MBA

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Home // Σπουδές // MASTERS // ΜΒΑ

Το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι σήμερα ένας από τους πιο περιζήτητους τίτλους σπουδών παγκοσμίως. Η επιτυχία του οφείλεται  στο γεγονός ότι βοηθάει τον κάτοχό του να διοικήσει αποτελεσματικά μια επιχείρηση. Το ΜΒΑ του University of Northampton είναι άρτιο, σύγχρονο και δυναμικό.

Οκτώβριος & Μάρτιος

1 έτος ή 1,5 έτος

Ευέλικτη Φοίτηση

Αθήνα & Θεσσαλονίκη

University of Northampton

Αγγλικά

Μεταπτυχιακό

Δρ. Νικος Κιτωνάκης

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

University of Northampton

Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

Άρτιο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που διαφέρει από τα κλασσικά ΜΒΑ αφού συνδυάζει τη διοίκηση με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και περιέχει μαθήματα που κάνουν την διαφορά: Competitive Strategy and Innovation, International Business Negotiation, The Entrepreneurship Report, Managing Operations and the Supply Chain κ.α.

Franchise πρόγραμμα

Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

Guest Lecturing στο Epsilon College

Στο πρόγραμμα υλοποιείται η πρακτική του Guest Lecturing με ομιλίες εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε επίκαιρα και πρακτικά θέματα από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων experts, με εξέχουσα θέση στον τομέα της δραστηριότητας τους, υλοποιούν εργαστήρια, περιπτώσεις μελέτης και ομιλίες. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράζονται την πραγματική-πρακτική εμπειρία και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ιδέες αλλά και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων από την καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

Διδάσκουν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

CMI accreditation

Πιστοποιημένο από το CMI Chartered Management Institute της Μεγάλης Βρετανίας.

Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

Γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη

Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 150.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας.

Δωρεάν Παροχές

Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Critical Issues in Business

Αυτό το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο πρόγραμμα MBA και αναλύει σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν τη στρατηγική λήψη αποφάσεων από τους ηγέτες σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες ακολουθούν μια διερευνητική και αναλυτική προσέγγιση για να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Ενδεικτικά το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει θεματικές όπως: Πολυπλοκότητα μετά την οικονομική κρίση, Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και οικονομικός εθνικισμός, Καινοτομία, big data και τεχνητή νοημοσύνη, Εταιρική διακυβέρνηση και ενδιαφερόμενα μέρη.

Managing & Organisational Behaviour

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος της ενότητας είναι να αναπτύξει κριτική κατανόηση των θεωριών που σχετίζονται με την οργανωτική συμπεριφορά και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Οι εκπαιδευόμενοι θα ασχοληθούν με τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και θα εφαρμόσουν θεωρητικές έννοιες στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και τους παράγοντες της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Στρατηγική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση υψηλών επιδόσεων σε οργανισμούς, Τεχνολογικός μετασχηματισμός στο HRM και την οργανωτική συμπεριφορά

Strategic Marketing

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εφοδιάσει υψηλά διοικητικά στελέχη με τις γνώσεις και δεξιότητες του marketing, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της οργανωσιακής επιτυχίας. Το μάθημα θα δώσει στους συμμετέχοντες μια στρατηγική προοπτική της διαχείρισης του marketing και μια κατανόηση της στρατηγικής διαδικασίας προγραμματισμού του marketing. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Ανάλυση πελατών, Αποτελεσματική ανάλυση ανταγωνιστών, Ανταγωνισμός μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, Η σημασία των εφαρμογών στο marketing.

Managing Operations & the Supply Chain

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αξιολογήσει έννοιες και εφαρμογές των λειτουργιών και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις στρατηγικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός των δικών τους οργανισμών. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Εισαγωγή στη Διαχείριση Επιχειρήσεων, Στρατηγική λειτουργίας, Διαχείριση της ποιότητας, Lean Management.

