Science.

Peter Saant

Group Treasurer | Finance & Operations

Following my long years of experience in group treasury of a multinational corporation reporting to the C level executives, I decided to pursue a master’s degree in Finance & Accounting to enhance and update my knowledge and obtain a complete view of the said field in search for my next step in my career.

Most of the modules helped me in improving my knowledge in finance however, to my surprise, through my master’s studies at Epsilon College, I was introduced to a relatively new subject of ESG (Environmental, Social and Governance) which I had no previous experience in and that was closely related to my field of expertise and is very crucial for the viability and performance of corporations today. I strongly believe such learning experience will assist me elevate my career path in the foreseeable future.

I am satisfied that the course of 18 months was up to date, delivered by professional tutors who presently work in the industry (bankers and finance specialists of multinationals) who shared their work experience with their students throughout, making the theoretical part applicable and comparable to actual industry events.

I was also impressed with the organisation of the college in setting up the study sessions and programs that allowed me to manage my time working, studying, and spending quality time with my family. The whole experience was very enjoyable and extremely useful.

Σκαμνάκη Σταυρούλα

Accounting Supervisor in the area of Chania, Crete at Domes Resorts

Η μετεκπαίδευση , σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνετε με γνώμονα ισχυρά προσωπικά κριτήρια, στόχους και επιδιώξεις. Η συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance Λογιστική και Χρηματοοικονομικά της Epsilon College , υποστηρίζει και ενισχύει την πρόθεση μου για εμβάθυνση και ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Η σταδιακή απορρόφηση γνώσεων και διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα, καθιστά το πρόγραμμα αυτό μια συναρπαστική εμπειρία , που προσφέρει ουσιαστικά.

Αναστασία Ηλιοπούλου

Payroll Assistant at Johnson & Johnson

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Epsilon College, στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ήδη είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου αυτού στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γνώσεις αλλά και οι συνεχείς πρακτικές μέθοδοι που προσφέρει το πρόγραμμα σε καθιστούν ένα άξιο στέλεχος, ικανό να διαχειριστεί οιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο, μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό με πραγματική, πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο και πάντοτε πρόθυμο να ενισχύσει την προσπάθειά μας, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Τα εφόδια του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση του πανεπιστημίου του Northampton, κατόρθωσαν να με εντάξουν στον κόσμο του HRM, δίνοντας μου την δυνατότητα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Στεφανία Φαρσάτη

Human Resources Manager at Renault & Auto Unit – N.Poulakis

Η επιλογή της Epsilon Net College για την μεταπτυχιακή φοίτηση στο τομέα του HRM είναι μοναδική. Επαγγελματισμός, αξιοπιστία, πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο τομέα και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύπτει

Κατά την περίοδο της φοίτησης μου, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου, να βελτιώσω την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού στην εργασία μου, και να παρέχω άμεσα, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα που ταλανίζουν όλο τον επιχειρησιακό κλάδο στις μέρες μας, πρωτίστως στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συστήνω ανεπιφύλακτα, όχι μόνο σε ανερχόμενα, αλλά και εδραιωμένα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν της σύγχρονης επιμόρφωσης στον κλάδο εργασίας τους.

Νάνσυ Ντίμσα

HR Assistant Recruiter – Teleperformance

Μέσω της φοίτησής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ HRM στο Epsilon Net College κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου και να αρχίσω να κατανοώ καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα το πεδίο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους από διαφορετικές βιομηχανίες που είχαν τη δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης. Μέσω του προγράμματος σπουδών που σχετίζεται με τις τρέχουσες τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα ευρύ δίκτυο φοιτητών και τη συμμετοχή καθηγητών με «πραγματική» εργασιακή εμπειρία, το πρόγραμμα HRM με βοήθησε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα της καριέρας μου.

Όχι μόνο μου προσέφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμουν, αλλά επίσης χρήσιμα soft skills μέσω εργαστηρίων, μεμονωμένων σχεδίων ανάπτυξης και ανατροφοδότησης.

Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HRM, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα συνειδητοποιήσετε αμέσως την αξία αυτού του προγράμματος! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να κατανοήσετε τη φύση του HRM και των συστημάτων του.

Χρήστος Τσελεμπής

Human Resources Consultant | Employer Branding Specialist | HR Generalist – Agrotech S.A

Η απόφαση μου, να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Epsilon College , αποδείχτηκε η σωστότερη! Οι γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια του Master in Human Resources Management, προήλθαν τόσο από τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και από το ευρύτερο κλίμα ερεθισμάτων και συζητήσεων μέσα από διαλέξεις και εργασίες.

Οι καθηγητές, μας παρείχαν ευχάριστη online εμπειρία, παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας. Θα χαρακτήριζα τις σπουδές μου Epsilon College, ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αρκετή μελέτη, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές! Η αναγνώριση της αξίας του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Northampton μου έδωσε τα εφόδια να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του HR.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors