MA Human Resource Management

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – HR

Έναρξη

Οκτώβριος

ή

Μάρτιος

Διάρκεια

1 Έτος (Full Time )

ή

1,5 Έτος (Part Time)

Πανεπιστήμιο

University of Northampton

Campus

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

MA Human Resource Management

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) στοχεύει στην ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων (HR Management) στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δίνοντας έμφαση στην στρατηγική των επιχειρήσεων και στην τεχνολογία.

Drs. Ευδοκία Τσώνη - Module Leader

“Το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Epsilon College, το οποίο προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Northampton, έχει σκοπό να εξασφαλίσει την επιτυχημένη σταδιοδρομία για τους αποφοίτους του στο τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Οι μελλοντικοί απόφοιτοι ανθρώπινου δυναμικού θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται το ανθρώπινο κεφάλαιο, να χειρίζονται την επιλογή προσωπικού, τις αμοιβές κ.λπ. καθώς και να διατηρούν και να παρακινούν τους πιο ταλαντούχους εργαζόμενους. Επίσης, τα μελλοντικά στελέχη ΔΑΔ θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προηγμένων οργανωτικών μοντέλων και πολιτικών, νέων διαθέσιμων τεχνολογιών και προηγμένων εργαλείων ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τεχνικών εκπαίδευσης προσωπικού.”

Γιατί να επιλέξω τις μεταπτυχιακές σπουδές του Epsilon College;

 • University of Northampton

  Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

  Σύγχρονο ως προς το περιεχόμενο του, προσφέρει workshops & πρακτική άσκηση,  εκπαίδευση στο λογισμικό Payroll της Epsilon Net, καθώς και εργαστήρια σε συνεργασία με ειδικούς του κλάδου.

 • CIPD accreditation

  Πιστοποιημένο από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) της Μεγάλης Βρετανίας.

 • Guest Lecturing στο Epsilon College

  Στο πρόγραμμα υλοποιείται η πρακτική του Guest Lecturing με ομιλίες εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε επίκαιρα και πρακτικά θέματα από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων experts, με εξέχουσα θέση στον τομέα της δραστηριότητας τους, υλοποιούν εργαστήρια, περιπτώσεις μελέτης και ομιλίες. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράζονται την πραγματική-πρακτική εμπειρία και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ιδέες αλλά και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων από την καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

  Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 120.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια

  Εκπαιδευτικά σεμινάρια από στελέχη ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, coaching, recruitment, διαχείρισης ταλέντων, πολιτικές κινήτρων κ.α.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine  &  Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

 • Franchise αγγλόφωνο πρόγραμμα

  Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

Μαθήματα

Α ΚΥΚΛΟΣ

HRM in Context

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν το περιβάλλον των οργανισμών και πως αυτό επιδρά στη διαχείριση των ανθρώπων και την οργανωτική στρατηγική. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν μια κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές δυνάμεις και τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικά θέματα αποτελούν:

 • Ανάλυση του εξωτερικού πλαισίου της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ)
 • Το στρατηγικό πλαίσιο της ΔΑΠ
 • Μοντέλα και ρόλοι της λειτουργίας HR
 • Στρατηγικές προσεγγίσεις ανθρώπινου δυναμικού

Leading, Managing and Developing People

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να διαγνώσουν, να αναλύσουν και να εντοπίσουν λύσεις για προβλήματα που σχετίζονται με την ηγεσία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρώπων μέσα σε μια ποικιλία οργανωτικών πλαισίων.

Ενδεικτικά θέματα αποτελούν:

 • Ηγεσία – η φύση της ηγεσίας
 • Η σύνδεση People-Performance (Ανθρώπων-Επιδόσεων)
 • Διαχείριση αλλαγών

International and Comparative HRM

Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να διερευνήσουν να αξιολογήσουν κριτικά το διεθνές πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διερευνώντας τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων για τη στρατηγική και την πρακτική του ανθρώπινου δυναμικού εντός οργανισμών που λειτουργούν πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα.

Ενδεικτικά θέματα αποτελούν:

 

 • Κουλτούρα και Παγκοσμιοποίηση
 • Πολυεθνικές και Εθνικές Επιχειρήσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Διαχείριση Σταδιοδρομίας

Β ΚΥΚΛΟΣ

Resourcing and Developing Talent

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν μια κριτική κατανόηση των πρακτικών, στρατηγικών και θεωρητικών πτυχών της αξιοποίησης πόρων στις επιχειρήσεις και της ανάπτυξης των εργαζομένων. Οι μαθησιακές δραστηριότητες θα εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με πρακτικές για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση πόρων (ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών) καθώς και με τις στρατηγικές για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και θα ευθυγραμμίζονται με τους παράγοντες του άμεσου περιβάλλοντος της.
Ενδεικτικά θέματα αποτελούν:
• Στρατηγικές διοίκησης πόρων και ανάπτυξης
• Σχεδιασμός στρατηγικών προσέλκυσης ταλέντων και διαδοχή ταλέντων
• Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις για τους πόρους και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού
• Πρακτικές πρόσληψης, επιλογής και onboarding

Employment Law and Relations

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν μια κριτική κατανόηση του εργατικού δικαίου και να είναι σε θέση να χειριστούν τις εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο οργάνωσης ώστε να μετριάσουν τον οργανωσιακό κίνδυνο και να υποστηρίξουν την απόδοση των εργαζομένων. Οι μαθησιακές δραστηριότητες θα εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτύξουν διαδικασίες σύννομες με το εργατικό δίκαιο και να χειριστούν πρακτικά θέματα σχέσεων εργαζομένων.

Dissertation and Research Methods

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να καταρτιστούν στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους εκπόνησης έρευνας αναλάβουν να εκπονήσουν αυτόνομα ένα project στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Η ενότητα αυτή δίνει έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και τα ερευνητικά πρότυπα που μπορεί να ακολουθηθούν στο πεδίο της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

Περιγραφή

Στο σύγχρονο, παγκόσμιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι άνθρωποι είναι ο καθοριστικός παράγοντας που κάνει την διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία. Το MA Human Resource Management έχει σύγχρονο προσανατολισμό,  συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική της εφαρμογή  και παρέχει στους φοιτητές υψηλές δεξιότητες στον τομέα της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνδυάζει την αξιοποίηση των ταλέντων και της τεχνολογίας.

 

Το πρόγραμμα καλύπτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται να κατέχει ενας σύγχρονος HR Manager.  Αυτές καλύπτουν τις στρατηγικές διαχείρισης, τον προγραμματισμό του Ανθρωπίνου Δυναμικού και την αξιοποίηση ταλέντων, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού, προγράμματα παροχών και αμοιβών και την εργατική νομοθεσία. 

University of Northampton

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:
• φιλικό προς το Περιβάλλον
• να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
• με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
• με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Ως κάτοχοι του MA Human Resource Management oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε εταιρίες και οργανισμούς σε διοικητικές θέσεις, στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε εταιρείες εύρεσης εργασίας.

Οι απόφοιτοι του MA Human Resource Management στελεχώνουν μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς όπως:

• Τράπεζες
• Φαρμακευτικές εταιρίες
• Ασφαλιστικές εταιρείες
• Αεροπορικές εταιρείες
• Εταιρίες Πληροφορικής
• Μεγάλες αλυσίδες super market
• E-Shops
• Start Up

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 95000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο πεδίο της διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
• Διοικητική εμπειρία 3 ετών
• Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο)
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, TOEFL, Cambridge Certificate of Proficiency ή αντίστοιχο).

Εμπειρίες Φοιτητών

Επικοινωνήστε μαζί μας