MSc Computing (Internet Technology & Security)

Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική με εξειδίκευση την Τεχνολογία Διαδικτύου και την Ασφάλεια

Έναρξη

Οκτώβριος

ή

Φεβρουάριος

Διάρκεια

1 Έτος (Full Time )

ή

1,5 Έτος (Part Time)

Πανεπιστήμιο

University of Northampton

Γλώσσα

Ελληνικά

MSc Computing (Internet Technology & Security)

Το Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική με εξιδείκευση στην Τεχνολογία Διαδικτύου και την Ασφάλεια  δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη τεχνολογία διαδικτύου, η οποία συνδυάζει έννοιες της διοίκησης και του προγραμματισμού και τους προετοιμάζει για τον χώρο του Website development και E-commerce.

Δρ. Γιώργος Χελιωτης Head of the Department of Computing

“Η συνεχώς αυξανόμενη μετάβαση ζωτικών υπηρεσιών σε ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και ο μετασχηματισμός παραδοσιακών  λειτουργιών σε ηλεκτρονική μορφή, έχει δημιουργήσει έντονη ανάγκη σε εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής με υψηλή και πολυποίκιλη τεχνική κατάρτιση. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης MSc Computing (Internet Technology & Security) ακολουθώντας ολιστική προσέγγιση, παρέχει πολύπλευρη εκπαίδευση στην  ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, στις μοντέρνες τεχνικές και δυνατότητες δικτύωσης, και στην μελέτη και προάσπιση της ασφάλειας τους.

Το κυρίαρχο γνώρισμα του πτυχίου που το διαφοροποιεί από άλλα αντίστοιχα,  έγκειται σε αυτόν ακριβώς το συνδυασμό γνώσεων τεχνολογιών διαδικτύου, ανάπτυξης λογισμικού και κυβερνοασφάλειας, δημιουργώντας έτσι στελέχη με ολοκληρωμένη αντίληψη και ικανότητες.”

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Epsilon College;

 • University of Northampton

  Έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία TEF (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework) & βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη Impact Rankings 2021 for UK Universities & στην 200η θέση παγκοσμίως.

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι σύγχρονο και καινοτόμο και δίνει έμφαση στην αρχιτεκτονική δικτύων, στις βάσεις δεδομένων και στην ασφάλεια διαδικτύου. Επίκαιρα μαθήματα όπως Mobile Device Software Development, Visual Object Software αναδεικνύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του προγράμματος.

 • Guest Lectures

  Yψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών πληροφορικής μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

 • Franchise πρόγραμμα

  Φοίτηση και ολοκλήρωση του Βρετανικού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα διατηρώντας τα ιδια standards.

 • Δωρεάν Παροχή

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

  Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 120.000 Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

  Διδάσκουν στελέχη και επαγγελματίες από το χώρο της πληροφορικής με άρτιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πιστοποιήσεις και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Epsilon Net SA

  Στον κεντρικό πυρήνα της Epsilon Νet η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων δεν αποτελεί μόνο τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρίας αλλά αποτελεί και κεντρικό κομμάτι της ψηφιακής κουλτούρας της εταιρίας. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με το δίκτυο συνεργατών.

Μαθήματα

Α ΚΥΚΛΟΣ

Databases

Αυτό το μάθημα υπογραμμίζει τη σημασία της εμπεριστατωμένης σχεδίασης  χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές μοντελοποίησης δεδομένων (π.χ. σχεσιακή μοντελοποίηση οντοτήτων).

Internet Programming

Αυτό το μάθημα  εστιάζει στη δημιουργία λογισμικού πελάτη και εξυπηρετητή, (σε μια δομή πελάτη-εξυπηρετητή) και γενικότερα διαδικτυακών εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό. Επικεντρώνεται στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση και την εφαρμογή τέτοιου λογισμικού.

Internet Security

Το μάθημα εισάγει τις βασικές έννοιες της Ασφάλειας Υπολογιστών και Διαδικτύου. Το μάθημα  έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον σπουδαστή την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατανόηση της διαθέσιμης τεχνολογίας για τη διαχείριση και εφαρμογή ασφαλών εφαρμογών υπολογιστή σε περιβάλλον Διαδικτύου.

Visual Object Software

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στη δημιουργία αντικειμενοστραφών  λύσεων που βασίζονται σε προβλήματα λογισμικού μέσα σε ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης. Επικεντρώνεται στις έννοιες της αντικειμενοστραφούς τεχνολογίας, στο συντακτικό  και τη σημασιολογία της μοντελοποίση, ενώ παράλληλα προωθεί τις καλές πρακτικές στην ανάπτυξη και το τεστάρισμα του λογισμικού.

