Σπουδές

Home // Σπουδές

Το Epsilon College προσφέρει, σε συνεργασία με Διεθνή Πανεπιστήμια, μια ευρεία γκάμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και προγραμμάτων επιμόρφωσης στελεχών, σε πεδία με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όλα τα προγράμματα προσφέρονται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

MASTERS

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

BACHELORS

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

DIPLOMAS

Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών

M Masters D Diplomas B Bachelors