MSc Business Information Systems*

*Subject to approval

Μεταπτυχιακό σε Επιχειρησιακά Συστήματα Πληροφορικής

Έναρξη

Οκτώβριος

ή

Φεβρουάριος

Διάρκεια

1,5 Έτος (Part Time)

Πανεπιστήμιο

University of Northampton

Γλώσσα

Ελληνικά

MSc Business Information Systems

Το Μεταπτυχιακό σε Επιχειρησιακά Συστήματα Πληροφορικής είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει τις γνώσεις ανάπτυξης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων με τη μελέτη των τεχνολογιών αιχμής και ψηφιακής καινοτομίας. Είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για όλους όσους θέλουν να διαχειριστούν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Δρ. Γιώργος Χελιωτης - Head of the Department of Computing

“Το Mεταπτυχιακό MSc in Business Information Systems είναι ένα πραγματικά μοναδικό πρόγραμμα σπουδών  που εναρμονίζεται πλήρως με τις διεθνείς τάσεις στην πληροφορική.  Εξερευνά αναδυόμενους τομείς όπως επιστήμη δεδομένων, επιχειρηματική ευφυΐα και συστήματα λήψης αποφάσεων , ενώ παράλληλα προσδίδει ένα ισχυρό υπόβαθρο εδραιωμένων τεχνολογιών σε ανάπτυξη λογισμικού, συστημάτων και βάσεων δεδομένων.

Είμαστε βέβαιοι πως το πτυχίο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για τους αποφοίτους του, καθιστώντας τους όχι μόνο τεχνικά άρτιους, αλλά και με γνώση των επιχειρηματικών διεργασιών και απαιτήσεων , ώστε να είναι ικανοί να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών και επιχειρήσεων.”

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

 • University of Northampton

  Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

 • Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

  Διδάσκουν στελέχη και επαγγελματίες από το χώρο της πληροφορικής με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πιστοποιήσεις και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Guest Lectures

  Yψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών πληροφορικής μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

 • Φοίτηση

  Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα, διαρκεί 3 διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (Blended learning ) με Online και On Campus Μαθήματα.

 • Δωρεάν Παροχή

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

  Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

 • Αμεση Επαγγελματική Σταδιοδρομία

  Δυνατότητα αμεσης απασχόλησης στον Όμιλο Epsilon Net και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πληροφορικής.

 • Epsilon Net SA

  Στον κεντρικό πυρήνα της Epsilon Νet η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων δεν αποτελεί μόνο τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρίας αλλά αποτελεί και κεντρικό κομμάτι της ψηφιακής κουλτούρας της εταιρίας. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

  Πρόκειται για ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό, που συνδέει άμεσα τους αποφοίτους του με την αγορά εργασίας και ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο πεδίο της Ψηφιακής Τεχνολογίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Παρέχει στο φοιτητή μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, αλλά και τη δυναμική επίπτωσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, των Πληροφοριακών Συστημάτων. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την υποβοήθηση ή/και αυτοματοποίηση της λήψης αποφάσεων και την ανάπτυξη ψηφιακής επιχειρηματικής νοημοσύνης.

Μαθήματα

Α ΚΥΚΛΟΣ

Databases

Σε αυτό το μάθημα δίνεται έμφαση στη σπουδαιότητα του σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες τεχνικές μοντελοποίησης δεδομέων, (πχ. Σχεσιακά Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων, Σχεσιακά Μοντέλα Οντοτήτων).

Information System Methods & Analysis

Στο μάθημα αυτό, ο γίνεται μια ολιστική επισκόπηση των μεθόδων ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές αποκτούν μια ολοκληρωμένη αντίληψη των επιχειρηματικών αναγκών και διερευνούν θέματα που σχετίζονται με την σύγκριση, την αξιολόγηση και την επιλογή των διάφορων εναλλακτικών μεθόδων.

