MSc in Accounting & Finance

Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Έναρξη

Οκτώβριος

ή

Μάρτιος

Διάρκεια

1 Έτος (Full Time )

ή

1,5 Έτος (Part Time)

Πανεπιστήμιο

University of Northampton

Campus

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

MSc in Accounting & Finance

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στους συμμετέχοντες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.

Μαρκος Πλυτας - Ακαδημαικός Διευθυντής Epsilon College

“Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον με τις επαγγελματικές απαιτήσεις εξειδίκευσης συνεχώς να αυξάνουν, καθίσταται σαφές ότι η κατάλληλη προετοιμασία και εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής, αλλά προϊόν καλά μελετημένης απόφασης και μεθοδικής προσπάθειας. Ο συνδυασμός του εγνωσμένου κύρους του Πανεπιστημίου του Northampton με τη γνώση και εμπειρία ενός από τους, μεγαλύτερους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μας, τις άριστες υποδομές, αλλά πρωτίστως τη πολύ καλή καταρτισμένη ομάδα καθηγητών που το Κολλέγιο μας διαθέτει, εξασφαλίζει τα εχέγγυα της επιτυχίας. Σε προσκαλούμε να γίνεις και εσύ μέρος της οικογένειας του Epsilon Net College να αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και να διαμορφώσεις τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων επαγγελματικής αποκατάστασης και προσωπικής σου εξέλιξης. “

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

 • University of Northampton

  Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

  Ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο καλύπτει στρατηγικά πεδία στην λογιστική και τα χρηματοοικονομικά: Strategic Audit, Financial and Business Strategy, Global Financial Strategy, Investment Analysis κ.α. Επιπλέον παρέχονται εκπαιδεύσεις σε λογιστικά προγράμματα της Epsilon Net όπως το Digital Αccounting, Hyper Axion Λογιστική & Extra Λογιστική κ.α.

 • Πιστοποίηση ΑΙΑ

  Δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης προγραμμάτων πιστοποίησης του AIA (Association of International Accountants).

 • Franchise αγγλόφωνο πρόγραμμα

  Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

  Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19).

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 120.000 Επιχειρήσεις & Ελέυθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • ACCA – CIMA

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν απαλλαγή από 4 θεματικές ενότητες (Business and Technology, Management Accounting, Financial Accounting, Corporate and Business Law ) στις εξετάσεις της διεθνούς κύρους πιστοποίησης ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) για σταδιοδρομία ως ορκωτός λογιστής. Επίσης, με την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις για Masters Gateway Route του CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

 • Guest Lecturing στο Epsilon College

  Στο πρόγραμμα — υλοποιείται η πρακτική του Guest Lecturing με ομιλίες εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών σε επίκαιρα και πρακτικά θέματα από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων experts, με εξέχουσα θέση στον τομέα της δραστηριότητας τους, υλοποιούν εργαστήρια, περιπτώσεις μελέτης και ομιλίες. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μοιράζονται την πραγματική-πρακτική εμπειρία και καινοτόμες λύσεις, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ιδέες αλλά και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων από την καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος

  .

Μαθήματα

Α ΚΥΚΛΟΣ

Corporate Reporting

Αυτή η ενότητα διερευνά τις χρηματοοικονομικές αναφορές λαμβάνοντας υπόψη τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές προοπτικές σε θέματα εταιρικής αναφοράς. Η ενότητα θα επιτρέψει στους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν τους περιορισμούς και τα προβλήματα που είναι εγγενή στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάλυση και τις αποφάσεις. Ενδεικτικά το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει θεματικές όπως: Μορφή και περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων, Οικονομική ανάλυση και ερμηνεία, Εθνικά και διεθνή κανονιστικά πλαίσια εταιρικών αναφορών.

Global Financial Strategy

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει στους εκπαιδευομένους την κατανόηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις και τις λειτουργίες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αξιολογήσουν την απόδοση μιας εταιρείας με βάση τη θεωρία και την πρακτική για την παγκόσμια οικονομική στρατηγική. Ενδεικτικά το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει θεματικές όπως: Πολυεθνικός προϋπολογισμός κεφαλαίου και κόστος κεφαλαίου, Διαχείριση κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας, Κίνδυνος στην παγκόσμια χρηματοδότηση

Financial and Business Strategy

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών ηγετών που δημιουργήσουν το όραμα και την κατεύθυνση για την οργανωτική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία. Οι εκπαιδευόμενοι θα επικεντρωθούν σε τομείς όπως η στρατηγική χρηματοοικονομική λήψη αποφάσεων, πως αυτές σχετίζονται με τον κίνδυνο και πώς επηρεάζουν  τη συνολική στρατηγική και τη λειτουργία των οργανισμών.

