Guest Lecture

Home // Guest Lecture

Οι φοιτητές του Epsilon College έχουν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους να παρακολουθήσουν μια σειρά διαλέξεων από προσκεκλημένους εξωτερικούς ομιλητές, (guest lecturers). Οι ομιλητές αυτοί είναι συνήθως καταξιωμένοι επαγγελματίες της αγοράς, ή θεσμικοί παράγοντες. Οι διαλέξεις αυτές δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές μας να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις με την οπτική, τις πρακτικές, τον τρόπο σκέψης και τις απόψεις διακεκριμένων ανθρώπων της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας.

Στο Epsilon College είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην παροχή κρίσιμης προστιθέμενης αξίας στους φοιτητές και αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα αν εμπλουτίζουμε την ακαδημαϊκή διαδικασία με τη γνώση και τις εμπειρίες ζωής επιτυχημένων παραγόντων της αγοράς.

Είχαμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσουμε τους:

Πόλυ Πάνου, HR Business Partner, @Hellenic Cables: “Breakdown of HR Functions /A practical example in business today” στις 13/12/2021.

Το σημερινό HR αντιμετωπίζει προκλήσεις που δεν εντοπίζονται μόνον στην ευθυγράμμιση της εταιρικής στρατηγικής με τη στρατηγική για τους ανθρωπίνους πόρους αλλά σε προκλήσεις που ιδιαίτερα εντοπίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον των οργανώσεων, τεχνολογικό, κοινωνικό, ηθικό, οικονομικό, πολιτικό. Η επιδημία COVID_19 επέδρασε καταλυτικά στις οργανώσεις μεταβάλλοντας όλες τις λειτουργίες του HR και αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του HR Business Partner. Στο workshop εξετάζουμε θέματα προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, μάθησης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και τις κρίσιμες ικανότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη HR.  

Νάσια Σκούντζου, EPSILON NET, Group HR Manager, “HR & Recruitment” στις 11/05/2022.

Η αλλαγή αποτελεί τη μοναδική σταθερά στον κόσμο σήμερα και για να πετύχουν και να αναπτυχθούν οι οργανισμοί καλούνται να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες τεχνολογίες και τις νέες απαιτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν, να προσλάβουν και να διατηρήσουν ένα ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, την εμπειρία και την ικανότητα να εξελίσσεται γρήγορα. Για τον τομέα της Τεχνολογίας οι απαιτήσεις είναι ολοένα και μεγαλύτερες και οι οργανισμοί καλούνται τόσο να χρησιμοποιήσουν την Τεχνολογία για την προσέλκυση και την ανάπτυξη ανθρώπων όσο να καλύψουν την έλλειψη που διαπιστώνεται στις δεξιότητες των ανθρώπων στην Τεχνολογία. Στην εισήγηση χρησιμοποιείται η ανάλυση περίπτωσης της EPSILON NET. 

Παναγιώτη Κόντο, Grant Thorton, Manager | People Experience & Culture, “Employer branding in multinational organizations” στις 16/05/2022.

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η εύρεση των κατάλληλων ταλέντων εμφανίζεται ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους των εταιρειών. Κάθε οργανισμός έχει ένα employer brand, είτε αυτό έχει καθιερωθεί συνειδητά, είτε έχει καλλιεργηθεί συστηματικά είτε αποτελεί προϊόν αδράνειας. Με την προσβασιμότητα που επιτρέπουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή, το employer brand είναι το μέσο προβολής της επιχείρησής σας. Στην εισήγηση συζητούνται θέματα όπως πως θα χτιστεί ένα employer brand που ενισχύει την εμπειρία και τη δέσμευση των εργαζομένων. 

Χρήστο Κοσμίδη, Mondelēz International, Talent Acquisition Advisor, Western Europe, International Human Resource Management στη 01/06/2022.

Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό αποτελεί κύρια στρατηγική των επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον. Η διαδικασία προσλήψεων καλείται να δημιουργήσει αυτή την προστιθέμενη αξία και πρέπει να διασφαλίσει ότι τα καλύτερα ταλέντα θα επιλέξουν την εταιρεία και θα απορρίψουν τους ανταγωνιστές. Η ποικιλομορφία, η ανοχή στη διαφορετικότητα, η πολυφωνία, η ελευθερία της έκφρασης είναι μερικοί μόνο από τους στόχους που πρέπει να υπάρχουν ως απαραίτητα συστατικά σε μια στρατηγική προσλήψεων σε παγκόσμιο περιβάλλον και συζητούνται στο σημερινό workshop αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο των επαγγελματιών στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Σπύρο Κοττώρη, BSc, AdvDip, MBA, MEd Οικονομολόγος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Πιστοποιημένος (ICF) Coach στις 25/06/2022 με θέμα: “Το Coaching ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης”.

Στο lecture αυτό δόθηκε έμφαση στο τί είναι ακριβώς το Coaching και τί δεν είναι αλλά και ποια είναι τα οφέλη του για έναν οργανισμό και τα στελέχη του. Επισημάνθηκαν οι δεξιότητες του coaching και πως το 85% της επιτυχίας σε μια εργασία οφείλεται στις καλά αναπτυγμένες δεξιότητες των ανθρώπων που την απαρτίζουν. Ενώ έγινε εκτενής αναφορά για τον κώδικα δεοντολογίας αλλά και τα πρακτικά εργαλεία του coaching.

M Masters D Diplomas B Bachelors