Competitive Strategy & Innovation

Το μάθημα αυτό εξετάζει το «πλαίσιο της ανταγωνιστικής στρατηγικής» και οι μελέτες περιπτώσεων διαφωτίζουν εκείνα τα εργαλεία και τις τεχνικές ανάλυσης σε σχέση με τη διαμόρφωση, την επιλογή, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της στρατηγικής. Στο μάθημα αυτό εξετάζεται επίσης η ανάγκη για καινοτομία εντός ενός οργανισμού, τα παγκόσμια ζητήματα, οι τάσεις και οι δυνάμεις που οδηγούν στην αλλαγή καθώς και σκοπός και ο κοινωνικός αντίκτυπος της διαχείρισης της αλλαγής σε ποικίλα πλαίσια.

Financial Decision Making

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους στρατηγικές γνώσεις και ικανότητες στην πρακτική εφαρμογή των λογιστικών και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, καθώς και των τεχνικών διαχείρισης πληροφοριών και εφαρμογών πληροφορικής. Εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με δεξιότητες που επιτρέπουν κριτική ερμηνεία και ανάλυση λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών σε εταιρικά πλαίσια λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί στόχοι, βασικοί ενδιαφερόμενοι και λογοδοσία, προστιθέμενη αξία των μετόχων, Προϋπολογισμός και έλεγχος του προϋπολογισμού, Επιχειρησιακοί προϋπολογισμοί, Οικονομική διαχείριση σε όλο τον κόσμο: ανταγωνιστικές προοπτικές, μοντέλα και πρακτικές, Ηθική & νομική συμπεριφορά και ΕΚΕ στην οικονομική πρακτική.

Business Management Research in Practice

Το μάθημα αυτό είναι σημαντικό για το πρόγραμμα , καθώς οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους ακαδημαϊκά και πρακτικά ενδιαφέροντα, να επιλέξουν ένα θέμα για έρευνα, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη μελέτη και να καταλήξουν σε ευρήματα και κατάλληλα συμπεράσματα. Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να συγκεντρώσουν διαφορετικές πτυχές της μελέτης που επιθυμούν να εκπονήσουν και να συμμετέχουν σε εργαστήρια ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.

International Business Negotiation

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους με τις θεωρίες και τις τεχνικές που σχετίζονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες διαπραγμάτευσης σε διαφορετικές καταστάσεις και σε διαπολιτισμικό πλαίσιο, και θα αποκτήσουν την ετοιμότητα που απαιτείται ώστε να είναι αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι διαπραγματευτές. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Δύναμη και εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις, Ηθική, ενδιαφερόμενα μέρη και κατανεμημένη δικαιοσύνη, Διεξαγωγή πολυμερών διαπραγματεύσεων.

The Entrepreneurship Report

Αυτό το μάθημα εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διερευνούν και να εντοπίζουν ευκαιρίες και δυνατότητες στην αγορά και να εξετάζουν στρατηγικές και μετρήσεις για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς ώστε να δημιουργούν ένα πειστικό επιχειρηματικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για μια επιχείρηση. Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως: Εξωτερική ανάλυση, Ανάλυση και ανταγωνισμός της βιομηχανίας , Επιχειρησιακό σχέδιο, Κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιλογές χρηματοδότησης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Το Northampton University επενδύοντας στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του δημιούργησε ένα νέο ΜΒΑ, διαφορετικό από τα κλασικά προγράμματα της βρετανικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα, ανανεωμένο, με διεθνή προσανατολισμό και με μαθήματα που δίνουν έμφαση στην καινοτομία, την νεοφυή επιχειρηματικότητατη διαχείριση της οργανωσιακής συμπεριφοράς, τις διεθνείς στρατηγικές επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης και τα μοντέλα λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις και εργαλεία διοίκησης και θα χτίσουν ένα σημαντικό δίκτυο γνωριμιών με αποφοίτους που θα χρησιμοποιήσουν στα επόμενα βήματα της επαγγελματικής τους ζωής. Επιστέγασμα του προγράμματος είναι η εκπόνηση ερευνητικών project στην πράξη μέσα από τα οποία οι φοιτητές θα αναλάβουν έναν πραγματικό ρόλο συμβούλου επιχειρήσεων.