Strategic Audit

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει την εκτίμηση των μαθητών για το παγκόσμιο ρυθμιστικό περιβάλλον και τον αντίκτυπό της στον ρόλο και τις λειτουργίες των ελεγκτών. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν μια επίγνωση της πολιτικής ελέγχου και της ανάπτυξης στρατηγικής σε υψηλό επίπεδο. Ενδεικτικά το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει θεματικές όπως: Επισκόπηση του παγκόσμιου ρυθμιστικού και ελεγκτικού περιβάλλοντος, Σχεδιασμός ελέγχου, Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων

Β ΚΥΚΛΟΣ

Investment Analysis

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει τις κρίσιμες γνώσεις και τις αναλυτικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων για την αξιολόγηση του κινδύνου και των αποδόσεων, καθώς και την αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικά κεφάλαια. Ενδεικτικά το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει θεματικές όπως: Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (ίδια κεφάλαια, ομόλογα, συναλλάγματα, παράγωγα κ.λπ.), Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, Σχεδιασμός και διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Social Responsibility and Governance

Αυτή η ενότητα θα εξετάσει πώς οι προσδοκίες της κοινωνίας επηρεάζουν τις λογιστικές εκθέσεις που δημιουργούνται από μια επιχείρηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν την αυξανόμενη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής διακυβέρνησης και τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη εταιρικών κωδίκων δεοντολογίας, περιβαλλοντικού ελέγχου και δεοντολογικών αποφάσεων. Ενδεικτικά το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει θεματικές όπως: Το διεθνές πλαίσιο που διέπει τη νομοθεσία και την πρακτική διακυβέρνηση, Αναφορά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Dissertation and Research Methods

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εφαρμόσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πρόγραμμα θέτοντας τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα σε ένα σχετικό θέμα της επιλογής τους και να αναπτύξει την ικανότητα παρουσίασης, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών με ανακλαστικό και κριτικό τρόπο. Ενδεικτικά το περιεχόμενο της ενότητας καλύπτει θεματικές όπως: Παραδείγματα της έρευνας στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Ποιοτική ανάλυση δεδομένων και δεδομένων, Ποσοτική ανάλυση δεδομένων και δεδομένων.

Περιγραφή

Το MSc Accounting and Finance του Northampton University διαφέρει από άλλα προγράμματα της βρετανικής εκπαίδευσης καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη στελεχών που θα λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις για το μέλλον της της εταιρίας τους. Οι συμμετέχοντες μέσω του μοναδικού portfolio μαθημάτων δεν θα αποκτήσουν μόνον τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιδίωξη σταδιοδρομίας υψηλού επιπέδου, αλλά και τα αναγκαία εφόδια να καθορίζουν την πορεία του οργανισμού που εργάζονται. Σκοπός είναι η δημιουργία ελίτ αποφοίτων που να μπορούν να σταθούν με επιτυχία στον επαγγελματικό τους χώρο, είτε αυτός είναι μέσα σε μια επιχείρηση, είτε και ως μεμονωμένοι επαγγελματίες.

Univeristy of Northampton

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:
• φιλικό προς το Περιβάλλον
• να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
• με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
• με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν. 4635/19)

Ως κάτοχοι MSc Accounting and Finance, έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι επιχειρήσεων,  στον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο οργανισμών, ως επενδυτικοί σύμβουλοι, ως χρηματοοικονομικοί αναλυτές κ.α.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό είναι πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές, Λογιστές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων (FCCA, ΑΙΑ, ACA, ACCA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους. Επιπλέον είναι πιστοποιημένοι από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από τον κλάδο της Οικονομίας, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο επιχειρηματικό πεδίο που σχετίζεται με την λήψη οικονομικών αποφάσεων και την οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
• Διοικητική εμπειρία 3 ετών
• Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο)
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, TOEFL, Cambridge Certificate of Proficiency ή αντίστοιχο).

Επικοινωνήστε μαζί μας