Entrepreneurship & Digital transformation

Στο μάθημα αυτό γίνεται αντιληπτός ο τρόπος που τo επιχειρηματικό πνεύμα καθίσταται  θεμελιώδης παράγοντας επαγγελματικής αλλά και γενικότερης επιτυχίας. Δίνεται έμφαση στη δημιουργικότητα και στη καινοτομία σαν κρίσιμοι παράγοντες τεχνολογικής επιχειρηματικής επιτυχίας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, στον τρόπο που τα πληροφοριακά συστήματα αλλάζουν τους κανόνες των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Software Implementation

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν στοιχεία λογισμικού. Το μάθημα περιλαμβάνει δεξιότητες μάθησης και κατανόησης των αναγκαίων απαιτήσεων της προγραμματιστικής μεθοδολογίας, του αλγοριθμικού σχεδιασμού και της επίλυσης προβλημάτων. Έτσι θα κατανοήσουν την διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού όπως αυτή  εφαρμόζεται στην επιστήμη, τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Β ΚΥΚΛΟΣ

Management Information Systems and Decision Support

Το μάθημα αυτό προάγει τη κατανόηση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση και τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών μονάδων. Με τη χρήση αφαιρετικών τεχνικών και μοντελοποίησης, αναλύεται ένας οργανισμός, με γνώμονα τη ροή πληροφοριών και τις διαδικασίες του. Επικεντρωνόμαστε στις πληροφοριακές ροές των αλληλοεπιδρώντων συστημάτων, που υποστηρίζουν τις εταιρικές διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων.

Business Intelligence

Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αξιολογήσουν στις υποκείμενες έννοιες στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, της Ανάλυσης Δεδομένων, της Επιστήμης των Αποφάσεων και των Μεγάλων Δεδομένων. Οι φοιτητές θα εμπλακούν με την ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης δεδομένων σε συγκεκριμένες μελέτης περίπτωσης.

Business Information Technology Project (Dissertation)

Το μάθημα αυτό δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να μάθει τις απαραίτητες ερευνητικές τεχνικές ώστε να ολοκληρώσει μια ανεξάρτητη και σε βάθος έρευνα σε ένα θέμα της επιλογής του το οποίο σχετίζεται με τα επιχειρηματικά συστήματα πληροφορικής.

Περιγραφή

Σε μια εποχή όπου ο καταιγιστικός ρυθμός και το μέγεθος των τεχνολογικών εξελίξεων αλλάζουν το εύρος και το τρόπο λειτουργίας των αγορών, η ανάγκη για στελέχη με πολυσυλλεκτική γνώση που μπορούν να κατανοήσουν και διαχειριστούν τις αλλαγές αυτές, είναι επιτακτική. Τα Πληροφοριακά Συστήματα, (ΠΣ), είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία που θα καθορίσουν την επιτυχία και τελικά την επιβίωση μιας επιχειρηματικής οντότητας στο μεταλλασσόμενο αυτό περιβάλλον. Η ανάγκη για επαγγελματίες που να κατανοούν, τόσο τις τεχνικές μεταβλητές ανάπτυξης, όσο και τη σημασία των ΠΣ στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι τεράστια και εκτενώς καταγεγραμμένη στη διεθνή βιβλιογραφία.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Ο φοιτητής θα εξοικειωθεί ή/και θα συστηματοποιήσει τις γνώσεις του σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, που αφορούν είτε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, είτε την επίπτωση τους στη λειτουργία μιας επιχείρησης, είτε ακόμα στην επίπτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη λειτουργία των αγορών.

University of Northampton

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:
• φιλικό προς το Περιβάλλον
• να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
• με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
• με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Στην αγορά εργασίας υπάρχει ζήτηση για αποφοίτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο,καθως οι εταιρίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα στελέχη. To Μεταπτυχιακό αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στα πεδία της ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που συνδυάζουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, επαγγελματικές πιστοποιήσεις και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε κορυφαίες εταιρίες πληροφορικής και έχουν επιλεγεί από την Epsilon και το University of Northampton επειδή έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες να μεταφέρουν στους φοιτητές τα νέα δεδομένα στην επιστήμη της πληροφορικής αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη. Όλοι οι καθηγητές πιστοποιούνται από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στη διδασκαλία.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από οποιονδήποτε κλάδο οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στην πληροφορική.
Κριτήρια εισαγωγής είναι:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Κολεγίου
• Βεβαίωση ΙΕΚ ή σημαντική εργασιακή εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πτυχίο)

Επικοινωνήστε μαζί μας