Β ΚΥΚΛΟΣ

Modern Computer Architecture

Σκοπός αυτού του μαθήματος  είναι να εξετάσει τη δομή και τη συμπεριφορά των διαφόρων λειτουργικών μονάδων του υπολογιστή και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν για να ικανοποιούν τις ανάγκες επεξεργασίας του χρήστη. Αυτό το μάθημα  καλύπτει συστήματα που κυμαίνονται από προσωπικούς υπολογιστές έως πολυεπεξεργαστές σε σχέση με τη σχεδίαση υλικού και την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών.

Computer Networks

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με μια εμπεριστατωμένη κατανόηση των αρχών δικτύωσης και των σχετικών πρωτοκόλλων, (ενσύρματων και ασύρματων). Παρόλο που το μάθημα ξεκινάει παρουσιάζοντας το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, ολοκληρώνουμε τη διδακτική αυτή ενότητα, εξετάζοντας την επίλυση σύνθετων και σύγχρονων προβλημάτων με τη χρήση επίκαιρων τεχνολογιών, υλικού εξοπλισμού και πρωτοκόλλων

Dissertation

Αυτό το μάθημα παρέχει στον σπουδαστή την ευκαιρία να μάθει κατάλληλες τεχνικές επιστημονικής έρευνας προκειμένου να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη, σχετική με το επιστημονικό πεδίο και σε βάθος έρευνα σε ένα θέμα συγκεκριμένου ενδιαφέροντος.

Περιγραφή

To MSc Computing (Internet Technology & Security) αποσκοπεί στο να καλύψει τη ζήτηση σε επαγγελματίες που σταδιοδρομούν ως ειδικοί στον χώρο της τεχνολογίας και της ασφάλειας διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα τους προετοιμάζει με επιτυχία για εργασία στα πεδία της αρχιτεκτονικής δικτύων, της διαχείρισής  συστημάτων και βάσεων δεδομένων και της ασφάλεια υπολογιστών και διαδικτύου. Παράλληλα το πρόγραμμα δίνει έμφαση,  τόσο στις τεχνικές διαστάσεις της τεχνολογίας και της ασφάλειας διαδικτύου, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επιλύει κανείς προβλήματα στον χώρο των επιχειρήσεων.

Univeristy of Northampton

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework (TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF), επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, τις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και τα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

Είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο  που διαθέτει περισσότερους από 11.000 φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων και τα χρηματοοικονομικά, την πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές επιστήμες σε δύο πανεπιστημιουπόλεις κοντά στο κέντρο της πόλης Northampton. Το πανεπιστήμιο έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια και το καινούριο του κτίριο στο Waterside, με κόστος 330 εκατομμύρια Βρετανικές Λύρες σχεδιάστηκε:
• φιλικό προς το Περιβάλλον
• να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας του 21ου αιώνα
• με πρόσβαση 27 ώρες/7 ημέρες στη βιβλιοθήκη και σε υλικό μάθησης
• με Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Η καινοτόμος προσέγγιση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διεθνής φήμη του σε ό,τι αφορά στην παραγωγή αποφοίτων με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, καθιστά το Πανεπιστήμιο μια κορυφαία επιλογή για το παρόν και το μέλλον. Μέσω της αφοσίωσης του Πανεπιστημίου του Northampton στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Oι πτυχιούχοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως :

 • Υπεύθυνοι ασφάλειας σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
 • Σύμβουλοι ασφάλειας
 • Διαχειριστές συστημάτων πληροφοριών
 • Διαχειριστές βάσεων δεδομένων
 • Προγραμματιστές εφαρμογών διαδικτύου
 • Σχεδιαστές Mobile εφαρμογών
 • Αναλυτές συστημάτων.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που συνδυάζουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, επαγγελματικές πιστοποιήσεις και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε κορυφαίες εταιρίες πληροφορικής και έχουν επιλεχτεί από την Epsilon και το University of Northampton επειδή έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες να μεταφέρουν στους φοιτητές τα νέα δεδομένα στην επιστήμη της πληροφορικής αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη. Όλοι οι καθηγητές πιστοποιούνται από το Πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στη διδασκαλία.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από τον κλάδο της πληροφορικής και των μηχανικών πληροφορικής και δικτύων, οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στην πληροφορική.
Κριτήρια εισαγωγής είναι:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
• Εμπειρία 3 ετών
• Βεβαίωση ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πτυχίο)

Επικοινωνήστε μαζί μας