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:

 • φιλικό προς το Περιβάλλον
 • να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
 • με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
 • με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το Γραφείο Σταδιοδορμίας συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:

 • Δικτύωση
 • Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
 • Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Tο MBA παραμένει ο δημοφιλέστερος μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση επιχειρήσεων και οι κάτοχοι έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις υψηλότερων διοικητικών θέσεων μέσα στην ιεραρχία επιχειρήσεων – οργανισμών.

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως:

 • Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Στελέχη Διοίκησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Στελέχη πωλήσεων
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση.

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της καινοτομίας, της διοίκησης και της επιχειρηματικότητας και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 125.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
 • Διοικητική εμπειρία 3 ετών
 • Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Σε έναν κόσμο μεγάλων προκλήσεων, έντονων μετασχηματισμών και αβεβαιότητας, η επένδυση στη γνώση συνεχίζει να εγγυάται υψηλές αποδόσεις. Το MBA του Epsilon College σε συνεργασία με το University of Northampton αποτελεί ένα σύγχρονο, συστηματικό και ανταγωνιστικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών που προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά και για δυναμική σταδιοδρομία απαιτήσεων. Με μία ομάδα καθηγητών με εμπειρία, προσήλωση και ισχυρή δέσμευση στην ακαδημαϊκή αριστεία, ένα πλούσιο εύρος μαθημάτων που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, σύγχρονες υποδομές και ευέλικτες διαδικασίες που ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο σύνθετες ανάγκες και βεβαίως, δυνατότητα για πλήρη παρακολούθηση εξ αποστάσεως, το ΜΒΑ του Epsilon College είναι η καλύτερη επιλογή για εκείνους και εκείνες που θέτουν τον πήχη της επιτυχίας τους υψηλά και διεκδικούν το μέλλον τους με αξιώσεις. Σκοπός μας δεν είναι να προετοιμάσουμε απλώς καταρτισμένα στελέχη, αλλά να αναδείξουμε μελλοντικούς ηγέτες.

Δρ. Νικος Κιτωνάκης – MBA Programme Leader

Είπαν για εμάς

Ουρανία Χάλαρη-Νίτσικα

HR Manager Raben INTERTRANS AE

Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών HRM του Northamphton University, και πιστεύω ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της αγοράς και με εξαιρετικούς καθηγητές.

Μαρία Μακαρά

Kounoupis & Co, Operations Manager – MA Human Resource Management

Epsilon Net College is exceptional.
The course material and allocation of tasks helped make studying engaging and feasible. Being entirely online, the weekly classes were an excellent method for keeping involved. The course information was excellent and presented in a clear and easy-to-follow way. Despite being fully remote, I received exceptional student support. Having the ability to resubmit assignments multiple times using Turnitin was beneficial. The lectures were recorded, allowing me to review them in case I missed any.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Customer Success Representative, Epsilon Net Group – MBA

Earning my Master of Business Administration from the University of Northampton through Epsilon College was a transformative experience. While the master itself challenged me academically, I wouldn’t have navigated it as smoothly without the support and guidance Epsilon College provided. Their dedicated staff was always available to answer questions, offer guidance, and ensure I had the resources necessary to succeed. They truly went above and beyond to support my personal and academic growth, fostering a learning environment that allowed me to achieve my goal. Finishing my MBA, was one of the most beautiful yet most challenging experience I ever had.

Χρυσόστομος Φανόπουλος

Accounting Manager στην εταιρεία Makios Logistics, H.I.G Group – MSc Accounting and Finance

Αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως μετά από αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο , αρωγός στην απόφαση μου αυτή ήταν το Epsilon College το οποίο με παρότρυνε να το παρακολουθήσω χωρίς να χάνω χρόνο από το καθημερινό μου πρόγραμμα.


Οι έμπειροι καθηγητές με βοήθησαν με τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και διδασκαλίας όπως αρμόζει σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό με εφαρμογή στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική.


Το πανεπιστήμιο του Northampton από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο δίνει μεγαλύτερη αξία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στην επιλογή που έκανα για το Epsilon College

Ζερβάκη Αριάδνη

Co-Owner at Accounting Office Zervaki-Trochalakis GP / Payroll Consultant – MA Human Resource Management

Ο τομέας του HR αποτελεί για εμένα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον η σωστή διαχείριση του προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας.


Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Epsilon College. Ένα από τα βασικά προνόμια είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, κάτι που δίνει το πλεονέκτημα σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις του να το τολμήσουν.


Άκρως επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με της τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του HR. Οι καθηγητές του προγράμματος άρτια καταρτισμένοι, με άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο, πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας συμβουλεύσουν.


Η δε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton προσθέτει αξία στον τίτλο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο HR.

Αλέξανδρος Τσάτσος

Accounting and Finance Consultant – MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science in Accounting and Finance μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσω σύνθετες έννοιες λογιστικής και χρηματοοικονομικής και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Η επικοινωνία μου με τους διδάσκοντες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου και του κολλεγίου ήταν εξαιρετική και ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν άμεσα σε όλες τις απορίες μου.

Αλεξάνδρα Λύρα

Chief HR Officer, Streem Global, H.I.G. Group – MA Human Resource Management

H επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήταν μία απόφαση που με απασχολούσε αρκετό καιρό. Όταν ενημερώθηκα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in HR του Northampton University, γρήγορα πείστηκα, ότι θα ήταν προς όφελός μου, να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο.
Από την αρχή μέχρι και το πέρας των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν εξαιρετική!


Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένας νέος επαγγελματίας στον τομέα του HR, έχει την ευκαιρία να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εφόδια, που απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.


Από την άλλη μεριά, τα έμπειρα στελέχη του χώρου, μπορούν να αποκτήσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων (τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα, τις στρατηγικές HR, τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες κ.α.) αλλά και να γνωριστούν και συνεργαστούν με άλλα καταξιωμένα στελέχη του χώρου.


Τέλος, το μοντέλο της απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων, σίγουρα συμβάλει θετικά στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που οι περισσότεροι έχουμε.

Έλενα Μανουρά

Consultant – MBA

Με το πέρας του μεταπτυχιακου πρόγραμματος MBA από το πανεπιστήμιο του Northampton ωφελήθηκα από ένα τρομερά σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης , καθηγητές με υψηλό γνωστικο επίπεδο και εμπειρία. Έχω περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές και ανέπτυξα το δίκτυο γνωριμιών μου.

Σταυρος Μαρδάκης

Senior Payroll Specialist, Dixons South East Europe – MA Human Resource Management

As a Master of Arts in HR graduate, I can confidently say that the program has given me a comprehensive understanding of the field of human resources. The courses were well-designed and covered a broad range of topics, including employee relations, recruitment, and compensation.

The professors were knowledgeable and approachable, and were always available to answer my questions. The program also provided numerous opportunities for professional development, including internships and networking events.

Overall, the Master of Arts in HR program has prepared me well for a career in human resources, and I would highly recommend it to anyone looking to advance in this field.

Θεοδόσης Ηλίας

Assistant Account Manager στην Eurobank – ΜΒΑ

Η αποφοίτησή μου από το Epsilon College με τον τίτλο του MBA, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών εννοιών και στρατηγικών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές δεξιότητές μου.Το έμπειρο προσωπικό του Epsilon College παρέχει ένα άριστο περιβάλλον μάθησης, μέσα από το οποίο κάποιος ενθαρρύνεται να εξερευνήσει νέες ιδέες και προοπτικές.

Αυτή η υποστηρικτική ατμόσφαιρα όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, αλλά ενθάρρυνε επίσης τη συνεχή επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων τόσο με μέλη ΔΕΠ όσο και με συμφοιτητές.

Ακόμη, οι πρακτικές γνώσεις που απέκτησα μέσω των διαδραστικών διαλέξεων και της μελέτης πολλαπλών case studies με έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στον χώρο εργασίας μου, επιτρέποντάς μου να εφαρμόζω καινοτόμες λύσεις, να λαμβάνω τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αντιλαμβάνομαι πλήρως πολύπλοκα επιχειρηματικά σενάρια.

Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  M Masters D Diplomas B Bachelors